UNIT 8 Educational system

 0    110 fiszek    kariatyda94
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

entrepreneur
rozpocznij naukę
przedsiębiorca

wynagrodzenie

dodatkowy

obowiązkowy

dostępny

otrzymać

obecny

establishment
rozpocznij naukę
instytucja

wartościowy

accomodation
rozpocznij naukę
zakwaterowanie

praktykant

ambitny

ocena

zakładać

award-winning
rozpocznij naukę
nagrodzony

zasadniczo

najlepszy start

boarding school
rozpocznij naukę
szkoła z internatem

sala posiedzeń rządu

zastraszyć kogoś

businnes studies
rozpocznij naukę
zarządzanie

obywatelstwo

wyjaśnić

konkurować o

obowiązkowy

concetration span
rozpocznij naukę
czas koncentracji uwagi

zadania na zajęciach

kultura

zaciekły

stwierdzać

dyplom uczelni

pochodzić od

dyscyplina

strapiony


driving force
rozpocznij naukę
siła napędowa

ekonomia

przedsiębiorstwo, przedsięwzięcie

extracurricular
rozpocznij naukę
pozaprogramowy

nowe doświadczenie


zwolniony

finansowanieprzewaga na starcie

mam nadzieję, że

information technology
rozpocznij naukę
informatyka

innowacja

kontrola, wizytacja

insufficient
rozpocznij naukę
niewystarczający

leadership qualities
rozpocznij naukę
cechy przywódcze

masterminded
rozpocznij naukę
stworzony, wymyślony

wykonywać kilka czynności naraz

nursery school
rozpocznij naukę
przedszkole

opcjonalny

w przeciwnym wypadku

uczestnik

primary school
rozpocznij naukę
szkoła podstawowa

oskarżać (w sądzie)

qualifiications
rozpocznij naukę
kwalifikacje

zarejestrowany

religious education
rozpocznij naukę
religia

plan zajęć

stypendium

secondary school
rozpocznij naukę
szkoła średnia

człowiek, który sam do wszystkiego doszedł

umiejętność

social studies
rozpocznij naukę
nauka o społeczeństwie

grać główną rolę

state system
rozpocznij naukę
system państwowy

wysyłać, składać

znaczący


wyświechtany

wagary

nauczanie

unfamiliar with
rozpocznij naukę
niezaznajomiony z

mundurek

zawodowy

popularny

sieć

against the law
rozpocznij naukę
wbrew prawu

odpalić

cater for your needs
rozpocznij naukę
zaspokajać potrzeby

chhange schools
rozpocznij naukę
zmieniać szkoły

sprawdzać kogoś

comes to mind
rozpocznij naukę
przychodzi na myśl

feel overloaded
rozpocznij naukę
czuć się przeciążonym

follow a dream
rozpocznij naukę
spełniać marzenia

napotkać trudności, utknąć

I take your point
rozpocznij naukę
rozumiem twój punkt widzenia

w praktyce

it's not a question of...
rozpocznij naukę
to nie jest kwestia...

keep records
rozpocznij naukę
zapisywać, rejestrować

looking at it from a different angle
rozpocznij naukę
patrząc na to z innej strony

upewniać się

ominąć, opuścić, stracić coś

on the plus side
rozpocznij naukę
po stronie zalet

on the timetable
rozpocznij naukę
w planie zajęć

indywidualnie

pay the price for
rozpocznij naukę
płacić cenę za

realise your full potential
rozpocznij naukę
wykorzystać swój cały potencjał

do tej pory

take responsibility for
rozpocznij naukę
wziąć odpowiedzialność za

the bad thing about
rozpocznij naukę
wadą czegoś jest

there's no one answer to that
rozpocznij naukę
nie ma na to jednej odpowiedzi

to come as bo surprise
rozpocznij naukę
nie jest żadnym zaskoczeniem

we haven't looked back
rozpocznij naukę
nie oglądamy się za siebie, nie żałujemy tego

within the law
rozpocznij naukę
w granicach prawa


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.