UNIT 8 Educational system

 0    110 fiszek    kariatyda94
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
entrepreneur
rozpocznij naukę
przedsiębiorca
salary
rozpocznij naukę
wynagrodzenie
additional
rozpocznij naukę
dodatkowy
obligatory
rozpocznij naukę
obowiązkowy
available
rozpocznij naukę
dostępny
receive
rozpocznij naukę
otrzymać
current
rozpocznij naukę
obecny
establishment
rozpocznij naukę
instytucja
valuable
rozpocznij naukę
wartościowy
accomodation
rozpocznij naukę
zakwaterowanie
apprentice
rozpocznij naukę
praktykant
aspiring
rozpocznij naukę
ambitny
assessment
rozpocznij naukę
ocena
assume
rozpocznij naukę
zakładać
award-winning
rozpocznij naukę
nagrodzony
basically
rozpocznij naukę
zasadniczo
best start
rozpocznij naukę
najlepszy start
boarding school
rozpocznij naukę
szkoła z internatem
boardroom
rozpocznij naukę
sala posiedzeń rządu
bully
rozpocznij naukę
zastraszyć kogoś
businnes studies
rozpocznij naukę
zarządzanie
citizenship
rozpocznij naukę
obywatelstwo
clarify
rozpocznij naukę
wyjaśnić
compete for
rozpocznij naukę
konkurować o
compulsory
rozpocznij naukę
obowiązkowy
concetration span
rozpocznij naukę
czas koncentracji uwagi
coursework
rozpocznij naukę
zadania na zajęciach
culture
rozpocznij naukę
kultura
cutthroat
rozpocznij naukę
zaciekły
declare
rozpocznij naukę
stwierdzać
degree
rozpocznij naukę
dyplom uczelni
derive
rozpocznij naukę
pochodzić od
discipline
rozpocznij naukę
dyscyplina
distracted
rozpocznij naukę
strapiony
downside
rozpocznij naukę
wada
driving force
rozpocznij naukę
siła napędowa
economics
rozpocznij naukę
ekonomia
enterprise
rozpocznij naukę
przedsiębiorstwo, przedsięwzięcie
extracurricular
rozpocznij naukę
pozaprogramowy
eye-opener
rozpocznij naukę
nowe doświadczenie
faith
rozpocznij naukę
wiara
fired
rozpocznij naukę
zwolniony
funding
rozpocznij naukę
finansowanie
grade
rozpocznij naukę
ocena
grant
rozpocznij naukę
dotacja
head start
rozpocznij naukę
przewaga na starcie
hopefully
rozpocznij naukę
mam nadzieję, że
information technology
rozpocznij naukę
informatyka
innovation
rozpocznij naukę
innowacja
inspection
rozpocznij naukę
kontrola, wizytacja
insufficient
rozpocznij naukę
niewystarczający
leadership qualities
rozpocznij naukę
cechy przywódcze
masterminded
rozpocznij naukę
stworzony, wymyślony
multitask
rozpocznij naukę
wykonywać kilka czynności naraz
nursery school
rozpocznij naukę
przedszkole
optional
rozpocznij naukę
opcjonalny
otherwise
rozpocznij naukę
w przeciwnym wypadku
participant
rozpocznij naukę
uczestnik
primary school
rozpocznij naukę
szkoła podstawowa
prosecute
rozpocznij naukę
oskarżać (w sądzie)
qualifiications
rozpocznij naukę
kwalifikacje
registered
rozpocznij naukę
zarejestrowany
religious education
rozpocznij naukę
religia
schedule
rozpocznij naukę
plan zajęć
scholarship
rozpocznij naukę
stypendium
secondary school
rozpocznij naukę
szkoła średnia
self-made
rozpocznij naukę
człowiek, który sam do wszystkiego doszedł
skill
rozpocznij naukę
umiejętność
social studies
rozpocznij naukę
nauka o społeczeństwie
star
rozpocznij naukę
grać główną rolę
state system
rozpocznij naukę
system państwowy
submit
rozpocznij naukę
wysyłać, składać
substantial
rozpocznij naukę
znaczący
term
rozpocznij naukę
semestr
trite
rozpocznij naukę
wyświechtany
truancy
rozpocznij naukę
wagary
tuition
rozpocznij naukę
nauczanie
unfamiliar with
rozpocznij naukę
niezaznajomiony z
uniform
rozpocznij naukę
mundurek
vocational
rozpocznij naukę
zawodowy
widespread
rozpocznij naukę
popularny
a string of
rozpocznij naukę
sieć
against the law
rozpocznij naukę
wbrew prawu
boot up
rozpocznij naukę
odpalić
cater for your needs
rozpocznij naukę
zaspokajać potrzeby
chhange schools
rozpocznij naukę
zmieniać szkoły
check up on
rozpocznij naukę
sprawdzać kogoś
comes to mind
rozpocznij naukę
przychodzi na myśl
feel overloaded
rozpocznij naukę
czuć się przeciążonym
follow a dream
rozpocznij naukę
spełniać marzenia
get stuck
rozpocznij naukę
napotkać trudności, utknąć
I take your point
rozpocznij naukę
rozumiem twój punkt widzenia
in practice
rozpocznij naukę
w praktyce
it's not a question of...
rozpocznij naukę
to nie jest kwestia...
keep records
rozpocznij naukę
zapisywać, rejestrować
looking at it from a different angle
rozpocznij naukę
patrząc na to z innej strony
make sure
rozpocznij naukę
upewniać się
miss out on
rozpocznij naukę
ominąć, opuścić, stracić coś
on the plus side
rozpocznij naukę
po stronie zalet
on the timetable
rozpocznij naukę
w planie zajęć
one-to-one
rozpocznij naukę
indywidualnie
pay the price for
rozpocznij naukę
płacić cenę za
realise your full potential
rozpocznij naukę
wykorzystać swój cały potencjał
do far
rozpocznij naukę
do tej pory
take responsibility for
rozpocznij naukę
wziąć odpowiedzialność za
the bad thing about
rozpocznij naukę
wadą czegoś jest
there's no one answer to that
rozpocznij naukę
nie ma na to jednej odpowiedzi
to come as bo surprise
rozpocznij naukę
nie jest żadnym zaskoczeniem
we haven't looked back
rozpocznij naukę
nie oglądamy się za siebie, nie żałujemy tego
within the law
rozpocznij naukę
w granicach prawa

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.