słownik angielsko - polski

English - język polski

appear po polsku:

1. pojawić się pojawić się


"pojawić się
Krwiak, takiego rozmiaru, nie powinien pojawić się z dnia na dzień.

Polskie słowo "appear" (pojawić się) występuje w zestawach:

IN THE MEDIA. Specjalnie dla Artura A.
New matura success Unit 3 Outside the law
the history of reality television
English Explorer 3 Unit 2 słówka
"A" 2000 najszczęściej używanych słów

2. pojawiać pojawiać


W tym czasie telewizory zaczęły się pojawiać w każdym domu.
Dopóki ludzie będą wielbić Cezarów i Napoleonów, dopóty będą się oni regularnie pojawiać i unieszczęśliwiać ludzkość.

Polskie słowo "appear" (pojawiać) występuje w zestawach:

pełny bezokolicznik "to play" gerund
Tomek 15th Dec 2015 #26
słówka do sprawdzianu #4
państwo i społeczeństwo
Państwo i społeczeństwo

3. występować


Prawie zawsze, kiedy mam występować publicznie, mam tremę.

Polskie słowo "appear" (występować) występuje w zestawach:

Kultura repetytorium longmana zakres podstawowy
longman repetytorium KULTURA
kultura i sport by Luqi DJM
słowka kultura i sport
kultura film longman

4. wydawać się


Znana osoba sprawi, że będziesz wydawać się ważniejszy.
Przydział fletów może wydawać się trywialnym zagadnieniem.

Polskie słowo "appear" (wydawać się) występuje w zestawach:

english challenge Ph.D. 12/04/2013 part.2
7M. MILITARY, STANAG 6001 level 2 (Campaign 2)
cz2 czasowniki nie używane w cont
Misterduncan - Happy and Sad
angielski, słówka 12.11.13r. (str. 42-43 Unit 5)

5. zjawić sięPolskie słowo "appear" (zjawić się) występuje w zestawach:

ROZDZIAŁ III, STR 26-28, MY MATURA SUCCES
miesiące, dni tygodnia i pory roku
Angielski słówka, druga połowa 1 działu
najczęściej używane czasowniki
Bez formy continuous

6. ukazać sięPolskie słowo "appear" (ukazać się) występuje w zestawach:

new matura success pre-intermediate, unit 8
Infinitive (to + bezokolicznik)
czasownik + bezokolicznik
new english file 7
new matura success unit 8

7. wystąpić


Czy kiedykolwiek chciałeś wystąpić w telewizji?
wystąpić na scenie
Jane tak była stremowana, kiedy przyszła jej kolej, że nie była w stanie wystąpić.

Polskie słowo "appear" (wystąpić) występuje w zestawach:

angielski 5 c, d,e
Spr ze. słówek
English matter 11.2019
business words

8. zdawać sięPolskie słowo "appear" (zdawać się) występuje w zestawach:

LIC word list1

9. ukazywać sięPolskie słowo "appear" (ukazywać się) występuje w zestawach:

Słówka Kartkówka1
nauka i technika
zeszyt 51-60

10. wyglądać


wyglądać bardzo młodo
dobrze/źle wyglądać ładnie wyglądać przystojny jak ty wyglądasz?
Zapuścił brodę, aby wyglądać doroślej.
Jak myślisz, jak będziesz wyglądać w tej sukience?

Polskie słowo "appear" (wyglądać) występuje w zestawach:

SŁOWNICTWO 17 (PAŹDZIERNIK 2012)
SŁOWNICTWO 23 (KWIECIEŃ 2013)
Venture capital - podręcznik
ESKK Lekcja 18
ANGIELSKI - LEKCJA 11

11. ukazać się drukiemPolskie słowo "appear" (ukazać się drukiem) występuje w zestawach:

Słówka z książki

12. znikaćPolskie słowo "appear" (znikać) występuje w zestawach:

Frank cz1. trudne

13. okazywać się


okazywać się oszustem

Polskie słowo "appear" (okazywać się) występuje w zestawach:

3 new english file
z TO + bezokolicznik

14. pojawiają


W tym starym domu podobno często pojawiają się duchy.
Tanie mieszkania pojawiają się jak grzyby po deszczu.

15. objawiać sięPolskie słowo "appear" (objawiać się) występuje w zestawach:

11.2018/1/ a