English- słownictwo policyjne -7

 0    61 fiszek    Jolo
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

rozpowszechnianie
rozpocznij naukę
spreading, distribution

rozpoznanie osoby
rozpocznij naukę
recognition, identification of a person

rozpoznanie sprawy
rozpocznij naukę
examination of a case

rozstaw kół
rozpocznij naukę
track of wheels

rów przydrożny
rozpocznij naukę
ditch

roztrwonienie mienia
rozpocznij naukę
squandering of the property

ruch kołowy
rozpocznij naukę
vehicular traffic

pedestran traffic

ruch okrężny
rozpocznij naukę
roundabout traffic

rzeczoznawca
rozpocznij naukę
expert

rygor natychmiastowej wykonalności
rozpocznij naukę
order of a court making an appealable judgement immediately enforceable

description of a person

samochód cysterna
rozpocznij naukę
tanker

samochód chłodnia
rozpocznij naukę
refrigerated truck

samochód furgon
rozpocznij naukę
delivery van

samochód pancerny
rozpocznij naukę
armoured car

samochód półciężarowy
rozpocznij naukę
light lorry

samochód skrzyniowy
rozpocznij naukę
board, platform truck

samochód służbowy
rozpocznij naukę
company car

lynch

samouszkodzenie
rozpocznij naukę
self-mutilation

samouwalnianie
rozpocznij naukę
self-liberation

lawlessness, arbitrary act

wilful, arbitrary

sądownictwo
rozpocznij naukę
jurisdiction, administration of justice

judical

seksja zabójstw
rozpocznij naukę
homicide squad

separatka w więzieniu
rozpocznij naukę
solitary confinement cell

sędzia penitencjalny
rozpocznij naukę
penitentiary judge

abode, seat

sergeant

siły porządkowe
rozpocznij naukę
forces maintaining order

Skarb Państwa
rozpocznij naukę
State Treasury

skarga, zażalenie
rozpocznij naukę
complaint

skarga, powództwo
rozpocznij naukę
claim, action at law

skarżyć do sądu
rozpocznij naukę
claim, sue

skarga na policję
rozpocznij naukę
complaint against the police

conviction

convict

składać zażalenie
rozpocznij naukę
lodge a complaint

składać zeznanie
rozpocznij naukę
give evidence

tie up, bind somebody

hiding-place

sktytobójca
rozpocznij naukę
assassin

skrzynia biegów
rozpocznij naukę
gear-box

skrzyżowanie bezkolizyjne
rozpocznij naukę
two-level crossing


skrzyżowanie dróg
rozpocznij naukę
cross-roads


słuszność
rozpocznij naukę
rightfulness

sniper, sharp shooter

spadkobierca
rozpocznij naukę
heir

testator, decedent

spis ludności
rozpocznij naukę
census

spis mieszkańców, lokatorów
rozpocznij naukę
list of tenants

spisać protokół
rozpocznij naukę
make a report

sporządzenie
rozpocznij naukę
drawing up

splądrować
rozpocznij naukę
plunder, loot

spokój publiczny
rozpocznij naukę
public order

sporządzenie aktu oskarżenia
rozpocznij naukę
drawing up an indictment

sposób użycia
rozpocznij naukę
directions for use


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.