Promocja 50% na megapacki na komórkach, żeby skorzystać zainstaluj aplikację ( / )

My legal terms - 6

 0    38 fiszek    Jolo
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
wytoczyć spór
rozpocznij naukę
to institute a litigation
wytaczać powództwo
rozpocznij naukę
to institute an action
poświadczyć podpis
rozpocznij naukę
to attest a signature
poświadczyć coś pod przysięgą
rozpocznij naukę
to attest something under oath
składać przysięgę
rozpocznij naukę
to take an oath
uchylać się od pracy
rozpocznij naukę
to evade work
postępowanie o ułaskawienie
rozpocznij naukę
pardon proceedings
obalić wyrok
rozpocznij naukę
to overturn the verdict
odwołać upoważnienie
rozpocznij naukę
to revoke an authorization
unieważnić testament
rozpocznij naukę
to revoke a will
uchylać karę
rozpocznij naukę
to revoke a penalty
udzielić komuś upomnienia
rozpocznij naukę
to administer rebukes to somebody
bez zarzutu
rozpocznij naukę
without rebuke
wspólnik zbrodni
rozpocznij naukę
accessory to a crime
współsprawca przestępstwa
rozpocznij naukę
accomplice in a crime
udział w zbrodni
rozpocznij naukę
complicity in a crime
oskarżony o współudział
rozpocznij naukę
indicted for complicity
oskarżać kogoś o współudział
rozpocznij naukę
to charge somebody with complicity
wymuszenie kwoty pieniężnej
rozpocznij naukę
extortion of money
wymuszenie zeznań
rozpocznij naukę
extortion of testimony
zrzeczenie się obywatelstwa
rozpocznij naukę
renunciation of nationality
wyrzeczenie się własności
rozpocznij naukę
renunciation of property
przewinienie rozmyślne
rozpocznij naukę
wilful misconduct
zajęcie sądowe
rozpocznij naukę
court seizure
darowizna
rozpocznij naukę
donation
pod rygorem egzekucji
rozpocznij naukę
on pain of seizure
egzystencja, utrzymanie przy życiu
rozpocznij naukę
subsistence
zostać bez środków do życia
rozpocznij naukę
be left without subsistence means
zapoznała go z faktami
rozpocznij naukę
she acquainted him with the facts
zaprzeczać zarzutowi
rozpocznij naukę
to deny an allegation
upływ okresu
rozpocznij naukę
lapse of the period
unieważnienie małżeństwa
rozpocznij naukę
annulment of marriage
sprzeczność orzeczeń
rozpocznij naukę
discrepancy of decisions
nakaz
rozpocznij naukę
warrant
nakaz rewizji
rozpocznij naukę
search warrant
orzekać
rozpocznij naukę
adjudicate
sprawa jest rozpatrywana
rozpocznij naukę
the matter is under adjudication
sędzia
rozpocznij naukę
sędzia po angielsku
adjudicator

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.