My vocab_21.11.2011

 0    129 fiszek    kristof
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

sławny

lying, lay, lain leżeć

laying, laid, laid położyć

rising, rose, risen intr. zebrać

raising, raised, raised

raise the alarm
rozpocznij naukę
podnieść alarm

raise-siege embargo
rozpocznij naukę
wprowadzić embargo

raise 2/4/10 etc to the power of 2/3/4 etc
rozpocznij naukę
podnieść do potęgi


już wkrótce

comprehensive school
rozpocznij naukę
a state school in Britain for children over the age of 11 of different abilities

she knew something is about to happen
rozpocznij naukę
wiedziała, że coś ma się wydarzyc

a terrible or painful experience that continues for a period of time

to survive ordeal
rozpocznij naukę
przeżyć mękę

ordeal of giving evidence
rozpocznij naukę
męką z podaniem dowodów

whether or not to begin
rozpocznij naukę
zaczynać czy nie

I ground the coffee very fine.
rozpocznij naukę
Zmieliłem kawę na bardzo drobno.

keep silent, keep warm, remain quiet
rozpocznij naukę
być cicho, ubierać się ciepło, pozostać cicho

uzależniony

to begin to ejoy something or to be interested in it

chirurg
chirurg po angielsku

to operate on
rozpocznij naukę
operować

chirurgia,=theatre operacja

godziny przyjęć lekarza, dentysty =office hours Surgery is from 9am - 1pm on weekdays

have, undergo surgery
rozpocznij naukę
mieć operację, poddać się operacji

psychiatrist
rozpocznij naukę
psychiatra

introduce put into effect
rozpocznij naukę
wprowadzić, wcielić w życie

to pass an act
rozpocznij naukę
przegłosować ustawę

introduce a bill, put forward
rozpocznij naukę
przedstawić projekt ustawy pod dyskusję

[feft] kradzież

in favour to be for support endorse, political endorsement
rozpocznij naukę
być za, wsparcie, polityczne poparcie

on the basis of the text
rozpocznij naukę
na podstawie tekstu

on a regular /daily/weekly basis
rozpocznij naukę
regularnie

frozen solid
rozpocznij naukę
zamrożone ciało stałe

states of matter
rozpocznij naukę
stany fizyczne

Solid is the state in which matter maintains a fixed volume and shape; liquid is the state in which matter maintains a fixed volume but adapts to the shape of its container; and gas is the state in which matter expands to occupy whatever volume is available
rozpocznij naukę
Stały stan skupienia jest stanem w którym materia utrzymuje określoną objętość i kształt, ciekły jest stanem w którym materia utrzymuje określoną objętość ale przystosowuje się kształtu swojego naczynia, gazowy jest stanem w którym materia rozprzestrzenia się by zająć objętość jaka jest jej dostępna.

chłop, chłopak, facet

niezdarny, nieporęczny

wkurzające, męczące, nie do zniesienia annoying or difficult in a way that makes you feel worried, tired etc: That child is very trying. The beginning of the show is often a trying time because of latecomers.

ucieczka w popłochu, pędzić na oślep, masowy pęd

wierzyciel, ten który ma u kogoś dług

postawa, postępowanie, zachowanie

traffic mishap
rozpocznij naukę
nieszczęście, nieszczęśliwy wypadek w ruchu drogowym

zirytowany, rozdrażniony

siać spustoszenie, zniszczenie, dewastacja

leash up your dog
rozpocznij naukę
załóż psu smycz, trzymaj psa na smyczy

nękany kłopotami, pod obstrzałem krytyki

sense of shame
rozpocznij naukę
poczucie wstydu

put out fires
rozpocznij naukę
gasić pożary

wskaźnik

I still don't like the sound of it.
rozpocznij naukę
Ciągle jednak to mi nie pasuje. To mi nie brzmi dobrze.

I might, if it was to do with my health.
rozpocznij naukę
Ja mogłabym, jeśli miałoby to związek z moim zdrowiem.

Artists have copyrights on their songs.
rozpocznij naukę
Muzyka mają prawa zastrzeżone do swoich piosenek.

It's as simple as that
rozpocznij naukę
dla mnie to jest proste

tracić coś na czyjąś rzecz "to not get something good, valuable etc because someone else gets it instead"

File sharing is the way musicians get known.
rozpocznij naukę
Dzielenie się plikami jest sposobem na to, że muzycy staja się znani.

make money from concerts
rozpocznij naukę
zarabiają pieniądze na koncertach

Aren't you worried about being found out?
rozpocznij naukę
Czy nie boisz się, że cię namierzą?

she got fined two million dollars
rozpocznij naukę
Została ukarana 2-ma milionami dolarów

So maybe you'd better think again.
rozpocznij naukę
Więc może lepiej jeszcze raz to przemyśl.

changes to the citi centre
rozpocznij naukę
zmiany w centrum miasta

to ban cars from the city centre
rozpocznij naukę
wprowadzić zakaz ruchu samochodów w centrum

cutting down pollution
rozpocznij naukę
redukcja zanieczyszczeń

Buses are more polluting
rozpocznij naukę
Samochody są "bardziej zanieczyszczające "

They are bound to be better
rozpocznij naukę
(=used to say that something should have been expected) 'It's hot!' 'Well, it was bound to be, I just took it out of the oven.' When you are dealing with so many patients, mistakes are bound to happen.

They will get replaced with something
rozpocznij naukę
Zostaną zastąpione czymś

if you think something on balance, you think it after considering all the facts "I think on balance I prefer the old system"

najwyraźniej, wyraźnie apparently almost ten percent

zawalony, zablokowany to block something or become blocked "tourists whose cars clog the roads each summer"

I just hope they decide soon.
rozpocznij naukę
Tylko mam nadzieję, że szybko zdecydują się.

obowiązkowe, przymusowe, obligatoryjny =mandatory

mandatory sign
rozpocznij naukę
znak nakazu

cumpolsory education
rozpocznij naukę
obowiązek szkolny

to enact compulsory attendance law
rozpocznij naukę
wprowadzić ustawę o obowiązku szkolnym

a sense of belonging
rozpocznij naukę
poczucie przynależności

mężczyzna prowadzący wytworny styl życia

In Poland education is compulsory between the ages 7-18.
rozpocznij naukę
W Polsce obowiązek szkolny posiadają dzieci w wieku 7-18 lat.

gain their trust
rozpocznij naukę
zdobyć ich zaufanie

Women made better spies
rozpocznij naukę
kOBIETY bardziej nadają się na szpie gów

confide in somebody
rozpocznij naukę
zwierzać sie komuś

can cope with something
rozpocznij naukę
poradzić sobie z czymś

=reduce 1. zmaleć 2. zmniejszać, obniżać, pomniejszać The party's share of the electorate has diminished steadily. Don't let him diminish your achievements.

The battery went dead, went flat, exhausted battery
rozpocznij naukę
Bateria się wyczerpała.

targować się

wrodzony

to devote time
rozpocznij naukę
poświęcać czas

popisywać się

chwalić, chełpić się

nabyte

fall down, decline
rozpocznij naukę
spadać, obniżac się

przemysleć, rozważyć jeszcze raz

rozpoczynać ponownie, wznawiać

Buses can bring in five times as many people.
rozpocznij naukę
Autobusy mogą przywieźć 5 razy tyle ludzi.

take the case of
rozpocznij naukę
weźmy na to coś tam

dzielnice spoza centrum They live on the outskirts of Paris

suburbs a suburb of London
rozpocznij naukę
przedmieścia Don't you get bored living out here in the suburbs?

on the loose
rozpocznij naukę
na wolności

na wolności

nałożony, wymierzony np. kara, grzywna

shooting spree
rozpocznij naukę
szaleńcza strzelanina

in a timely manner in a timely fashion
rozpocznij naukę
szybko, w krótkim czasie w porę

which is in violation of a safe campus law
rozpocznij naukę
co jest złamaniem prawa bezpiecznego campusu

powiadomić http://news. yahoo.com/blogs/lookout/police-officer-reportedly-shot-virginia-tech-campus-lockdown-183115715. html

it complied with the law
rozpocznij naukę
to było zgodne z tym prawem

zamknięte i zabezpieczone przed wyjściem

to stay indoors
rozpocznij naukę
pozostać w mieszkaniu, nigdzie nie wychodzić

to fit the description
rozpocznij naukę
odpowiadać opisowi

bezzałogowy

samolot zdalnie sterowany

autentycznie, rzeczywiście

to get more recognition
rozpocznij naukę
1. zdobyć więcej uznania 2. stała się bardziej rozpoznawalna

zła sława

cieszący się złą sławą, notoryczny

mszczący się

pomścić He wanted to avenge his brother's death

bystry, przenikliwy (w radzeniu sobie z ludźmi, problemami

ostateczny, najwyższy, największy http://www.people.com/people/archive/article/0,20079025,00. html

makabryczny

reconciliation
rozpocznij naukę
pogodzenie się, pojednanie

overshadowing
rozpocznij naukę
pozostawiający w cieniu, przyćmiewający

poruszenie, skandal, wrzawa

dziwić się 2. cudo 3. zdziwienie

disconcerting
rozpocznij naukę
niepokojący, zawstydzający, żenujący

pocieszenie, pociecha, ulga 2. pocieszac kogoś

kolejny, dalszy, późniejszy, następny

harce, wygłupy

breakthrough
rozpocznij naukę
punk zwrotny, przełom

My country is not Germany but wherever my suitcase goes
rozpocznij naukę
Moim krajem nie są Niemcy ale tam gdzie lecą moje walizki.

it enables me to breath
rozpocznij naukę
to umożliwia mi oddychanie


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.