My vocab_21.11.2011

 0    129 fiszek    kristof
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
famous
rozpocznij naukę
sławny
lie
rozpocznij naukę
lying, lay, lain leżeć
lay
rozpocznij naukę
laying, laid, laid położyć
rise
rozpocznij naukę
rising, rose, risen intr. zebrać
raise
rozpocznij naukę
raising, raised, raised
raise the alarm
rozpocznij naukę
podnieść alarm
raise-siege embargo
rozpocznij naukę
wprowadzić embargo
raise 2/4/10 etc to the power of 2/3/4 etc
rozpocznij naukę
podnieść do potęgi
asylum
rozpocznij naukę
azyl
soon enough
rozpocznij naukę
już wkrótce
comprehensive school
rozpocznij naukę
a state school in Britain for children over the age of 11 of different abilities
she knew something is about to happen
rozpocznij naukę
wiedziała, że coś ma się wydarzyc
ordeal
rozpocznij naukę
a terrible or painful experience that continues for a period of time
to survive ordeal
rozpocznij naukę
przeżyć mękę
ordeal of giving evidence
rozpocznij naukę
męką z podaniem dowodów
whether or not to begin
rozpocznij naukę
zaczynać czy nie
I ground the coffee very fine.
rozpocznij naukę
Zmieliłem kawę na bardzo drobno.
keep silent, keep warm, remain quiet
rozpocznij naukę
być cicho, ubierać się ciepło, pozostać cicho
addicted
rozpocznij naukę
uzależniony
to get into
rozpocznij naukę
to begin to ejoy something or to be interested in it
surgeon
rozpocznij naukę
chirurg
chirurg po angielsku
to operate on
rozpocznij naukę
operować
surgery
rozpocznij naukę
chirurgia,=theatre operacja
surgery
rozpocznij naukę
godziny przyjęć lekarza, dentysty =office hours Surgery is from 9am - 1pm on weekdays
have, undergo surgery
rozpocznij naukę
mieć operację, poddać się operacji
psychiatrist
rozpocznij naukę
psychiatra
introduce put into effect
rozpocznij naukę
wprowadzić, wcielić w życie
to pass an act
rozpocznij naukę
przegłosować ustawę
introduce a bill, put forward
rozpocznij naukę
przedstawić projekt ustawy pod dyskusję
theft
rozpocznij naukę
[feft] kradzież
in favour to be for support endorse, political endorsement
rozpocznij naukę
być za, wsparcie, polityczne poparcie
on the basis of the text
rozpocznij naukę
na podstawie tekstu
on a regular /daily/weekly basis
rozpocznij naukę
regularnie
frozen solid
rozpocznij naukę
zamrożone ciało stałe
states of matter
rozpocznij naukę
stany fizyczne
Solid is the state in which matter maintains a fixed volume and shape; liquid is the state in which matter maintains a fixed volume but adapts to the shape of its container; and gas is the state in which matter expands to occupy whatever volume is available
rozpocznij naukę
Stały stan skupienia jest stanem w którym materia utrzymuje określoną objętość i kształt, ciekły jest stanem w którym materia utrzymuje określoną objętość ale przystosowuje się kształtu swojego naczynia, gazowy jest stanem w którym materia rozprzestrzenia się by zająć objętość jaka jest jej dostępna.
chap
rozpocznij naukę
chłop, chłopak, facet
clumsy
rozpocznij naukę
niezdarny, nieporęczny
trying
rozpocznij naukę
wkurzające, męczące, nie do zniesienia annoying or difficult in a way that makes you feel worried, tired etc: That child is very trying. The beginning of the show is often a trying time because of latecomers.
stampede
rozpocznij naukę
ucieczka w popłochu, pędzić na oślep, masowy pęd
creditor
rozpocznij naukę
wierzyciel, ten który ma u kogoś dług
demeanor
rozpocznij naukę
postawa, postępowanie, zachowanie
traffic mishap
rozpocznij naukę
nieszczęście, nieszczęśliwy wypadek w ruchu drogowym
exasperated
rozpocznij naukę
zirytowany, rozdrażniony
wreak havoc
rozpocznij naukę
siać spustoszenie, zniszczenie, dewastacja
leash up your dog
rozpocznij naukę
załóż psu smycz, trzymaj psa na smyczy
beleaguered
rozpocznij naukę
nękany kłopotami, pod obstrzałem krytyki
sense of shame
rozpocznij naukę
poczucie wstydu
put out fires
rozpocznij naukę
gasić pożary
gauge
rozpocznij naukę
wskaźnik
I still don't like the sound of it.
rozpocznij naukę
Ciągle jednak to mi nie pasuje. To mi nie brzmi dobrze.
I might, if it was to do with my health.
rozpocznij naukę
Ja mogłabym, jeśli miałoby to związek z moim zdrowiem.
Artists have copyrights on their songs.
rozpocznij naukę
Muzyka mają prawa zastrzeżone do swoich piosenek.
It's as simple as that
rozpocznij naukę
dla mnie to jest proste
to lose out
rozpocznij naukę
tracić coś na czyjąś rzecz "to not get something good, valuable etc because someone else gets it instead"
File sharing is the way musicians get known.
rozpocznij naukę
Dzielenie się plikami jest sposobem na to, że muzycy staja się znani.
make money from concerts
rozpocznij naukę
zarabiają pieniądze na koncertach
Aren't you worried about being found out?
rozpocznij naukę
Czy nie boisz się, że cię namierzą?
she got fined two million dollars
rozpocznij naukę
Została ukarana 2-ma milionami dolarów
So maybe you'd better think again.
rozpocznij naukę
Więc może lepiej jeszcze raz to przemyśl.
changes to the citi centre
rozpocznij naukę
zmiany w centrum miasta
to ban cars from the city centre
rozpocznij naukę
wprowadzić zakaz ruchu samochodów w centrum
cutting down pollution
rozpocznij naukę
redukcja zanieczyszczeń
Buses are more polluting
rozpocznij naukę
Samochody są "bardziej zanieczyszczające "
They are bound to be better
rozpocznij naukę
(=used to say that something should have been expected) 'It's hot!' 'Well, it was bound to be, I just took it out of the oven.' When you are dealing with so many patients, mistakes are bound to happen.
They will get replaced with something
rozpocznij naukę
Zostaną zastąpione czymś
on balance
rozpocznij naukę
if you think something on balance, you think it after considering all the facts "I think on balance I prefer the old system"
apparently
rozpocznij naukę
najwyraźniej, wyraźnie apparently almost ten percent
clogged up
rozpocznij naukę
zawalony, zablokowany to block something or become blocked "tourists whose cars clog the roads each summer"
I just hope they decide soon.
rozpocznij naukę
Tylko mam nadzieję, że szybko zdecydują się.
compulsory
rozpocznij naukę
obowiązkowe, przymusowe, obligatoryjny =mandatory
mandatory sign
rozpocznij naukę
znak nakazu
cumpolsory education
rozpocznij naukę
obowiązek szkolny
to enact compulsory attendance law
rozpocznij naukę
wprowadzić ustawę o obowiązku szkolnym
a sense of belonging
rozpocznij naukę
poczucie przynależności
glamour boy
rozpocznij naukę
mężczyzna prowadzący wytworny styl życia
In Poland education is compulsory between the ages 7-18.
rozpocznij naukę
W Polsce obowiązek szkolny posiadają dzieci w wieku 7-18 lat.
gain their trust
rozpocznij naukę
zdobyć ich zaufanie
Women made better spies
rozpocznij naukę
kOBIETY bardziej nadają się na szpie gów
confide in somebody
rozpocznij naukę
zwierzać sie komuś
can cope with something
rozpocznij naukę
poradzić sobie z czymś
diminish
rozpocznij naukę
=reduce 1. zmaleć 2. zmniejszać, obniżać, pomniejszać The party's share of the electorate has diminished steadily. Don't let him diminish your achievements.
The battery went dead, went flat, exhausted battery
rozpocznij naukę
Bateria się wyczerpała.
to bargain
rozpocznij naukę
targować się
inate
rozpocznij naukę
wrodzony
to devote time
rozpocznij naukę
poświęcać czas
shpw off
rozpocznij naukę
popisywać się
boast
rozpocznij naukę
chwalić, chełpić się
acquired
rozpocznij naukę
nabyte
fall down, decline
rozpocznij naukę
spadać, obniżac się
reconsider
rozpocznij naukę
przemysleć, rozważyć jeszcze raz
resume
rozpocznij naukę
rozpoczynać ponownie, wznawiać
Buses can bring in five times as many people.
rozpocznij naukę
Autobusy mogą przywieźć 5 razy tyle ludzi.
take the case of
rozpocznij naukę
weźmy na to coś tam
outskirts
rozpocznij naukę
dzielnice spoza centrum They live on the outskirts of Paris
suburbs a suburb of London
rozpocznij naukę
przedmieścia Don't you get bored living out here in the suburbs?
on the loose
rozpocznij naukę
na wolności
at large
rozpocznij naukę
na wolności
levy
rozpocznij naukę
nałożony, wymierzony np. kara, grzywna
shooting spree
rozpocznij naukę
szaleńcza strzelanina
in a timely manner in a timely fashion
rozpocznij naukę
szybko, w krótkim czasie w porę
which is in violation of a safe campus law
rozpocznij naukę
co jest złamaniem prawa bezpiecznego campusu
notify
rozpocznij naukę
powiadomić http://news. yahoo.com/blogs/lookout/police-officer-reportedly-shot-virginia-tech-campus-lockdown-183115715. html
it complied with the law
rozpocznij naukę
to było zgodne z tym prawem
on lockdown
rozpocznij naukę
zamknięte i zabezpieczone przed wyjściem
to stay indoors
rozpocznij naukę
pozostać w mieszkaniu, nigdzie nie wychodzić
to fit the description
rozpocznij naukę
odpowiadać opisowi
unmanned
rozpocznij naukę
bezzałogowy
drone
rozpocznij naukę
samolot zdalnie sterowany
genuinely
rozpocznij naukę
autentycznie, rzeczywiście
to get more recognition
rozpocznij naukę
1. zdobyć więcej uznania 2. stała się bardziej rozpoznawalna
notoriety
rozpocznij naukę
zła sława
notorious
rozpocznij naukę
cieszący się złą sławą, notoryczny
avenging
rozpocznij naukę
mszczący się
avenge
rozpocznij naukę
pomścić He wanted to avenge his brother's death
astute
rozpocznij naukę
bystry, przenikliwy (w radzeniu sobie z ludźmi, problemami
ultimate
rozpocznij naukę
ostateczny, najwyższy, największy http://www.people.com/people/archive/article/0,20079025,00. html
grisly
rozpocznij naukę
makabryczny
reconciliation
rozpocznij naukę
pogodzenie się, pojednanie
overshadowing
rozpocznij naukę
pozostawiający w cieniu, przyćmiewający
furure
rozpocznij naukę
poruszenie, skandal, wrzawa
marvel
rozpocznij naukę
dziwić się 2. cudo 3. zdziwienie
disconcerting
rozpocznij naukę
niepokojący, zawstydzający, żenujący
soalce
rozpocznij naukę
pocieszenie, pociecha, ulga 2. pocieszac kogoś
subsequent
rozpocznij naukę
kolejny, dalszy, późniejszy, następny
horseplay
rozpocznij naukę
harce, wygłupy
breakthrough
rozpocznij naukę
punk zwrotny, przełom
My country is not Germany but wherever my suitcase goes
rozpocznij naukę
Moim krajem nie są Niemcy ale tam gdzie lecą moje walizki.
it enables me to breath
rozpocznij naukę
to umożliwia mi oddychanie

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.