Bauhaus building in Dessau

 0    63 fiszki    sim
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
etymologically
Bauhaus, etymologically means, Home Construction, was founded in 1919 in Weimar (Germany), by Walter Gropius, moved to Dessau in 1925 and disbanded in 1933 in Berlin
rozpocznij naukę
etymologicznie
carried out
rozpocznij naukę
przeprowadzone
manual labour
Architects, sculptors, painters, we must all return to manual labor!
rozpocznij naukę
praca fizyczna
establish
rozpocznij naukę
ustanawiać
therefore
rozpocznij naukę
dlatego
seek
rozpocznij naukę
szukać
erect
rozpocznij naukę
wyprostowany
aspire
rozpocznij naukę
aspirować
conceive
together we conceive and build the new building of the future that will accommodate all-in architecture, sculpture and painting
rozpocznij naukę
pojąć
accomodate all
rozpocznij naukę
pomieścić wszystkich
crystalline
rozpocznij naukę
krystaliczny
implement
With the building of the Bauhaus, Gropius implemented its ambition of designing processes of life, and to unite art, technique and aesthetics in search functionality
rozpocznij naukę
wdrożenia
overcome
trying to overcome the divorce between art and industrial production on one side and the other between art and craft.
rozpocznij naukę
przezwyciężać
divorce between
rozpocznij naukę
rozwód między
neglecting
Develop the use of new materials and technology without neglecting the legacy of craftsmanship.
rozpocznij naukę
zaniedbanie
legacy
rozpocznij naukę
dziedzictwo
above all
above all, a conception of space dominated by the interplay between inside and outside through the glass wall.
rozpocznij naukę
nade wszystko
immersed
rozpocznij naukę
zanurzony
impose one's personality on somebody
rozpocznij naukę
narzucać własnej osobowości na kogoś
contradictions
rozpocznij naukę
Sprzeczności
overall
Modern Movement: rationally articulated pure volumes (functionalism), innovative use of new materials such as curtain wall glass facades, horizontal windows, no decoration, overall design of all elements and,
rozpocznij naukę
ogólny
interplay
rozpocznij naukę
wzajemne oddziaływanie
affection
rozpocznij naukę
miłość
response
Each facade responds to the demands of the activity taking place inside:
rozpocznij naukę
odpowiedź
Każda fasada odpowiada na potrzeby tej działalności ma miejsce wewnątrz:
demand
rozpocznij naukę
popyt
composed
the front of the classroom block is composed of horizontal windows, whose function is to ensure adequate lighting
rozpocznij naukę
w składzie:
ensure
rozpocznij naukę
zagwarantować
adequate
rozpocznij naukę
odpowiedni
inauguration
the apartments, however, shows individual openings designed to increase privacy.
rozpocznij naukę
inauguracja
significant
The workshops have a significant glass front, allowing maximum light and view of the interior from outside
rozpocznij naukę
znaczący
workshop
rozpocznij naukę
warsztat
enclosure
rozpocznij naukę
ogrodzenie
slab
rozpocznij naukę
płyta
recessed pillars
rozpocznij naukę
wpuszczone filary
overhang
that lets you remove the buttress of the corner, thus creating that famous image of transparency angle
rozpocznij naukę
zwis
buttress
that lets you remove the buttress of the corner, thus creating that famous image of transparency angle
rozpocznij naukę
podpierać
który pozwala usunąć podporą rogu, tworząc w ten sposób, że słynny obraz kątem przejrzystości, który jest jednym z bardziej typowych formalnych aspektów Bauhaus.
thus
thus creating that famous image of transparency angle which is one of the more typical formal aspects of the Bauhaus.
rozpocznij naukę
tak więc
który pozwala usunąć podporą rogu, tworząc w ten sposób, że słynny obraz kątem przejrzystości, który jest jednym z bardziej typowych formalnych aspektów Bauhaus.
outskirts
rozpocznij naukę
peryferie
rooted in the past centuries
rozpocznij naukę
zakorzenione w dawnych wiekach
spot lights illuminated the fasade
rozpocznij naukę
oświetlenie punktowe oświetlały fasady
shining like a beacon
rozpocznij naukę
świeci jak latarnia
beacon lighthouse
rozpocznij naukę
Latarnia morska latarnia
recovered vitality
rozpocznij naukę
odzyskać witalność
followed one another over
rozpocznij naukę
następowały po sobie w ciągu
followed one another
rozpocznij naukę
następowały po sobie
former
rozpocznij naukę
były
lit up
rozpocznij naukę
oświetlone
circumscribed
rozpocznij naukę
ograniczone
outer shell
rozpocznij naukę
zewnętrzna powłoka
chairman
rozpocznij naukę
przewodniczący
merit
rozpocznij naukę
zasługa
reconcile
rozpocznij naukę
pogodzić
moboilize
rozpocznij naukę
zorganizować/ zmobilizować
joinery
rozpocznij naukę
stolarka
weaving
rozpocznij naukę
tkactwo
stagecraft
rozpocznij naukę
kunszt reżyserski
workshops
rozpocznij naukę
warsztaty
run by
rozpocznij naukę
prowadzony przez
electrical appliances
rozpocznij naukę
urządzenia elektryczne
shut down
rozpocznij naukę
zamknąć
elsewhere
rozpocznij naukę
gdzie indziej
council
rozpocznij naukę
rada
majority
rozpocznij naukę
większość

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.