lekcja 5 ang

 0    166 fiszek    iwona29
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
kiedy są twoje urodziny?
rozpocznij naukę
when is your birthday?
moje urodziny są 24 września
rozpocznij naukę
my birthday is September 24th
kiedy się urodziłeś?
rozpocznij naukę
what’s your date of birth?
moja data urodzenia to 24 wrzesień
rozpocznij naukę
my date of birth is September 24
robienie rezerwacji
rozpocznij naukę
making a reservation
rezerwacja
rozpocznij naukę
booking
parking
rozpocznij naukę
car park
ludzie
rozpocznij naukę
people
dziś wieczorem
rozpocznij naukę
tonight
dzisiaj
rozpocznij naukę
today
dzwoni
rozpocznij naukę
call
na ile/ dla ilu
rozpocznij naukę
for how many
na jaką godzinę
rozpocznij naukę
what time
dzień dobry
rozpocznij naukę
good afternoon
James mówi
rozpocznij naukę
james speaking
czy mogę dokonać rezerwacji
rozpocznij naukę
can I make a booking
dla sześciu osób dziś wieczorem
rozpocznij naukę
for six people tonight
o której godzinie?
rozpocznij naukę
what time
na siódmą
rozpocznij naukę
for seven p.m.
. a Twoje imię?
rozpocznij naukę
. and your name?
jest to
rozpocznij naukę
that’s
świetny.
rozpocznij naukę
great.
do zobaczenia dziś wieczorem o ósmej.
rozpocznij naukę
see you tonight at eight.
odlot samolotu
rozpocznij naukę
departure
przyjazd/ przylot
rozpocznij naukę
arrival
czas trwania
rozpocznij naukę
duration
linia lotnicza
rozpocznij naukę
airline
numer lotu
rozpocznij naukę
flight number
o której odlatuje lot do Stavanger
rozpocznij naukę
what time does the flight to stavanger depart
lot do Stavanger odlatuje o godzinie dwudziestej
rozpocznij naukę
flight to Stavanger departs at eight o'clock
jak długo trwa lot do...
rozpocznij naukę
how long is the flight to...
lot do Stavanger trwa 5 godzin i 35 minut
rozpocznij naukę
flight to Stavanger takes 5 hours and 35 minutes
jak długo trwa lot do Stavanger?
rozpocznij naukę
how long does the flight to stavanger take?
lot do Stavanger trwa 2 godziny
rozpocznij naukę
the flight to stavanger takes 2 hours
jaki jest numer lotu
rozpocznij naukę
what’s the flight number
numer lotu to...
rozpocznij naukę
the flight number is...
wyjeżdżać, wylatywać, opuszczać
rozpocznij naukę
leave
cel (miejsce) podróży
rozpocznij naukę
destination
imperium
rozpocznij naukę
empire
wszystkie detale
rozpocznij naukę
all the details
co mówi drugi uczestnik?
rozpocznij naukę
what does the second soeaker say?
Co mogę dla ciebie zrobić?
rozpocznij naukę
what can I do for you?
jeden mówca chce dołączyć
rozpocznij naukę
one speaker wants to join
mówcy, którzy chcą się przyłączyć, nie mówią
rozpocznij naukę
the speakers who wants to join does not say
drugi numer telefonu to...
rozpocznij naukę
the second phone number is...
nazwisko osoby to...
rozpocznij naukę
the person’s family name is...
posłuchaj nagrania i zaznacz poprawną odpowiedź.
rozpocznij naukę
listen to the recording and mark the correct answe.
przed rzeczownikami, jeśli coś konkretnego mamy na myśli lub już o czymś wspominaliśmy, np. ten konkretny samochód
rozpocznij naukę
the
lot opuszcza Toronto.
rozpocznij naukę
the flight leaves from toronto.
osoba rezerwująca lot jest wywoływana
rozpocznij naukę
the person booking the flight is called
pasażer nie podaje swojego imienia.
rozpocznij naukę
the passenger does not give his first name.
wygaśnięcie
rozpocznij naukę
expiry
powtarzać
rozpocznij naukę
repeat
lot
rozpocznij naukę
flight
godzina
rozpocznij naukę
o’clock
literować, zaklęcie
rozpocznij naukę
spell
złożyć pracę domową
rozpocznij naukę
submit homework
cały / całkowity / pełny
rozpocznij naukę
complete
zdania
rozpocznij naukę
the sentences
z
rozpocznij naukę
with
w pudełku/skrzynce
rozpocznij naukę
in the box
spragniony
rozpocznij naukę
thirsty
używać
rozpocznij naukę
to use
używać odpowiedniego formularza
rozpocznij naukę
use the correct form
te pytania są proste.
rozpocznij naukę
these questions in the oresent simple.
prosty, łatwy
rozpocznij naukę
simple
w szkole
rozpocznij naukę
at school
ten
rozpocznij naukę
this
dziś rano
rozpocznij naukę
this morning
w lodówce
rozpocznij naukę
in the fridge
przy drzwiach
rozpocznij naukę
at the door
pogoda
rozpocznij naukę
the weather
tam woda na podłodze
rozpocznij naukę
there water on the floor
wewnątrz
rozpocznij naukę
inside
w twojej torbie
rozpocznij naukę
inside your bag
Twoje buty
rozpocznij naukę
your shoes
co
rozpocznij naukę
what
jak
rozpocznij naukę
how
kto
rozpocznij naukę
who
gdzie
rozpocznij naukę
where
dlaczego
rozpocznij naukę
why
kiedy
rozpocznij naukę
when
jak twój
rozpocznij naukę
how’s your
dlaczego
rozpocznij naukę
why’s
kto jest
rozpocznij naukę
who’s
co jest
rozpocznij naukę
what is, what’s
gdzie jest
rozpocznij naukę
where’s, where is
kiedy jest
rozpocznij naukę
when’s
one
rozpocznij naukę
they
są już w domu
rozpocznij naukę
they are already inside the house
on jest moim nowym nauczycielem
rozpocznij naukę
he’s my new teacher
to nie jest zbyt miłe, trochę deszczowe.
rozpocznij naukę
it’s not very nice, a bit rainy.
o 20 wieczorem
rozpocznij naukę
at 8 p.m. tonight
to pilot do klimatyzatora.
rozpocznij naukę
it’s the remote control for the air conditioner.
ponieważ jest zainteresowana spotkaniem z tobą.
rozpocznij naukę
because she’s interested in meeting you.
który
rozpocznij naukę
which
który jest poprawny
rozpocznij naukę
which is correct
to gdzie twoje biuro
rozpocznij naukę
is where your office
zapytać
rozpocznij naukę
ask
zadawać pytania dotyczące piłki nożnej
rozpocznij naukę
ask questions about a football
dopasować co
rozpocznij naukę
match which
Próbować
rozpocznij naukę
Try
Spróbuj użyć
rozpocznij naukę
try to use
przykład
rozpocznij naukę
example
na przykład
rozpocznij naukę
for example
kto jest sędzią?
rozpocznij naukę
who is the referee?
moje urodziny przapadaja na 24.09
rozpocznij naukę
my birthday falls on 24/09
moje urodziny są 24 września
rozpocznij naukę
my birthday is September 24th
godzin
rozpocznij naukę
hours
co mówi drugi uczestnik
rozpocznij naukę
what the second participant says
jesteś znowu zmęczony?
rozpocznij naukę
are you tired again?
czy jest szczęśliwy ze swoim nowym nauczycielem
rozpocznij naukę
is he happy with his new teacher
dopasować
rozpocznij naukę
match the
Dopasuj następujące
rozpocznij naukę
match the following
następujący
rozpocznij naukę
following
czy on jest wysoki?
rozpocznij naukę
is he a tall?
czy ta kobieta jest zła?
rozpocznij naukę
is that woman angry?
Czy ona jest twoją matką?
rozpocznij naukę
Is she your mother?
Czy to twój dom?
rozpocznij naukę
Is that your house?
czy twoje buty są czyste?
rozpocznij naukę
are your shoes clean?
co
rozpocznij naukę
what
kto
rozpocznij naukę
who
jak
rozpocznij naukę
how
kiedy
rozpocznij naukę
when
dlaczego
rozpocznij naukę
why
gdzie
rozpocznij naukę
where
używany
rozpocznij naukę
used
o
rozpocznij naukę
about
rzeczy
rozpocznij naukę
things
jest używany jako powód czegoś
rozpocznij naukę
is used for the reason for something
dlaczego bolą cię plecy?
rozpocznij naukę
why is your back sore
czemu się spóźniłeś
rozpocznij naukę
why are you late
jaki jest Twój ojciec?
rozpocznij naukę
how is your father?
jaka jest dziś pogoda?
rozpocznij naukę
how is the weather today?
słowo
rozpocznij naukę
word
stosuje
rozpocznij naukę
used for
przykład
rozpocznij naukę
example
kto - ludzie - kim jest ten człowiek
rozpocznij naukę
who - people- who is that man
co-to-co to jest
rozpocznij naukę
what -things- what is that
kiedy - kiedy - kiedy impreza?
rozpocznij naukę
when- time- when is the party?
gdzie - miejsca - gdzie jest Madrit
rozpocznij naukę
where - places- where is Madrit
dlaczego - dlaczego - dlaczego jest zdenerwowany?
rozpocznij naukę
why -rhe reason - why is he upset?
jak tam jedzenie
rozpocznij naukę
how is the food
streszczenie
rozpocznij naukę
summary
stwórz własne pytania
rozpocznij naukę
make your own questions
robić
rozpocznij naukę
make
Wybierz poprawne słowo
rozpocznij naukę
choose the correct word
wypełnij poniższe zdania
rozpocznij naukę
fill in the sentences below
Znajdź odpowiedzi
rozpocznij naukę
find answers
zapytać
rozpocznij naukę
ask
zadawaj pytania na temat tych zdjęć
rozpocznij naukę
ask questions about these pictures
Miasto
rozpocznij naukę
hometown
praca
rozpocznij naukę
job
żonaty lub wolny
rozpocznij naukę
married or single
ulubiony
rozpocznij naukę
favourite
klasa
rozpocznij naukę
grade
ulubioną rozrywką
rozpocznij naukę
favorite pastime
państwo
rozpocznij naukę
country
mówić
rozpocznij naukę
speak - spoke - spoken
mówi
rozpocznij naukę
says
używać
rozpocznij naukę
to use
używać, użycie
rozpocznij naukę
using
używać
rozpocznij naukę
to use
złożyć
rozpocznij naukę
submit
wywoływać, wywołany
rozpocznij naukę
called
zainteresowany
rozpocznij naukę
interested

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.