czasowniki nieregularne

 0    43 fiszki    Karinakatrin
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie English Odpowiedź English
be
rozpocznij naukę
was\were(być)
become
rozpocznij naukę
became(stać się)
begin
rozpocznij naukę
began(zaczynać)
build
rozpocznij naukę
built(budować)
buy
rozpocznij naukę
bought(kupować)
catch
rozpocznij naukę
caught(łapać)
come
rozpocznij naukę
came(przyjść)
do
rozpocznij naukę
did(robić)
drink
rozpocznij naukę
drank(pić)
eat
rozpocznij naukę
ate(jeść)
fall
rozpocznij naukę
fell(upaść)
feel
rozpocznij naukę
felt(czuć)
fight
rozpocznij naukę
fought(walczyć)
find
rozpocznij naukę
found(znaleść)
get
rozpocznij naukę
got(dostawać)
give
rozpocznij naukę
gave(dawać)
go
rozpocznij naukę
went(iść, jechać)
have
rozpocznij naukę
had(mieć)
hit
rozpocznij naukę
hit(uderzyć)
hold
rozpocznij naukę
held(trzymać)
keep
rozpocznij naukę
kept(zatrzymać)
know
rozpocznij naukę
knew(wiedzieć, znać)
leave
rozpocznij naukę
left(wyjechać, zostawić)
lose
rozpocznij naukę
lost(zgubić)
meet
rozpocznij naukę
met(spotkać)
put
rozpocznij naukę
put(połorzyć)
read
rozpocznij naukę
read(czytać)
ride
rozpocznij naukę
rode(jechać)
run
rozpocznij naukę
ran(biec)
see
rozpocznij naukę
saw(widzieć)
send
rozpocznij naukę
sent(wysłać)
sing
rozpocznij naukę
sang(śpiewać)
sit
rozpocznij naukę
sat(siedzieć)
sleep
rozpocznij naukę
slept(spać)
spend
rozpocznij naukę
spent(spędzać)
stand
rozpocznij naukę
stood(stać)
swim
rozpocznij naukę
swam(pływać)
take
rozpocznij naukę
took(brać)
teach
rozpocznij naukę
taught(uczyć)
wake
rozpocznij naukę
woke(budzić)
wear
rozpocznij naukę
worenosić)
win
rozpocznij naukę
won(wygrać)
write
rozpocznij naukę
wrote(pisać)

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.