preposition D-Z

 0    373 fiszki    dembol
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
damage to
rozpocznij naukę
uszkodzenia
date back to
rozpocznij naukę
sięgają
date from
rozpocznij naukę
Data, od
deal with
rozpocznij naukę
czynienia z
dear to
rozpocznij naukę
drogi
decide on/against
rozpocznij naukę
decyduje o /
decrease in
rozpocznij naukę
spadek
dedicate to
rozpocznij naukę
przeznaczyć na
deficient in
rozpocznij naukę
niedoborem
definition of
rozpocznij naukę
Definicja
delay in
rozpocznij naukę
opóźnienie w
delight in
rozpocznij naukę
Zachwyt w
delighted with
rozpocznij naukę
zachwycony
demand for
rozpocznij naukę
Zapotrzebowanie na
depart from
rozpocznij naukę
odstąpić od
departure from
rozpocznij naukę
wylot z
depend on/upon
rozpocznij naukę
zależy na / po
dependent on
rozpocznij naukę
zależne
deputise for
rozpocznij naukę
zastępować
descended from
rozpocznij naukę
potomkami
describe sb/sth to sb else
rozpocznij naukę
opisać kogoś / coś do sb indziej
description of
rozpocznij naukę
opis
die of/from
rozpocznij naukę
umiera z / z
die in an accident
rozpocznij naukę
śmierć w wypadku
differ from
rozpocznij naukę
różnią się od
(have) difference between/of
rozpocznij naukę
(Ma) różnica między / z
different from
rozpocznij naukę
różne fr
difficulty in/with
rozpocznij naukę
Trudność w / z
disadvantage of
rozpocznij naukę
Wadą
disagree with
rozpocznij naukę
zgadzam się z
disappointed with/about
rozpocznij naukę
rozczarowany z / o
disapprove of
rozpocznij naukę
pochwalam
discharge sb from
rozpocznij naukę
rozładować sb
discouraged from
rozpocznij naukę
zniechęcać fr
discussion about/on
rozpocznij naukę
Dyskusja o / na
disgusted by/at
rozpocznij naukę
zdegustowany / w
dismiss from
rozpocznij naukę
oddalenie f
dispose of
rozpocznij naukę
pozbyć się
disqualified from
rozpocznij naukę
zdyskwalifikowany
dissatisfied with
rozpocznij naukę
niezadowolony z
distinguish between
rozpocznij naukę
rozróżniać
divide between / among
rozpocznij naukę
przepaść między / wśród
divide into / by
rozpocznij naukę
podzielić na / przez
do sth about
rozpocznij naukę
zrobienia czegoś o
doubtful about
rozpocznij naukę
wątpliwości co
dream about
rozpocznij naukę
marzyć o
dream of
rozpocznij naukę
marzyć
dressed in
rozpocznij naukę
ubrany w
eager for
rozpocznij naukę
żądni
economise on
rozpocznij naukę
oszczędzania
efficient at
rozpocznij naukę
skuteczne w
(put) effort into sth
rozpocznij naukę
(Put) wysiłku w sth
emphasis on
rozpocznij naukę
Nacisk na
engaged to sb/in sth
rozpocznij naukę
zaangażowany do kogoś / w sth
engagement to sb
rozpocznij naukę
zaangażowanie w sb
enter into
rozpocznij naukę
wejść w
enthusiastic about
rozpocznij naukę
entuzjastycznie
envious of
rozpocznij naukę
zazdroszczą
equal to
rozpocznij naukę
równa
escape from / to
rozpocznij naukę
uciec z / do
example of
rozpocznij naukę
Przykład
excellent at
rozpocznij naukę
doskonałe w
exception to
rozpocznij naukę
Wyjątkiem
exchange sth for sth else
rozpocznij naukę
Wymiana czegoś do sth else
excited about
rozpocznij naukę
podekscytowany
exclaim at
rozpocznij naukę
zawołać na
excuse for
rozpocznij naukę
usprawiedliwienia dla
excuse sb for
rozpocznij naukę
przepraszam SB
exempt from
rozpocznij naukę
zwolnieni z
expel from
rozpocznij naukę
wydaleniu z
experienced in
rozpocznij naukę
doświadczenie w
experiment on/with
rozpocznij naukę
Eksperyment na / z
expert at/in (sth/doing sth)
rozpocznij naukę
ekspertem w / w (sth / zrobienie czegoś)
expert with sth
rozpocznij naukę
Ekspert z czegoś
expert on
rozpocznij naukę
znawca
face up to
rozpocznij naukę
zmierzyć się
fail in an attempt
rozpocznij naukę
nie próbując
fail to do sth
rozpocznij naukę
nie zrobić czegoś
failure in (an exam)
rozpocznij naukę
Awaria (egzamin)
failure to (do sth)
rozpocznij naukę
brak (do czegoś)
faithful to
rozpocznij naukę
wierny
fall in
rozpocznij naukę
spadek
familiar to sb
rozpocznij naukę
znane SB
familiar with
rozpocznij naukę
zaznajomieni z
famous for
rozpocznij naukę
znana
fed up with
rozpocznij naukę
dość
fill sth with sth else
rozpocznij naukę
wypełnić sth z czegoś innego
finish with
rozpocznij naukę
zakończyć
fire at
rozpocznij naukę
Ogień w
flee from
rozpocznij naukę
ucieczki z
fond of
rozpocznij naukę
lubiący
forget about
rozpocznij naukę
zapomnij o
forgive sb for
rozpocznij naukę
wybacz SB
fortunate in
rozpocznij naukę
szczęście
friendly with / to
rozpocznij naukę
przyjazny z / do
frightened of
rozpocznij naukę
przerażony
full of
rozpocznij naukę
pełna
furious with sb about / at sth
rozpocznij naukę
wściekły z kimś o / z czegoś
generosity to/towards
rozpocznij naukę
hojność do / w kierunku
genius at
rozpocznij naukę
geniuszem
glance at
rozpocznij naukę
spojrzeć na
glare at
rozpocznij naukę
utkwić wzrok
good at
rozpocznij naukę
dobry
grateful to sb for sth
rozpocznij naukę
wdzięczny SB sth
grudge against
rozpocznij naukę
żal do
guess at
rozpocznij naukę
domyślać się
guilty of
rozpocznij naukę
winny
happen to
rozpocznij naukę
stało
happy about / with
rozpocznij naukę
zadowolony / z
harmful to
rozpocznij naukę
szkodliwe dla
hear about
rozpocznij naukę
usłyszał o
hear from
rozpocznij naukę
usłyszeć od
hear of
rozpocznij naukę
słyszeć
heir to
rozpocznij naukę
dziedzic
hinder from
rozpocznij naukę
utrudniają od
hint to sb about sth
rozpocznij naukę
aluzja do sb o sth
hope for
rozpocznij naukę
nadzieję na
hope to do sth
rozpocznij naukę
nadzieję, że do czegoś
(no) hope of
rozpocznij naukę
(Nie) nadzieja
hopeless at
rozpocznij naukę
beznadziejna w
idea of
rozpocznij naukę
Pomysł
identical to
rozpocznij naukę
identyczna
ignorant of/about
rozpocznij naukę
niewiedzy / o
ill with
rozpocznij naukę
chory z
impact on
rozpocznij naukę
wpływ na
impressed by/with
rozpocznij naukę
pod wrażeniem / z
improvement in / on
rozpocznij naukę
Poprawa w / na
incapable of
rozpocznij naukę
niezdolny
include in
rozpocznij naukę
m.in. w
increase in
rozpocznij naukę
wzrost
independent of
rozpocznij naukę
niezależne od
indifferent to
rozpocznij naukę
obojętny na
indulge in
rozpocznij naukę
poddać się
inferior to
rozpocznij naukę
gorsze
information about/on
rozpocznij naukę
informacje o / na
inoculate against
rozpocznij naukę
zaszczepić przeciwko
intelligent at
rozpocznij naukę
inteligentny na
intent on
rozpocznij naukę
intencyjny w sprawie
(have no) intention of
rozpocznij naukę
(Nie muszą) Intencją
interested in
rozpocznij naukę
zainteresowany
interfere with / in
rozpocznij naukę
kolidować z / w
invasion of
rozpocznij naukę
Inwazja
invest in
rozpocznij naukę
inwestowania w
invitation to
rozpocznij naukę
zaproszenie do
invite sb to
rozpocznij naukę
Zapraszam do sb
involve in
rozpocznij naukę
angażować się w
irritated by
rozpocznij naukę
zirytowany
jealous of
rozpocznij naukę
zazdrosny
join in
rozpocznij naukę
przyłączyć się
joke about
rozpocznij naukę
dowcip o
knock at/on
rozpocznij naukę
pukanie / na
know about/of
rozpocznij naukę
wiedzieć o / o
keen on sth
rozpocznij naukę
chętnie czegoś
keen to do sth
rozpocznij naukę
chętni do zrobienia czegoś
kind to
rozpocznij naukę
uprzejmy
key to
rozpocznij naukę
kluczem do
knowledge of
rozpocznij naukę
znajomość
lack in
rozpocznij naukę
brak w
lack of
rozpocznij naukę
brak
laught at
rozpocznij naukę
smiech na
lean on/against
rozpocznij naukę
oprzeć się na / przed
leave for
rozpocznij naukę
pozostawić na
lend sth to sb
rozpocznij naukę
pożyczać czegoś do sb
listen to
rozpocznij naukę
słuchać
live on
rozpocznij naukę
żyć
long for
rozpocznij naukę
pragnąć
look after
rozpocznij naukę
opiekować się
look at
rozpocznij naukę
patrzeć
look for
rozpocznij naukę
szukać
married to
rozpocznij naukę
żonaty
marvel at
rozpocznij naukę
Podziwiaj
mean to
rozpocznij naukę
znaczy
mention to
rozpocznij naukę
wspomnieć
mistake sb for
rozpocznij naukę
błąd SB
mix with
rozpocznij naukę
mieszać z
name after
rozpocznij naukę
nazwać po
necessary for
rozpocznij naukę
niezbędne dla
need for
rozpocznij naukę
potrzeba
neglect of
rozpocznij naukę
zaniedbanie
nervous about
rozpocznij naukę
nerwowy
new to
rozpocznij naukę
nowy
nice to
rozpocznij naukę
miło
nominate sb (for/as sth)
rozpocznij naukę
mianować kogoś (za / jak czegoś)
(take) (no) notice of
rozpocznij naukę
(Wziąć) (nie) zawiadomienie o
notorious for doing sth
rozpocznij naukę
notorycznie robi czegoś
obedient to
rozpocznij naukę
posłuszny
object to
rozpocznij naukę
sprzeciwić się
objection to
rozpocznij naukę
Sprzeciw wobec
obliged to sb for sth
rozpocznij naukę
zobowiązany do SB sth
obvious to
rozpocznij naukę
oczywiste
occur to
rozpocznij naukę
wystąpić do
offence against
rozpocznij naukę
przestępstwo przeciwko
operate on
rozpocznij naukę
działają na
opinion of / on
rozpocznij naukę
Opinia z / na
opposite of/to
rozpocznij naukę
Przeciwieństwem / do
part with
rozpocznij naukę
Część z
patient with
rozpocznij naukę
Pacjent z
pay by (cheque)
rozpocznij naukę
zapłacić (Check)
pay for
rozpocznij naukę
płacić za
pay in (cash)
rozpocznij naukę
zapłacić (gotówką)
peculiar to
rozpocznij naukę
charakterystyczne dla
persist in
rozpocznij naukę
utrzymują się w
(take a) photograph of
rozpocznij naukę
(Ma) fotografię
picture of
rozpocznij naukę
obraz
pity for
rozpocznij naukę
szkoda dla
take pity on sb
rozpocznij naukę
zlituj się na kimś
pleasant to
rozpocznij naukę
przyjemne
pleased with
rozpocznij naukę
zadowolony z
(take) pleasure in
rozpocznij naukę
(Take) przyjemność
(have the) pleasure of
rozpocznij naukę
(Mieć) przyjemność
point at/to
rozpocznij naukę
Punkt, w / do
(im)polite to
rozpocznij naukę
(Im) uprzejmy
popular with
rozpocznij naukę
popularne
praise sb for
rozpocznij naukę
SB na pochwały
pray for sth/sb
rozpocznij naukę
módl się za sth / sb
prefer sth to sth else
rozpocznij naukę
wolą czegoś do sth else
(have a) preference for
rozpocznij naukę
(Nie) korzystne dla
prepare for
rozpocznij naukę
przygotować się do
present sb with
rozpocznij naukę
Niniejszy sb z
prevent sb from
rozpocznij naukę
zapobiec kogoś od
(take) pride in
rozpocznij naukę
(Podjąć) szczyci się
pride oneself on sth/on doing
rozpocznij naukę
Szczycimy siebie na sth / robić
prohibit sb from doing sth
rozpocznij naukę
zakazują kogoś od robienia czegoś
prone to
rozpocznij naukę
podatne na
protect against/from
rozpocznij naukę
chronić przed / z
protection from
rozpocznij naukę
ochrona przed
protest about/at
rozpocznij naukę
protest o / w
proud of
rozpocznij naukę
dumny
provide sb with
rozpocznij naukę
zapewnić kogoś z
punish sb for
rozpocznij naukę
karać kogoś za
puzzled about/by
rozpocznij naukę
zdziwiony o / o
quarrel about sth/with sb
rozpocznij naukę
kłócić się czegoś / z SB
qualified for
rozpocznij naukę
kwalifikacje do
quick at
rozpocznij naukę
szybkie w
quotation from
rozpocznij naukę
cytat z
rave about
rozpocznij naukę
zachwycać
react to
rozpocznij naukę
reagują
reaction to
rozpocznij naukę
Reakcja na
ready for
rozpocznij naukę
gotowy do
reason for
rozpocznij naukę
Powodem
reason with
rozpocznij naukę
Powodem z
rebel against
rozpocznij naukę
buntują się przeciwko
receive from
rozpocznij naukę
otrzymują od
(keep) a record of
rozpocznij naukę
(Utrzymanie) w umyśle
recover from
rozpocznij naukę
odzyskać
reduction in
rozpocznij naukę
Zmniejszenie
refer to
rozpocznij naukę
odnoszą się do
(in/with) reference to
rozpocznij naukę
(W / w), odniesienie do
refrain from
rozpocznij naukę
powstrzymania się od
regard as
rozpocznij naukę
uznaje za
regardless of
rozpocznij naukę
niezależnie od
related to
rozpocznij naukę
związane z
relationship between
rozpocznij naukę
związek między
relationship with
rozpocznij naukę
relacja z
relevant to
rozpocznij naukę
istotne
rely on
rozpocznij naukę
polegać na
remind sb of/about
rozpocznij naukę
przypominać kogoś z / o
remove from
rozpocznij naukę
usunąć z
replace sth with sth else
rozpocznij naukę
wymienić sth z czegoś innego
reply to
rozpocznij naukę
odpowiedzieć
report on
rozpocznij naukę
sprawozdanie na temat
reputation for/of
rozpocznij naukę
reputacja / z
research on/into
rozpocznij naukę
do badania /
respect for
rozpocznij naukę
szacunek dla
respected for
rozpocznij naukę
przestrzegane przez
respond to
rozpocznij naukę
odpowiedzi na
responsibility for
rozpocznij naukę
Odpowiedzialność za
responsible for
rozpocznij naukę
odpowiedzialny za
result from
rozpocznij naukę
skutkiem
result in
rozpocznij naukę
skutkować
result of
rozpocznij naukę
wynik
resulting from
rozpocznij naukę
w wyniku
rhyme with
rozpocznij naukę
rymować z
rich in
rozpocznij naukę
bogate w
(get) rid of
rozpocznij naukę
(Się) pozbyć
rise in
rozpocznij naukę
wzrost
(make) room for
rozpocznij naukę
(Marka) pokój dla
rude to
rozpocznij naukę
niegrzeczne
run into
rozpocznij naukę
napotkasz
safe from
rozpocznij naukę
bezpieczne od
same as
rozpocznij naukę
sama, jak
satisfied with/by
rozpocznij naukę
zadowolony z / o
save sb from
rozpocznij naukę
zapisać kogoś z
scared of
rozpocznij naukę
boi
search for
rozpocznij naukę
szukaj
(be) in search of
rozpocznij naukę
(Być) w poszukiwaniu
sensible of sth
rozpocznij naukę
rozsądne z czegoś
sensitive to
rozpocznij naukę
wrażliwe na
sentence sb to
rozpocznij naukę
zdanie SB do
separate from
rozpocznij naukę
oddzielone od
share in/of sth
rozpocznij naukę
Udział w / z czegoś
shelter from
rozpocznij naukę
schronienie
shocked at/by
rozpocznij naukę
szoku w / przez
shoot at
rozpocznij naukę
strzelać
short of
rozpocznij naukę
krótki
shout at
rozpocznij naukę
krzyczeć
shy of
rozpocznij naukę
nieśmiały
sick of
rozpocznij naukę
dość
silly to do sth
rozpocznij naukę
głupie zrobić czegoś
similar to
rozpocznij naukę
podobnego do
skilful/skilled at
rozpocznij naukę
umiejętne / kwalifikacjach
slow in/about doing sth/to sth
rozpocznij naukę
powolny w / o zrobieniu czegoś / do sth
smell of
rozpocznij naukę
Zapach
smile at
rozpocznij naukę
Uśmiecham się
solution to
rozpocznij naukę
rozwiązanie
sorry about
rozpocznij naukę
przepraszam
speak to/with sb about
rozpocznij naukę
mówić do / z kimś o
specialise in
rozpocznij naukę
Specjalizujemy się w
specialist in
rozpocznij naukę
specjalista w
spend money on sth
rozpocznij naukę
wydawać pieniądze na sth
spend time in/doing sth
rozpocznij naukę
spędzić czas w / zrobienie czegoś
split into/in
rozpocznij naukę
podzielone na / w
spy on
rozpocznij naukę
szpiegować
stand for
rozpocznij naukę
oznaczać
stare at
rozpocznij naukę
gapić się
strain on
rozpocznij naukę
obciążenie
subject to
rozpocznij naukę
z zastrzeżeniem
submit to
rozpocznij naukę
przedłoży
subscribe to
rozpocznij naukę
zapisz się
succed in
rozpocznij naukę
succed w
suffer from
rozpocznij naukę
cierpią z powodu
sufficient for sth/sb
rozpocznij naukę
wystarczające do sth / sb
superior to
rozpocznij naukę
lepsze
sure of/about
rozpocznij naukę
pewny / o
surprised at/by
rozpocznij naukę
zaskoczony, / przez
surrender to
rozpocznij naukę
poddać się
surrounded by
rozpocznij naukę
otoczona
suspect sb of
rozpocznij naukę
Podejrzany sb z
suspicious of
rozpocznij naukę
podejrzliwy
sympathetic to/towards
rozpocznij naukę
sympatyczny do / w kierunku
sympathise with
rozpocznij naukę
współczuć
take sth to sb/sth
rozpocznij naukę
wziąć czegoś do kogoś / czegoś
talent for sth
rozpocznij naukę
talent do czegoś
talk to sb about sth
rozpocznij naukę
sb rozmawiać o sth
(have) taste in
rozpocznij naukę
(Mieć) smak w
teste of
rozpocznij naukę
teste z
terrible at
rozpocznij naukę
straszne co
terrified at
rozpocznij naukę
przerażony
thank sb for
rozpocznij naukę
dziękuję SB
thankful for
rozpocznij naukę
wdzięczny
think about/of
rozpocznij naukę
myśleć o / o
threat to sb/sth/of sth
rozpocznij naukę
zagrożenie dla kogoś / czegoś / z czegoś
threaten sb with sth
rozpocznij naukę
zagrażać kogoś z czegoś
throw at
rozpocznij naukę
rzucić na
throw to
rozpocznij naukę
rzucać się
tire of
rozpocznij naukę
opona
tired of
rozpocznij naukę
zmęczony
translate from
rozpocznij naukę
przetłumaczyć z
tread on
rozpocznij naukę
deptać
trip over
rozpocznij naukę
potknąć
trouble with
rozpocznij naukę
Problem z
typical of
rozpocznij naukę
typowe
unaware of
rozpocznij naukę
nieświadomy
understanding of
rozpocznij naukę
zrozumienie / taktowny
uneasy about
rozpocznij naukę
zaniepokojone
upset about/over sth
rozpocznij naukę
zdenerwowany / na sth
(make) use of
rozpocznij naukę
(Marka) stosowanie
used to
rozpocznij naukę
używane do
valid for (length of time)
rozpocznij naukę
ważna dla (czas)
valid in (places)
rozpocznij naukę
ważne w (miejscach)
value sth at
rozpocznij naukę
wartość czegoś co
vote against/for
rozpocznij naukę
głosować przeciw / za
vouch for
rozpocznij naukę
ręczyć za
wait for
rozpocznij naukę
czekać na
warn sb against/about/of
rozpocznij naukę
ostrzegają SB przeciw / o / o
waste (time/money) on
rozpocznij naukę
odpadów (czas / pieniądze) na
weak in/at
rozpocznij naukę
słaby w / w
wink at
rozpocznij naukę
przymknąć oczy na coś
wonder about
rozpocznij naukę
zastanawiać się
worry about
rozpocznij naukę
martwić się
worthy of
rozpocznij naukę
zasługujący na
write to sb
rozpocznij naukę
Napisać do sb
wrong about
rozpocznij naukę
źle o

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.