get - czasownik o wielu zastosowaniach

 0    41 fiszek    kristof
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Dostał mnóstwo prezentów
rozpocznij naukę
He got loads of presents
Co dostałeś na Święta?
rozpocznij naukę
What did you get for Christmas?
dostać cos od kogoś
rozpocznij naukę
get something from somebody
Dostaliśmy dzisiaj rano list z Pam-u.
rozpocznij naukę
We got a letter from Pam this morning.
dostać coś od kogoś
rozpocznij naukę
get something off somebody
Dostałem to od ojca
rozpocznij naukę
I got it off my dad.
Potrzebujemy szybko pomocy!
rozpocznij naukę
We need to get help quickly!
Niezłym pomysłem byłoby zasięgnąć fachowej rady. /obtain/
rozpocznij naukę
It would be a good idea to get professional advice.
Może mógłbyś otrzymać dotację od władz dzielnicowych.
rozpocznij naukę
You may be able to get a grant from the local authority.
Chrzaknął, by przyciągnąć naszą uwagę./gain/
rozpocznij naukę
He cleared his throat to get our attention
get something for somebody
rozpocznij naukę
zdobyć coś dla kogoś
Chcę, byś zdobyła pewne informacje dla mnie.
rozpocznij naukę
I want you to get some information for me.
zdobyć, załatwić coś dla kogoś
rozpocznij naukę
get somebody something
Jemu ojcu udało się, jego ojciec zdołał /managed/ załatwić mu pracę w miejscowej fabryce.
rozpocznij naukę
His father managed to get him a job at the local factory.
przynieść, przyprowadzić kogoś lu coś skądś
rozpocznij naukę
to bring someone or something back from somewhere:
Leć na górę i przynieś poduszkę.
rozpocznij naukę
Run upstairs and get a pillow.
Wróciłem do biura by zabrać pióro.
rozpocznij naukę
I went back into the office to get a pen.
Czy mam przyjść i zabrać książkę? /offer/ request for order offer /może ci pomogę pakować?/ suggestion
rozpocznij naukę
Shall I go and get the phone book?
zabrać kogoś/coś skądś
rozpocznij naukę
get smb/smth from smth
właśnie wyszedł by zabrać dzieci ze szkoły
rozpocznij naukę
he's just gone to get the kids from school.
zebrać, zdobyć coś dla kogoś
rozpocznij naukę
get smth for smb
Wezmę, przyniosę ręcznik dla ciebie.
rozpocznij naukę
I'll get a towel for you
wziąć, przynieść, załatwić komuś coś
rozpocznij naukę
get smb smth
Wezmę, przyniosę ci, ci krzesło.
rozpocznij naukę
I'll get you a chair.
Gdzie dostałaś tą kurtkę? /buy/
rozpocznij naukę
Where did you get this jacket?
dostać coś dla kogoś /buy/
rozpocznij naukę
get smth for smb /buy/
Joe zamierza dostać bilety dla nas wszytkich. /buy/
rozpocznij naukę
Joe's going to get tickets for all of us.
dostać dla kogoś coś /buy/
rozpocznij naukę
get smb smth /buy/
Jak wyjdziesz, mógłbyś wziąć mi kilka baterii? /kupić/
rozpocznij naukę
While you're out, could you get me some batteries?
sprawić sobie coś /buy/
rozpocznij naukę
get yourself something
Właśnie sprawił sobie samochód.
rozpocznij naukę
He's just got himself a new van.
brać coś skądś /kupować/
rozpocznij naukę
get something from something
Zwykle biorę warzywa z samoobsługowego.
rozpocznij naukę
I usually get vegetables from the supermarket.
dostawać coś po 20 $/100L/50p itp /kupować/
rozpocznij naukę
get something for $20/£100/50p etc
Teraz można dostać porządny komputer za ok. 500L
rozpocznij naukę
You can get a decent PC for about £500 now.
To świetny płaszcz, i udało mi się go tanio dostać na wyprzedaży.
rozpocznij naukę
It's a lovely coat, and I managed to get it cheap in the sales.
kupować gazetę regularnie
rozpocznij naukę
to buy a newspaper regularly:
Moi rodzice kiedyś zawsze brali Daily Telegraph /buy/
rozpocznij naukę
My parents always used to get the Daily Telegraph.
Lekarze szpitalni dostają minimum £50k rocznie
rozpocznij naukę
Hospital doctors get a minimum of £50,000 a year.
Dostaje £4 na godz. za wykładanie na półkach.
rozpocznij naukę
He gets £4 an hour for stacking shelves.
Powinniśmy dostać parę setek funtów za ten stary samochód
rozpocznij naukę
You should get a couple of hundred pounds for your old car.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.