lekcja1pielęgniarstwo angielski

 0    20 fiszek    ilonawalaszczyk
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Opiekuję się panem/panią podczas tej nocnej zmiany.
rozpocznij naukę
I’m taking care of you during this night shift.
Jak tam pana/pani rana? Czy jest bolesna?
rozpocznij naukę
How’s your wound? Is it painful?
Obawiam się, że ta rana nie goi się dobrze.
rozpocznij naukę
I’m afraid the wound isn’t healing well.
Czy mogłabyś mi jakoś pomóc?
rozpocznij naukę
Could you help me somehow?
Sprawdźmy to.
rozpocznij naukę
Let’s check it.
Pańskie ułożenie nie jest wygodne.
rozpocznij naukę
Your position isn’t comfortable.
Wystarczy, jeśli przekręcę pana/panią.
rozpocznij naukę
It’s enough if I turn you over.
Proszę mi dać znać, jeśli będą jakieś inne problemy.
rozpocznij naukę
Let me know please if any other problems.
opiekować się kimś
rozpocznij naukę
to take care of sb
bolesny
rozpocznij naukę
painful
goić się
rozpocznij naukę
to heal
środek przeciwbólowy
rozpocznij naukę
a painkiller
opuchnięty
rozpocznij naukę
swollen
sprawdzać, zbadać
rozpocznij naukę
to check
przekręcić
rozpocznij naukę
to turn over
podnieść, podciągnąć
rozpocznij naukę
to pull up
Ona nie może (= nie jest w stanie) podnieść tego pacjenta, bo jest zbyt ciężki.
rozpocznij naukę
She can’t lift this patient because he’s too heavy.
Czy mogłabym dostać coś do picia?
rozpocznij naukę
Could I have something to drink?
Pielęgniarki potrafią mierzyć ciśnienie krwi.
rozpocznij naukę
Nurses can measure blood pressure.
Czy jest ci/wam wygodnie dzisiaj?
rozpocznij naukę
Are you comfortable today?

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.