słownik niemiecko - polski

Deutsch - język polski

steigen po polsku:

1. wspinać się wspinać się


Jednak, nie planujemy tylko chodzić na długie piesze wycieczki, ale także wspinać się jako, że jest wiele interesujących wspinaczkowych szlaków dla alpinistów w Tatrach.
Koty potrafią wspinać się na drzewo.
wspinać się na górę
Uwielbiam wspinać się i jeździć na nartach w górach.
wspinał się wspinać się na szczy wspinać się na drzewa
wspinać się po ścianach

Polskie słowo "steigen" (wspinać się) występuje w zestawach:

Czasowniki Nieregularne Niemieckie (czas teraźniej...
Czasowniki mocne i nieregularne
Fiszki niemiecki rep 362
Lista Czasowników 2 Tabela
Niemiecki - spędzanie czasu

2. wzrastać wzrastać


Ten trend będzie wkrótce wzrastać wraz z rozwojem technologii do maksymalnego potencjału.

Polskie słowo "steigen" (wzrastać) występuje w zestawach:

Korzystanie z komputera i sieci.
Bio - Boom mit Nebenwirkungen
Automatisierung und Rationalisierung der Arbeit – ...
Życie gospodarcze i biznes
Exakt! 3: Rozdział 16

3. rosnąć rosnąć


Przestałem rosnąć, gdy miałem 18 lat.
Nasza gospodarka będzie słabnąć, a emisja nie będzie spadać, ale rosnąć.
rosnąć bardzo szybko
Drzewa potrzebują światła słonecznego i wody aby rosnąć.
Cena ryb zaczyna rosnąć.
Bezrobocie będzie stopniowo rosnąć.

Polskie słowo "steigen" (rosnąć) występuje w zestawach:

Deutsch fur das Berufsleben B1 4.5+6.5
słownik tematyczny repetytorium
Welttour kapitel 14 cz.2
Niemiecki - Diesel
Teks 4 str. 15

4. wzrost


Ostatnio zauważyliśmy wzrost popytu na nasze usługi.
On ma metr sześćdziesiąt pięć wzrostu.
średniego wzrostu
Wiele osób skarży się na wzrost cen tytoniu.
Niski wzrost nie jest większą przeszkodą w życiu.
Wzrost PKB w drugim kwartale był wyższy od spodziewanego.
Rewolucja technologiczna przyniosła błyskawiczny wzrost branży informatycznej.
Nierozsądne oświadczenie rządu spowodowało wzrost cen.
Wzrost kwartalny w wysokoości 1,2 proc. oznacza wzrost roczny w wysokości 4,8 proc.
Wzrost przestępczości nieletnich stanowi poważny problem.
Ten nadzwyczajny wzrost objaśnia się szybkim zjednoczeniem gospodarczym, który zaszedł w tym samym czasie.
wzrost gospodarczy, nagły wzrost liczby bezrobotnych
osiągać wzrost w wysokości 300%
Globalny popyt na ropę zwiększy się ze względu na wzrost ludności.
wzrost w centymetrach

Polskie słowo "steigen" (wzrost) występuje w zestawach:

kartkówka z tekstu (strona 6)
Do nauczenia się

5. wznosić sięPolskie słowo "steigen" (wznosić się) występuje w zestawach:

czasowniki niemieckie
z lekcji na email
Niemiecki - 158 (1)
Czasowniki nieregularne
Jeb*** perfekt

6. podnosić sięPolskie słowo "steigen" (podnosić się) występuje w zestawach:

Czasowniki nieregularne II
czasowniki nieregularne
Partizip II (PL)

7. wchodzić


wchodzić gdzieś, wejść na coś,
wchodzić do czegoś
wchodzić do pokoju
Pasażerom nie wolno wchodzić do kokpitu.
Nie chcę wchodzić po tych mrocznych schodach.
Nie wolno tu wchodzić.
Wchodzić po schodach.
Proszę nie wchodzić kuchennymi drzwiami.
Nie można wchodzić do tej księgarni bez koszuli.
Uczniom w tym tygodniu nie wolno wchodzić do pokoju nauczycielskiego.

Polskie słowo "steigen" (wchodzić) występuje w zestawach:

słówka z niemca część druga
czasowniki nieregularne

8. wspinać


wspinać się po schodach
Musieliśmy się wspinać i schodzić po zboczach.

Polskie słowo "steigen" (wspinać) występuje w zestawach:

Welttour 5 (2)

9. wzrosnąćPolskie słowo "steigen" (wzrosnąć) występuje w zestawach:

Równouprawnienie - słownictwo niemieckie/ Gleichbe...

10. iść w góręPolskie słowo "steigen" (iść w górę) występuje w zestawach:

Słownictwo niemieckie - lekcje VII
słownictwo niemieckie - lekcje VIII

11. powstaniePolskie słowo "steigen" (powstanie) występuje w zestawach:

chronologia dziejów nowożytnych