Rozmowa telefoniczna, zdania

 0    23 fiszki    hedwig
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Czy może Pan chwilę poczekać?
rozpocznij naukę
Can you hang on for a moment?
Oddzwonię do Pana, gdy uzyskam więcej informacji.
rozpocznij naukę
I'll call you back when I've got more information.
Natychmiast Pana z nim łączę.
rozpocznij naukę
I'll put you through to him right now.
Dzwonię cały ranek i nie mogę się z nimi połączyć.
rozpocznij naukę
I've been calling all morning and I can't get through to them.
To połączenie jest okropne. Obawiam się, że będę zmuszony się rozłączyć.
rozpocznij naukę
This is terrible lines. I'm afraid I'll have to hang up.
Obawiam się, że nie mam tego numeru, ale jeżeli poczekasz to go poszukam.
rozpocznij naukę
I'm afraid I don't have that number, but if you wait I'll look it up.
Oddzwonię w ciągu 2 godzin.
rozpocznij naukę
I'll call back in 2 hours.
Nie odbieram telefonów.
rozpocznij naukę
I didn't answer the phone.
Z kim mam przyjemność?
rozpocznij naukę
Can I ask who is calling, please?
Przepraszam, że musiał Pan czekać.
rozpocznij naukę
Sorry to keep you waiting.
Pomyłka.
rozpocznij naukę
You've got the wrong number.
Poproszę żeby do Pana oddzwoniono.
rozpocznij naukę
I'll ask to call you back.
Chciałabym rozmawiać z Panem Smith.
rozpocznij naukę
I'd like to talk with Mr. Smith.
Czy chce pan zostawić wiadomość?
rozpocznij naukę
Do you want to leave a message?
W jakiej sprawie Pan dzwoni?
rozpocznij naukę
What are you calling about?
Ania przy telefonie.
rozpocznij naukę
Ania speaking. This is Ania here.
Dziękuję za telefon.
rozpocznij naukę
Thank you for calling.
Czy mogę rozmawiać z Anią?
rozpocznij naukę
Can/Could I speak to Ania, please?
Proszę chwilę poczekać.
rozpocznij naukę
Hold the line, please.
W czym mogę pomóc?
rozpocznij naukę
How may I help you?
Poproszę wewnętrzny 100.
rozpocznij naukę
Could I have extension 100, please?
Przepraszam linia jest zajęta.
rozpocznij naukę
I'm sorry, the line is engaged.
Spróbuję ponownie później
rozpocznij naukę
I'll try again later.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.