ARA

 0    43 fiszki    angelgimenez
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
comando
rozpocznij naukę
command
[kəˈmɑːnd]
cantidad escalar
rozpocznij naukę
scalar quantity
[ˈskeɪlə]
asignar
rozpocznij naukę
assign
[əˈsaɪn]
asignación
rozpocznij naukę
assignment
[əˈsaɪnmənt]
historia
rozpocznij naukę
history
[ˈhɪstəri]
historial
rozpocznij naukę
record
[ˈrɛkɔːrd]
el estudio / el atelier / el taller
rozpocznij naukę
studio
[ˈstjuːdiəʊ]
consola
rozpocznij naukę
console
[ˈkɒnsəʊl]
el directorio
rozpocznij naukę
directory
[dɪˈrɛktəri] [daɪˈrɛktəri]
corre, ejecuta
rozpocznij naukę
run, execute
[ˈɛksɪkjuːt]
un programa de computadora
rozpocznij naukę
a computer programme
[ˈprəʊgræm]
trigonométrico
rozpocznij naukę
trigonometric
[ˌtrɪgɒnəˈmetrɪk]
puntos suspensivos, línea punteada
rozpocznij naukę
ellipsis, dotted line
[ˈdɒtɪd]
editor de texto
rozpocznij naukę
text editor
[ˈɛdɪtər]
pestaña, lengüeta
rozpocznij naukę
tab
[ˈtæb]
almohadilla
rozpocznij naukę
hash sign
[ˈhæʃ] [ˈsaɪn]
el dedo índice
rozpocznij naukę
index
[ˈɪndɛks]
desigualdad
rozpocznij naukę
inequality
vector secuencial
rozpocznij naukę
sequential vector
[sɪˈkwɛnʃəl]
termino tecnico
rozpocznij naukę
technical term
hoja de cálculo
rozpocznij naukę
spreadsheet
[ˈsprɛdʃiːt]
sobresalir
rozpocznij naukę
excel
[ɪkˈsɛl]
Procesador R
rozpocznij naukę
R processor
[ˈprəʊsɛsər]
flecha invertida
rozpocznij naukę
inverted arrow
[ɪnˈvɜːtɪd]
guión
rozpocznij naukę
dash
específico
rozpocznij naukę
specific
[spɪˈsɪfɪk]
observable
rozpocznij naukę
observable
[əbˈz3ːrvəbəl]
el cero
rozpocznij naukę
zero
reproducir exactamente
rozpocznij naukę
replicate
método de prueba y error
rozpocznij naukę
trial and error method
poliedro (poliedro)
rozpocznij naukę
polyhedron (polyhedra)
tetraedro
rozpocznij naukę
tetrahedron
el cubo
rozpocznij naukę
cube
el octaedro
rozpocznij naukę
octahedron
dodecaedro
rozpocznij naukę
dodecahedron
icosaedro
rozpocznij naukę
icosahedron
pirámide
rozpocznij naukę
pyramid
vértice (pl. vértices)
rozpocznij naukę
vertex (pl. vertices)
lazo
rozpocznij naukę
bind
estadísticas descriptivas
rozpocznij naukę
descriptive statistics
mediana
rozpocznij naukę
median
máximo
rozpocznij naukę
maximum
mínimo
rozpocznij naukę
minimum

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.