English - słownictwo policyjne - 13

 0    51 fiszek    Jolo
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
podstawa prawna
rozpocznij naukę
legal grounds
zakaz pracy przymusowej
rozpocznij naukę
prohibition of forced labour
zakaz opuszczania miejsca zamieszkania
rozpocznij naukę
interdiction to leave the place of residence
zakaz postoju
rozpocznij naukę
no waiting
określona działalność
rozpocznij naukę
specified activity
zakaz ruchu pojazdów
rozpocznij naukę
no traffic
zakaz skrętu w lewo
rozpocznij naukę
no left turn
zakaz wjazdu pojazdów
rozpocznij naukę
no entry
zakaz wszczęcia postępowania
rozpocznij naukę
interdiction to start proceedings
zakaz wykonywania zawodu
rozpocznij naukę
prohibition to exercise a profession
zakaz wyprzedzania
rozpocznij naukę
no overtaking
zakaz zatrzymywania
rozpocznij naukę
no stopping
zakaz zawracania
rozpocznij naukę
no U- turn
zbyć nieruchomość
rozpocznij naukę
to sell real property
zakład karny dla młodocianych
rozpocznij naukę
penal institution for young offenders
adwokat, prawnik
rozpocznij naukę
lawyer, barrister
adwokat, obrońca
rozpocznij naukę
advocate
zakład leczenia odwykowego
rozpocznij naukę
institution for alcohol and drug addicts
zakład leczniczy
rozpocznij naukę
medical institution
zakład poprawczy
rozpocznij naukę
house of correction
zakładać kajdanki
rozpocznij naukę
to put handcuffs on
zakłócać
rozpocznij naukę
to disturb
zakłócać porządek
rozpocznij naukę
to break the peace
zakneblować
rozpocznij naukę
to gag
zkres czynności
rozpocznij naukę
scope of functions
zakręt drogi
rozpocznij naukę
bend
zakwestionować
rozpocznij naukę
to question
zaliczenie aresztu na poczet kary
rozpocznij naukę
including the period of provisional custody into the term of penalty
zaliczenie na poczet urlopu
rozpocznij naukę
including days off into the period of leave
załagodzenie
rozpocznij naukę
reconcilation
załatwienie
rozpocznij naukę
settlement
załącznik
rozpocznij naukę
annex
zamach
rozpocznij naukę
violation
zamach na życie
rozpocznij naukę
attempt against life
zamiejscowy
rozpocznij naukę
non-local
zamek zaryglowany
rozpocznij naukę
bolted lock
zamiar
rozpocznij naukę
intent
zamroczony alkoholem
rozpocznij naukę
intoxicated
zaniedbanie
rozpocznij naukę
neglect
zaniechać dochodzenia
rozpocznij naukę
to abandon an inquiry
zaniedbanie opiekuńczo-wychowawcze
rozpocznij naukę
negligence on the part of the guardian
zaoczny
rozpocznij naukę
by default
zaoczny wyrok
rozpocznij naukę
default judgment
zaostrzenie kary
rozpocznij naukę
increase of penalty
zapalnik
rozpocznij naukę
ignitor
zapis warunkowy
rozpocznij naukę
legacy under a condition
zapobiegać nadużyciom
rozpocznij naukę
prevent abuses
zapytanie o karalność
rozpocznij naukę
inquiring about somebody's criminal record
zaradcze środki
rozpocznij naukę
preventive measures
zarząd, organ
rozpocznij naukę
board
zarządzenie ekspertyzy
rozpocznij naukę
ordering an expert opinion

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.