Longman matura podstawowa. Temat Szkoła (Unit 3)

3  3    199 fiszek    matzel
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

academy

szkoła podstawowa
rozpocznij naukę
elementary school, primary school

szkoła średnia
rozpocznij naukę
high school, secondary school

szkoła niepubliczna, społeczna
rozpocznij naukę
independent school

kindergarten, nursery school

middle school, junior high school

szkoła koedukacyjna
rozpocznij naukę
mixed school, co-educational school

szkoła prywatna
rozpocznij naukę
private school

szkoła tylko dla dziewczyn bądź chłopców
rozpocznij naukę
single-sex school

szkoła państwowa
rozpocznij naukę
state school, public school

university

szkoła zawodowa
rozpocznij naukę
vocational school

canteen, dining room

klasa, sala lekcyjna
rozpocznij naukę
classroom

common room

pracowania komputerowa
rozpocznij naukę
computer room

corridor

sala gimnastyczna
rozpocznij naukę
gym

gabinet dyrektora
rozpocznij naukę
headmaster's office

laboratory, lab

library

office

boisko do zabawy
rozpocznij naukę
playground

sala do nauki biologii, chemii, fizyki
rozpocznij naukę
science lab

boisko sportowe
rozpocznij naukę
sports field

pokój nauczycielski
rozpocznij naukę
staffroom

kolega z klasy
rozpocznij naukę
classmate

college student

wicedyrektor
rozpocznij naukę
deputy head, assistant principal

examiner

form teacher

headmaster, head teacher, principal,

headmistress, head teacher, principal,

lecturer

professor

schoolboy, pupil

schoolgirl, pupil

kolega ze szkoły
rozpocznij naukę
schoolmate

secretary

uczeń, student
rozpocznij naukę
student

teacher

grono pedagogiczne
rozpocznij naukę
teaching stuff

student uniwersytetu
rozpocznij naukę
university student


Biology

Chemistry

wiedza o społeczeństwie
rozpocznij naukę
Civic studies, Civics

kółko (szkolne, klub szkolny)
rozpocznij naukę
club

język angielski
rozpocznij naukę
English language and literature

języki obce
rozpocznij naukę
foreign languages

Geography

przedmioty humanistyczne
rozpocznij naukę
humanities

History

Information and Communication Technology, Information Technology

Mathematics Maths


wychowanie fizyczne
rozpocznij naukę
Physical Education

Physics

język polski
rozpocznij naukę
Polish language and literature

Religious Education

przedmioty ścisłe, nauki przyrodnicze
rozpocznij naukę
Science

przedmiot szkolny
rozpocznij naukę
subject

tablica (czarna)
rozpocznij naukę
blackboard

pisak do tablicy
rozpocznij naukę
blackboard marker


calculator


copybook, notebook

coursebook, textbook

gąbka do tablicy
rozpocznij naukę
duster

zeszyt do ćwiczeń
rozpocznij naukę
exercise book, workbook

file

teczka tekturowa
rozpocznij naukę
folder

tablica interaktywna
rozpocznij naukę
interactive whiteboard


strój gimnastyczny
rozpocznij naukę
PE kit

pióro, długopis
rozpocznij naukę
pen

pencil

pencil case

pencil sharpener

rząd ławek
rozpocznij naukę
row of deskstablica (biała)
rozpocznij naukę
whiteboard

wyniki w nauce
rozpocznij naukę
academics results

poziom nauczania
rozpocznij naukę
academics standards

arkusz egzaminacyjny
rozpocznij naukę
exam paper

arkusz egzaminacyjny z ubiegłych lat
rozpocznij naukę
past exam paper

wyniki egzaminu
rozpocznij naukę
exam results

examination, exam

dostać się na uniwersytet
rozpocznij naukę
get a place at a university

egzamin końcowy (na zakończenie szkoły)
rozpocznij naukę
school-leaving exam

egzamin wstępny na uczelnie
rozpocznij naukę
university entrance exam

ściągać na egzaminie
rozpocznij naukę
cheat in an exam

przystępować do egzaminu
rozpocznij naukę
do an exam, sit an exam, take an exam

źle sobie poradzić na egzaminie
rozpocznij naukę
do badly in an exam

dobrze sobie poradzić na egzaminie
rozpocznij naukę
do well in an exam

oblać egzamin
rozpocznij naukę
fail an exam

dostać 56 punktów z testu
rozpocznij naukę
get/score 56 marks in a test

oceniać, sprawdzać
rozpocznij naukę
grade, mark

sprawdzać arkusze egzaminacyjne
rozpocznij naukę
grade/mark exam papers

sprawdzać test
rozpocznij naukę
grade/mark a test

sprawdzać pracę domową
rozpocznij naukę
grade/mark homework

zdać egzamin
rozpocznij naukę
pass an exam

przygotowywać się do egzaminu
rozpocznij naukę
prepare for an exam

ponownie przystępowac do egzaminu
rozpocznij naukę
retake an exam

powtarzać do egzaminu
rozpocznij naukę
revise for an exam

uczyć się do egzaminu
rozpocznij naukę
study for an exam

nieobecność
rozpocznij naukę
absence

absent

attendance


uczeń prześladujący, zastraszający innych uczniów
rozpocznij naukę
bully


olimpiada szkolna
rozpocznij naukę
competition

obowiązkowy
rozpocznij naukę
compulsory

termin wykonania pracy
rozpocznij naukę
deadline

stopień, ocena
rozpocznij naukę
grade, mark

grant, scholarship

holiday

trudności w nauce
rozpocznij naukę
learning difficulties


przerwa na lunch
rozpocznij naukę
lunch break

newcomer

nieobowiązkowy
rozpocznij naukę
optional

present

świadectwo szkolne
rozpocznij naukę
school certificate

school free

wyciaczka szkolna
rozpocznij naukę
school trip

lektury szkolne
rozpocznij naukę
set books

Szkolne szkoło sportowe (SKS)
rozpocznij naukę
sports club

rada pedagogiczna
rozpocznij naukę
staff meeting


timetable

praca pisemna
rozpocznij naukę
written work

uczęszczać
rozpocznij naukę
attend

paplać, trajkotać
rozpocznij naukę
chatter

learn


uczęszczać na kurs
rozpocznij naukę
attend a course

uczęszczać na zajęcia
rozpocznij naukę
attend classes

uczęszczać do szkoły
rozpocznij naukę
attend school

omawiać lektury
rozpocznij naukę
discuss set books

do a course

robić projekt
rozpocznij naukę
do a project

wykonywać zadania
rozpocznij naukę
do a task do an activity

robić ćwiczenie
rozpocznij naukę
do an exercise

przeprowadzać eksperyment
rozpocznij naukę
do an experiment

odrabiać pracę domową
rozpocznij naukę
do a homework

bardzo się starać
rozpocznij naukę
do one's best

chodzić do szkoły
rozpocznij naukę
go to school

oddawać pracę domową
rozpocznij naukę
hand in homework

zrobić sobię przerwę, mieć przerwe
rozpocznij naukę
have a break

przygotowywać prezentację
rozpocznij naukę
make a presentation

robić błędy
rozpocznij naukę
make mistakes

robić notatki
rozpocznij naukę
make notes

robić postępy
rozpocznij naukę
make progress

uczyć się na pamięc
rozpocznij naukę
memorise, learn by heart

opuszczać lekcję
rozpocznij naukę
miss lessons

brać udział w lekcji
rozpocznij naukę
participate/take part in a lesson

uważać na lekcji
rozpocznij naukę
pay attention in class

czytać mapy
rozpocznij naukę
read maps

zadawać wypracowanie
rozpocznij naukę
set an essay

zadawać pracę domową
rozpocznij naukę
set homework

opuszczać zajęcia, chodzić na wagary
rozpocznij naukę
skip classes, play truant

rozwiązywać zadanie matematyczne
rozpocznij naukę
solve a problem

uczyć się pilnie
rozpocznij naukę
study hard

studiować teksty źródłowe
rozpocznij naukę
study sources

sprawdzać listę obecności w dzienniku
rozpocznij naukę
take the register

spóźniać się
rozpocznij naukę
turn up late, be late

śćierać tablicę
rozpocznij naukę
wipe the board

pisać wypracowanie
rozpocznij naukę
write an essay

graduate

magister humanistyczny
rozpocznij naukę
MA (Master of Arts)

licencjant humanistyczny
rozpocznij naukę
BA (Bachelor of Arts)

magister nauk ścisłych
rozpocznij naukę
MSc (Master of Science)

licencjat nauk ścisłych
rozpocznij naukę
BSc (BAchelor of Science)

doktor nauk humanistycznych bądź ścisłych
rozpocznij naukę
PhD (Doctor of Philosophy)

dostać się na uczelnie
rozpocznij naukę
get into university

skończyć uniwersytet
rozpocznij naukę
graduate from university

otrzymać świadectwo
rozpocznij naukę
receive/obtain/get a certificate

uzyskać stopień naukowy
rozpocznij naukę
receive/obtain/get a degree

otrzymać dyplom
rozpocznij naukę
receive/obtain/get a diplom

active

chętny współpracy
rozpocznij naukę
cooperative

niechętny do współpracy
rozpocznij naukę
uncooperative

demanding

sprawiedliwy
rozpocznij naukę
fair

niesprawiedliwy
rozpocznij naukę
unfair

utalentowany
rozpocznij naukę
gifted

obdarzony wyobraźnią
rozpocznij naukę
imaginative

motivated

motivating

passive

profesjonalny
rozpocznij naukę
professional

punctual


systematyczny
rozpocznij naukę
systematic

utalentowany
rozpocznij naukę
talented


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.