panstwo i spoleczenstwo

 0    209 fiszek    jhn
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

granica, graniczyc
rozpocznij naukę
border

capital

obywatel/obywatelstwo
rozpocznij naukę
citizen/citizenship

constitution

monarchia konstytucyjna
rozpocznij naukę
constitutional monarchy

democracy

domestic

emigrate

emigration

empire

exile

obcy, zagraniczny
rozpocznij naukę
foreign

obcokrajowiec
rozpocznij naukę
foreigner

homeland

immigrant

immigration

polityka imigracyjna
rozpocznij naukę
immigration policy

niepodleglosc
rozpocznij naukę
independence

inhabitant

kingdom

monarchy

monarch

państwo, kraj
rozpocznij naukę
nation

hymn państwowy
rozpocznij naukę
national anthem

flaga państwowa
rozpocznij naukę
national flag

tozsamosc narodowa
rozpocznij naukę
national identity

nationality

population

province

refugee

republic

resident

rodzina królewska
rozpocznij naukę
royal family

state

the people

ambasador

authorities

urzędnik państwowy
rozpocznij naukę
civil servant

konserwatywny
rozpocznij naukę
conservative

demokratyczny
rozpocznij naukę
democratic

manifestowac, protestowac
rozpocznij naukę
demonstrate

manifestacja, demonstracja
rozpocznij naukę
demonstration

diplomat

embassy

rule

głowa państwa
rozpocznij naukę
head of state

prawa człowieka
rozpocznij naukę
human rights

institution

król/królowa
rozpocznij naukę
king/queen

lewicowy/prawicowy
rozpocznij naukę
left wing /right wing

liberal

rząd (mniejszościowy)
rozpocznij naukę
(minority) goverment

większość
rozpocznij naukę
majority

Mayor

(cabinet) minister

mniejszość
rozpocznij naukę
minority

badanie opinii publicznej
rozpocznij naukę
opinion poll

opposition

członek partii
rozpocznij naukę
party member

polityka (rządu społeczenstwa)
rozpocznij naukę
policy

przywódca polityczny
rozpocznij naukę
political leader

system polityczny
rozpocznij naukę
political system

politician

politics

president

premier rządu
rozpocznij naukę
prime minister

referendum

reform

socialist


the Cabinet

służby specjalne/wywiadowcze
rozpocznij naukę
the secret service / the intelligence service

Rada Miejska
rozpocznij naukę
town/city council

radny miasta
rozpocznij naukę
town councillor

town/city hall

congress(USA)


elect

wybory powszechne/lokalne
rozpocznij naukę
general/location election(s)

house of commons

house of lords

izba reprezentantow
rozpocznij naukę
house of representatives

czlonek parlamentu
rozpocznij naukę
member of parliament


vote

unia europejska
rozpocznij naukę
european union

miedzynarodowy fundusz walutowy
rozpocznij naukę
international monetary fund

North atlantic treaty organisation

United Nations

Światowa organizacja zdrowia WHO
rozpocznij naukę
world health organisation

przestępczość
rozpocznij naukę
crime

dyskryminacja
rozpocznij naukę
dyscrimination

homelessnessterrorism

unemployment

czarny rynek
rozpocznij naukę
black marketcommercekarta kredytowa
rozpocznij naukę
credit card

currency

gospodarka silna słaba wolnorynkowa
rozpocznij naukę
strong weak free-market economy

economics

finanse/finansowy
rozpocznij naukę
finance/financial


produkt krajowy brutto PKB
rozpocznij naukę
gross domestic product

dochod, dochody
rozpocznij naukę
income

industry

inflation

inwestowac/inweswtycja
rozpocznij naukę
invest/investment


małe przedsiebiorstwo
rozpocznij naukę
small business


zwiazek zawodowy
rozpocznij naukę
trade union


arrest

zostac aresztowanym
rozpocznij naukę
be unde arrest

złapac kogos
rozpocznij naukę
capture sb

rozprawa sądowoa (o morderstwo)
rozpocznij naukę
(murder) case

(prywatny) detektyw
rozpocznij naukę
(private) detective

evidence

odciski palcow
rozpocznij naukę
fingerprints

hostage

prowadzic dochodzenie
rozpocznij naukę
investigate

sledztwo, dochodzenie
rozpocznij naukę
investigation

rozwiązać zagadkę
rozpocznij naukę
solve a mystery


zachowanie antyspoleczne
rozpocznij naukę
anti-social behaviour

arson

arsonist

assault

zaatakowac kogos
rozpocznij naukę
attack sb

szantażowac, szantaz
rozpocznij naukę
blackmail

blackmailer

burglar

wlamywac sie
rozpocznij naukę
burgle

burglary

criminal

handlarz narkotykami
rozpocznij naukę
drug dealer

nieprawidlowe przechdozenie przez jezdnie
rozpocznij naukę
jaywalking


kidnapper

kidnapping

napadac na kogos, napaść
rozpocznij naukę
mug

bandyta uliczny
rozpocznij naukę
mugger

rozbój (na ulicy)
rozpocznij naukę
mugging

mordowac, morderstwo
rozpocznij naukę
murder

murderer

krasc z kieszeni
rozpocznij naukę
pick sb's pocket

kieszonkowiec
rozpocznij naukę
pickpocket

kradziez kieszonkowa
rozpocznij naukę
pickpocketing

gwałcić gwałt
rozpocznij naukę
rape

rapist

obrabować(bank)
rozpocznij naukę
rob (a bank)

bandyta napadający na banki
rozpocznij naukę
bank robber

rabunek (z uzyciem broni)
rozpocznij naukę
(armed) robbery

krascw sklepie
rozpocznij naukę
shoplift

lodziej sklepowy
rozpocznij naukę
shoplifter

kradziez sklepowa
rozpocznij naukę
shoplifter

smuggle

smuggler

smuggling


theft

thief

violence

ogłosic werdykt
rozpocznij naukę
announce the verdict


kara śmierci
rozpocznij naukę
death penalty

defendant

defence

deny

mandat, grzywna
rozpocznij naukę
fine


innocent

jail/prison


lawa przysiegłych
rozpocznij naukę
jury

lawyer

dożywotnie wiezienie
rozpocznij naukę
life inprisonment

przestepstwo (drobne/powazne)
rozpocznij naukę
minor/ serious offence

kara, grzywna
rozpocznij naukę
penalty

prosecution

police officer


kara (za coś)
rozpocznij naukę
punishment(for sth)

release

suspect

testify

trial


witness

oskarżyć kogos o coś
rozpocznij naukę
accuse sb of sth

naruszyć, złamać prawo
rozpocznij naukę
break the law

break out

włamać się do
rozpocznij naukę
break into

popełnić przestępstwo
rozpocznij naukę
commit a crime

dyskryminować kogoś
rozpocznij naukę
discriminate against sb

utworzyc rząd
rozpocznij naukę
form a cabinet

wyjsc z więzienia
rozpocznij naukę
get out of jail/prison

stanac przed sądem
rozpocznij naukę
go on trial

zapisać się do partii/związku zawodowego
rozpocznij naukę
join a political party/a trade union

podłożyć bombę
rozpocznij naukę
plant a bomb

skazać kogoś na...
rozpocznij naukę
sentence sb to

uzyskać/zdobyć niepodległość
rozpocznij naukę
win/gain independance


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.