przedmioty humanistyczne


„Makbet” – Szekspira nieodmiennie jest w kanonie podstawowych lektur omawianych na lekcjach języka polskiego. W zestawie znajdziesz informacje takie jak: czas i miejsce akcji, rodzaj i gatunek literacki, bohaterowie, problematyka, motywy oraz symbole pojawiające się w dramacie.

13 fiszek blablabla

Zestaw zawiera słynne obrazy epoki renesansu wraz z tytułami i autorami; przyda się każdemu kto interesuje się historią sztuki lub na plastykę.

10 fiszek blablabla

9 tetralogii Arystoklesa (427-347) wg Trazyllosa

9 fiszek ordoseptenarius

Zestaw zawiera wybrane wynalazki techniczne i odkrycia naukowe (przyporządkowane do ich wynalazców i odkrywców) epoce nowożytnej. Wiedza w nim zawarta przyda się na lekcjach historii oraz przygotowaniach do matury.

44 fiszki Mimisia

Zestaw zawiera wybrane wynalazki techniczne i odkrycia naukowe XX wieku (przyporządkowane do ich wynalazców i odkrywców). Wiedza w nim zawarta przyda się na lekcjach historii oraz przygotowaniach do matury.

28 fiszek Mimisia

Zestaw zawiera najbardziej podstawowe pojęcia dotyczące polityki. Informacje w nim zawarte przeznaczone są dla zdających maturą z WOSu na poziomie podstawowym, ich znajomość jest jednak niezbędna, by kontynuować naukę na wyższych poziomach.

16 fiszek lenka1

Zestaw zawiera fiszki dotyczące najważniejszych dat, postaci i organizacji, które odegrały istotną rolę w historii świata od zakończenia II wojny światowej. Przyswojenie sobie zawartych w zestawie informacji ułatwi orientację w materiale historycznym dotyczącym tego okresu, da także wiedzę potrzebną do odpowiadania na część zamkniętych pytań egzaminacyjnych. Zestaw przeznaczony jest dla maturzystów zdających maturę z historii na poziomie podstawowym.

71 fiszek lenka1

Zestaw zawiera zestawienie kilku ważnych dat z historii (1500-1900)

28 fiszek Kacey

W zestawie znajdują się łacińskie zwroty i wyrażenia, które często pojawiają się w tekstach literackich, publicystycznych, naukowych. Powinien je znać każdy, kto pretenduje do miana erudyty i lubi zabłysnąć znajomością łaciny w rozmowie lub tekście. Ich znajomość może przydać się również na maturze z polskiego, w części sprawdzającej rozumienie tekstu czytanego.

33 fiszki lenka1

W zestawie znajdują się podstawowe pojęcia dotyczące dramatu: jego odmian, elementów strukturalnych oraz związanych z nim kategorii estetycznych. Opanowanie tych zagadnień ułatwia poruszanie się w obrębie tekstów dramatycznych: ich lekturę, analizę i interpretację. Zestaw może być szczególnie przydatny uczniom gimnazjów i liceów, zwłaszcza podczas powtarzania materiału do egzaminów kończących dany etap edukacji, lecz także podczas codziennej pracy z tekstem.

26 fiszek lenka1

Zestaw zawiera definicje prądów literackich, tendencji obyczajowych, kierunków filozoficznych, czasem też postaw i wzorców zachowań. Dzięki zwięzłemu wyjaśnieniu haseł, definicje są przystępne i znacznie ułatwiają pierwszy kontakt z nowym słowem, a także wyczulają na obecność tych pojęć w tekstach literackich. Zestaw może być świetną pomocą naukową podczas powtarzania wiadomości. Przyda się gimnazjalistom i licealistom.

30 fiszek lenka1

Zestaw zwiera podstawowe definicje dotyczące kultury, narodu, obywatelstwa oraz mniejszości narodowych w Polsce. Znajomość zawartych w zestawie haseł ułatwi orientację we wszelkich opracowaniach na ten temat. Zestaw przeznaczony jest dla zdających maturę z Wiedzy o Społeczeństwie zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

31 fiszek lenka1

Zestaw zawiera hasła dotyczące rodziny i związanych z nią regulacji prawnych. Informacje w nim zawarte przeznaczone są dla zdających maturę z WOS-u na poziomie podstawowym, przydadzą się także jako podstawa do dalszej nauki tego tematu.

22 fiszki lenka1

Zestaw zawiera definicje związane z interakcjami społecznymi, procesem socjalizacji i formułującym się w jego trakcie systemem wartości. Informacje w nim zawarte przeznaczone są zarówno dla zdających maturę z WOS-u na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym oraz są dobrym punktem wyjścia do głębszego zapoznania się z tematem.

19 fiszek lenka1

Zestaw zawiera podstawowe definicje związane z pojęciem społeczeństwa oraz funkcjonujących w jego obrębie grup społecznych. Informacje w nim zawarte przeznaczone są dla zdających maturę z WOS-u na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym; są też dobrym punktem wyjścia do głębszego zapoznania się z tematem.

22 fiszki lenka1

Zestaw zawiera informacje dotyczące struktury społecznej, jej budowy oraz zachodzących w jej obrębie procesów. Hasła z tego zestawu przeznaczone są dla zdających maturę z WOS, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

21 fiszek lenka1

Zestaw zwiera hasła dotyczące społeczeństwa obywatelskiego, funkcjonujących w nim instytucji i grup interesu oraz rządzącego nim ładu społecznego. Dodatkowo, w zestawie znajdują się informacje dotyczące charakteru konfliktów i problemów zagrażających ładowi społecznemu. Zestaw przeznaczony jest dla zdających maturę z WOSu na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

33 fiszki lenka1

Zestaw zawiera różne typy klasyfikacji, zarówno ze względu na strukturę partii, jak i wyznawaną przez nie ideologię. Hasła przeznaczone są dla zdających maturę z WOS na poziomie podstawowym, ich znajomość jest jednak niezbędna by kontynuować naukę na wyższych poziomach.

24 fiszki lenka1

Zestaw zawiera opisy wszystkich systemów partyjnych funkcjonujących na świecie wraz z przykładami krajów i partii politycznych. Informacje w nim zawarte przeznaczone są dla zdających maturą z WOSu na poziomie rozszerzonym.

22 fiszki lenka1

Wyświetlone 121-140 z 150 rekordów.
wypróbuj za darmo kursy językowe Fiszkoteki lub stwórz własne fiszki
Powiązane: historia | matura | WOS | matura z WOSu | hobby | muzyka | polski