English - słownictwo policyjne - 13

 0    51 fiszek    Jolo
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

podstawa prawna
rozpocznij naukę
legal grounds

zakaz pracy przymusowej
rozpocznij naukę
prohibition of forced labour

zakaz opuszczania miejsca zamieszkania
rozpocznij naukę
interdiction to leave the place of residence

zakaz postoju
rozpocznij naukę
no waiting

określona działalność
rozpocznij naukę
specified activity

zakaz ruchu pojazdów
rozpocznij naukę
no traffic

zakaz skrętu w lewo
rozpocznij naukę
no left turn

zakaz wjazdu pojazdów
rozpocznij naukę
no entry

zakaz wszczęcia postępowania
rozpocznij naukę
interdiction to start proceedings

zakaz wykonywania zawodu
rozpocznij naukę
prohibition to exercise a profession

zakaz wyprzedzania
rozpocznij naukę
no overtaking

zakaz zatrzymywania
rozpocznij naukę
no stopping

zakaz zawracania
rozpocznij naukę
no U- turn

zbyć nieruchomość
rozpocznij naukę
to sell real property

zakład karny dla młodocianych
rozpocznij naukę
penal institution for young offenders

adwokat, prawnik
rozpocznij naukę
lawyer, barrister

adwokat, obrońca
rozpocznij naukę
advocate

zakład leczenia odwykowego
rozpocznij naukę
institution for alcohol and drug addicts

zakład leczniczy
rozpocznij naukę
medical institution

zakład poprawczy
rozpocznij naukę
house of correction

zakładać kajdanki
rozpocznij naukę
to put handcuffs on

to disturb

zakłócać porządek
rozpocznij naukę
to break the peace

zakneblować
rozpocznij naukę
to gag

zkres czynności
rozpocznij naukę
scope of functions

zakręt drogi
rozpocznij naukę
bend

zakwestionować
rozpocznij naukę
to question

zaliczenie aresztu na poczet kary
rozpocznij naukę
including the period of provisional custody into the term of penalty

zaliczenie na poczet urlopu
rozpocznij naukę
including days off into the period of leave

załagodzenie
rozpocznij naukę
reconcilation

załatwienie
rozpocznij naukę
settlement

annex

violation

zamach na życie
rozpocznij naukę
attempt against life

non-local

zamek zaryglowany
rozpocznij naukę
bolted lock


zamroczony alkoholem
rozpocznij naukę
intoxicated

neglect

zaniechać dochodzenia
rozpocznij naukę
to abandon an inquiry

zaniedbanie opiekuńczo-wychowawcze
rozpocznij naukę
negligence on the part of the guardian

by default

zaoczny wyrok
rozpocznij naukę
default judgment

zaostrzenie kary
rozpocznij naukę
increase of penalty

ignitor

zapis warunkowy
rozpocznij naukę
legacy under a condition

zapobiegać nadużyciom
rozpocznij naukę
prevent abuses

zapytanie o karalność
rozpocznij naukę
inquiring about somebody's criminal record

zaradcze środki
rozpocznij naukę
preventive measures

zarząd, organ
rozpocznij naukę
board

zarządzenie ekspertyzy
rozpocznij naukę
ordering an expert opinion


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.