English - słownictwo policyjne -14

 0    52 fiszki    Jolo
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

zarzut fałszerswta
rozpocznij naukę
charge of forgery

zarzut merytoryczny
rozpocznij naukę
objection as to the essence

zarzut przedawnienia
rozpocznij naukę
plea of limitation of the right of action

zasada jawności
rozpocznij naukę
principle of open proceedings

ocena dowodów
rozpocznij naukę
appraisal of evidence

wykonanie kary
rozpocznij naukę
enforcement of punishment

ambush

zasiłek pieniężny
rozpocznij naukę
allowance, benefit

nieznajomość prawa
rozpocznij naukę
ignorance of law

zasłona dymna
rozpocznij naukę
smoke screen

zaspokoić potrzeby
rozpocznij naukę
to satisfy needs

zaspokojenie roszczenia
rozpocznij naukę
fulfilment of a claim

zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary
rozpocznij naukę
to apply an extraordinary mitigation of penalty

to intimidate

conceal

concealment

dispute, quarrel

detention

zatrzymanie osoby
rozpocznij naukę
keeping in custody, detention

zatwierdzenie wyroku
rozpocznij naukę
approval of a judgment

zawarcie ugody
rozpocznij naukę
concluding a compromise

zawierać umowę
rozpocznij naukę
conclude a contract

zawieszenie warunkowe wykonania kary
rozpocznij naukę
conditional suspension of punishment

zawieszenie władzy rodzicielskiej
rozpocznij naukę
suspension of parental authority

entangled

culpable

zawisłość
rozpocznij naukę
pendency, subordination

overestimate

zawód wyuczony
rozpocznij naukę
acquired profession

pervent

zaznajomienie podejrzanego z materiałami postępowania
rozpocznij naukę
acquainting the suspect with the evidence gathered

zbezcześcić
rozpocznij naukę
to profane, to desecrate

zbiór ustaw
rozpocznij naukę
statute book

zbieg form popełnienia przestępstwa
rozpocznij naukę
concurrence of forms of an offence

joinder of penalties

zbiornik benzyny
rozpocznij naukę
petrol tank

zbieg przepisów prawnych
rozpocznij naukę
concurrence of legal rules

zderzenie czołowe
rozpocznij naukę
head on collision

out of order

zdjęcie blokady
rozpocznij naukę
removing a blockade

zdobycz, łup
rozpocznij naukę
trophy

zdolność prawna
rozpocznij naukę
legal capacity

betray

zeznać nieprawdę
rozpocznij naukę
to give false evidence

zgłaszać kradzież
rozpocznij naukę
to report theft

zleceniodawca
rozpocznij naukę
orderer

to bring shame upon somebody

złagodzenie
rozpocznij naukę
mitigation

conspiracy

excise band

strangling

znaki nakazu
rozpocznij naukę
mandatory signs


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.