English-słownictwo policyjne - 10

 0    56 fiszek    Jolo
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

uniewinniać
rozpocznij naukę
to acquit

uniewinniony
rozpocznij naukę
acquitted

uniewinnienie
rozpocznij naukę
acquittal

upełnomocniać
rozpocznij naukę
empower

upełnomocnienie
rozpocznij naukę
empowering, authorization

persistently

uporczywość
rozpocznij naukę
persistence

persistent

upośledzony
rozpocznij naukę
handicapped

upozorowanie
rozpocznij naukę
simulation, disguise

uprawomocnić się
rozpocznij naukę
become final and valid

abduct, kidnap

uprzedzenie oskarżonego
rozpocznij naukę
cautioning of the accused

ustalenie macieżyństwa, ojcostwa
rozpocznij naukę
establishing of maternity, paternity

ustawodawstwo
rozpocznij naukę
legislation

set free, release

ustawowe znamiona przestępstwa
rozpocznij naukę
statutory features of crime

usuwanie danych
rozpocznij naukę
data retrieval

uznanie decyzji
rozpocznij naukę
recognition of decisions

uznanie osoby za zmarłą
rozpocznij naukę
declaring a person dead

uznawać się winnym
rozpocznij naukę
admit, confess one's guilt

truncheon

lending for use

użycie przymusu bezpośredniego
rozpocznij naukę
use of force

to lure

defect, drawback

monetary

defectiveness

defective

przedmiot sporu
rozpocznij naukę
object of litigation

wartość użytkowa
rozpocznij naukę
utility value

znaczna wartość
rozpocznij naukę
considerable value

doubtful

warunki formalne
rozpocznij naukę
formal requirements

wdanie się w spór
rozpocznij naukę
engaging in litigation, dispute

wejść na jezdnię przy czerwonym świetle
rozpocznij naukę
enter the street at red light

summons

wezwanie na rozprawę
rozpocznij naukę
summons before a court

creditor

wierzytelność
rozpocznij naukę
debt

więziennictwo
rozpocznij naukę
system of prison organization

więźniarka
rozpocznij naukę
prison van

wina mieszana
rozpocznij naukę
mixed guilt

wina nieumyślna
rozpocznij naukę
unintentional guilt

poszkodowany
rozpocznij naukę
injured party

wizja lokalna
rozpocznij naukę
view

wina rozwodu
rozpocznij naukę
guilt accounting for a divorce

włączyć silnik
rozpocznij naukę
to start the engine

vagaband

wniesienie, złożenie dowodów
rozpocznij naukę
lodging evidence

wniosek o rozpoznanie sporu
rozpocznij naukę
motion for the examination of a case

wniosek o wydanie przestępcy
rozpocznij naukę
requisition for extradition

wnieść sprzeciw
rozpocznij naukę
make an objection

regional

wokanda sądowa
rozpocznij naukę
cause-list

wpaść w poślizg
rozpocznij naukę
to skid


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.