My legal terms - 6

 0    38 fiszek    Jolo
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

wytoczyć spór
rozpocznij naukę
to institute a litigation

wytaczać powództwo
rozpocznij naukę
to institute an action

poświadczyć podpis
rozpocznij naukę
to attest a signature

poświadczyć coś pod przysięgą
rozpocznij naukę
to attest something under oath

składać przysięgę
rozpocznij naukę
to take an oath

uchylać się od pracy
rozpocznij naukę
to evade work

postępowanie o ułaskawienie
rozpocznij naukę
pardon proceedings

obalić wyrok
rozpocznij naukę
to overturn the verdict

odwołać upoważnienie
rozpocznij naukę
to revoke an authorization

unieważnić testament
rozpocznij naukę
to revoke a will

uchylać karę
rozpocznij naukę
to revoke a penalty

udzielić komuś upomnienia
rozpocznij naukę
to administer rebukes to somebody

without rebuke

wspólnik zbrodni
rozpocznij naukę
accessory to a crime

współsprawca przestępstwa
rozpocznij naukę
accomplice in a crime

udział w zbrodni
rozpocznij naukę
complicity in a crime

oskarżony o współudział
rozpocznij naukę
indicted for complicity

oskarżać kogoś o współudział
rozpocznij naukę
to charge somebody with complicity

wymuszenie kwoty pieniężnej
rozpocznij naukę
extortion of money

wymuszenie zeznań
rozpocznij naukę
extortion of testimony

zrzeczenie się obywatelstwa
rozpocznij naukę
renunciation of nationality

wyrzeczenie się własności
rozpocznij naukę
renunciation of property

przewinienie rozmyślne
rozpocznij naukę
wilful misconduct

zajęcie sądowe
rozpocznij naukę
court seizure

donation

pod rygorem egzekucji
rozpocznij naukę
on pain of seizure

egzystencja, utrzymanie przy życiu
rozpocznij naukę
subsistence

zostać bez środków do życia
rozpocznij naukę
be left without subsistence means

zapoznała go z faktami
rozpocznij naukę
she acquainted him with the facts

zaprzeczać zarzutowi
rozpocznij naukę
to deny an allegation

upływ okresu
rozpocznij naukę
lapse of the period

unieważnienie małżeństwa
rozpocznij naukę
annulment of marriage

sprzeczność orzeczeń
rozpocznij naukę
discrepancy of decisions


nakaz rewizji
rozpocznij naukę
search warrant

adjudicate

sprawa jest rozpatrywana
rozpocznij naukę
the matter is under adjudication

sędzia po angielsku
adjudicator


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.