Smashing Saxons

 0    210 fiszek    teachertom
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
smashing Saxons
rozpocznij naukę
rozbíjející sasové
What did the Brits do when peppered By plague and Picts?
rozpocznij naukę
co Britové dělali když byli zasaženi morem a Pikty?
peppered by
rozpocznij naukę
zasaženi
ruffian
rozpocznij naukę
surovec
those Pict ruffians are coming
rozpocznij naukę
piktští surovci přicházejí
vile
rozpocznij naukę
hnusný
vile unspeakable Saxons
rozpocznij naukę
hnusní nevyslovitelní Sasové
Chum
rozpocznij naukę
Kamarád
my Brave saxon chums of course
rozpocznij naukę
moji sasští kamarádi samozřejmě
clotted
rozpocznij naukę
sražený
a purple crust of clotted blood
rozpocznij naukę
fialová krusta sražené krve
nibble
rozpocznij naukę
svačinka
some ale, a few nibbles
rozpocznij naukę
nějaké pivo, pár kousků
munching
rozpocznij naukę
žvýkání
we were munching on the Jolly Old nibbles
rozpocznij naukę
žvýkali jsme staré dobré kousky svačinek
lurk
rozpocznij naukę
číhat
devils and demons lurked there
rozpocznij naukę
číhali tam ďáblové a démoni
Lop off
rozpocznij naukę
Odřezat
so lop off their dead head
rozpocznij naukę
tak odřízněte jejich mrtvou hlavu
foul
rozpocznij naukę
faul
foul fields
rozpocznij naukę
špinavá pole
turf
rozpocznij naukę
trávník
first cut four squares of turf
rozpocznij naukę
nejprve nakrájíme čtyři čtverce trávníku
burial mound
rozpocznij naukę
pohřebiště
digging into a Saxon burial mound
rozpocznij naukę
kopat do saské mohyly
hoo
rozpocznij naukę
kdo
hoo knows?
rozpocznij naukę
Kdo ví?
wretched
rozpocznij naukę
ubohý
some of the wretched British were caught
rozpocznij naukę
někteří nešťastní Britové byli chyceni
Bosh
rozpocznij naukę
nesmysl
tosh
rozpocznij naukę
blbost
Piffle
rozpocznij naukę
blbina
twaddle
rozpocznij naukę
žvást
tommyrot
rozpocznij naukę
třesky plesky
tripe
rozpocznij naukę
dršťky
rave
rozpocznij naukę
vztekat se
Arthur left the monastery raving furiously
rozpocznij naukę
Artur zuřivě opustil klášter
scowl
rozpocznij naukę
zamračit se
Arthur scowled
rozpocznij naukę
Artur se zamračil
fret
rozpocznij naukę
starosti
and Arthur fretted
rozpocznij naukę
a Artur se rozčilil
nick
rozpocznij naukę
uvěznit, ukrást
a knight of the nicked table
rozpocznij naukę
rytíř ukradeného stolu
Abbess
rozpocznij naukę
Abatyše
my dear abbess, I was shocked
rozpocznij naukę
má drahá abatyše, byl jsem šokován
crimp
rozpocznij naukę
krimpovat
nuns who crimped their hair
rozpocznij naukę
jeptišky, které stočily vlasy
talon
rozpocznij naukę
dráp
fingernails like Hawks' talons
rozpocznij naukę
nehty jako Jestřábí drápy
whinge
rozpocznij naukę
šlehnout
Bede also whinged about priests
rozpocznij naukę
Béďa taky láteřil na kněží
Lark about
rozpocznij naukę
chovat se praštěně
girls who became nuns must have like larking about the way girls do today because there were rules to stop them
rozpocznij naukę
dívky které se staly jeptiškami musely milovat ty praštěné způsoby, podobně jako dívky dneska, protože byla pravidla která je měla zastavit
nunnery
rozpocznij naukę
ženský klášter
anyway he set up a monastery in Germany and built a nunnery next door for his sister walburga to run
rozpocznij naukę
stejně tak založil Klášter v Německu a postavil ženský klášter vedle něj, aby jej mohla provozovat jeho sestra walburga
scrape
rozpocznij naukę
skřípání
splot
rozpocznij naukę
skvrna
swat
rozpocznij naukę
plác, bouchnutí
Vellum
rozpocznij naukę
Pergamen
clump
rozpocznij naukę
shluk
tug
rozpocznij naukę
zatahání
it is some more cruel than sneaking up behind a teacher and pulling a clump of their hair out with one sharp tug
rozpocznij naukę
je to krutější, než proklouznout za učitele a vytáhnout chumáč jeho vlasů jedním ostrým tahem
nib
rozpocznij naukę
špička
finally cut away the back of the nib and make a slit half a centimeter up the shaft
rozpocznij naukę
nakonec odřízněte zadní část hrotu a vytvořte štěrbinu půl centimetru na hrotu
incy Wincy
rozpocznij naukę
malinkatý
fib
rozpocznij naukę
vláknina
fib
rozpocznij naukę
nevinná lež
terrible truths or foul fibs?
rozpocznij naukę
hrozné pravdy nebo ne Nevinné lži?
dung
rozpocznij naukę
hnůj
saxon shepherds were paid with cattle dung
rozpocznij naukę
saský pastýři byli placeni dobytčím hnojem
Dyke
rozpocznij naukę
Hráz
brooches
rozpocznij naukę
brože
money, gold brooches and precious metals
rozpocznij naukę
peníze, zlaté brože a drahé kovy
grub
rozpocznij naukę
žrádlo
he travelled around his kingdom and expected his nobles to fest and entertain him with lots of grub.
rozpocznij naukę
cestoval po svém království a očekával že ho jeho šlechtici budou uctívat hodokvasem a bavit ho se spoustou žrádla
gag
rozpocznij naukę
vtípek
enough offa these Offa gags
rozpocznij naukę
dost už bylo těchto vtípků o Offovi
buffer
rozpocznij naukę
nárazník
tough luck Offa, after you went to all the boffa
rozpocznij naukę
velká smůla offo, pak jsi narazil na velký nárazník
mint
rozpocznij naukę
razírna mincí
Saxon coins were made by 'moneyers' in the king's mint
rozpocznij naukę
Saské mince byly vyráběny penězovýrobci výrobci v Královské mincovně
nag
rozpocznij naukę
rýpat, otravovat
but it makes Alf look like a struggling Soldier driven to hiding in the hut of a poor woman and getting nagged
rozpocznij naukę
ale to působí že Alf vypadá jako těžce bojující voják, který je nucen se ukrýt u ženy v chýši a ještě do něj rýpou
hag
rozpocznij naukę
čarodějnice
and some still use the word hag to insult a woman
rozpocznij naukę
a někteří stále používají slovo hag k urážce ženy
anointed
rozpocznij naukę
pomazaný
I have anointed myself with infant's fat
rozpocznij naukę
Pomazal jsem se kojeneckým tukem
they blest the old woman's winding sheet
rozpocznij naukę
utlumí točivou plachtu staré ženy
flax
rozpocznij naukę
len
and like flax they mouldered asunder
rozpocznij naukę
a jako len se rozběhli
cackle
rozpocznij naukę
kejhat
cut the cackle
rozpocznij naukę
odřízněte to kejhání
are you needlessly nagged
rozpocznij naukę
jste zbytečně vytočený
leechbook
rozpocznij naukę
léčivá kniha
witter
rozpocznij naukę
mluvit dlouho o banálních věcech
next morning the woman may still be wittering but you will find it no longer bothers you
rozpocznij naukę
Příští ráno žena Pořád můžeme mluvit o ničem ale aspoň vás to nebude otravovat
scoffers
rozpocznij naukę
posměšky
Saxon scoffers
rozpocznij naukę
Saské posměšky
gut grub
rozpocznij naukę
žrádlo pro střeva
putrid pottage
rozpocznij naukę
hnilobná polévka hnilobný vývar
coarse
rozpocznij naukę
Hrubý
grit
rozpocznij naukę
štěrk
the bread was coarse with grit from the grinding stones
rozpocznij naukę
chléb byl hrubý se zrnitostí z drtících kamenů
sandpaper
rozpocznij naukę
smirkový papír
Saxon skeletons found by archaeologists have teeth worn away by chewing bread like sandpaper
rozpocznij naukę
Saské kostry, které našli archeologové, mají zuby opotřebované žvýkáním chleba jako brusného papíru
vegetable stew
rozpocznij naukę
zeleninový guláš
a vegetable stew called pottage would have been a common meal
rozpocznij naukę
zeleninový guláš zvaný vývat by byl běžným jídlem
mush
rozpocznij naukę
kaše
nosh
rozpocznij naukę
jídlo
monks' mush or nuns' nosh
rozpocznij naukę
kaše mnichů nebo jídlo jeptišek
pinch of parsley
rozpocznij naukę
špetku petrželky
pinch of sage salt
rozpocznij naukę
špetka šalvějové soli
serve with thick chunks of bread
rozpocznij naukę
podávejte s tlustými kousky chleba
teenie weenie
rozpocznij naukę
trošičku
but if you try eating it three times a day, 7 days a week for most of your life, you may just get a teeny-weeny bit bored with it
rozpocznij naukę
ale pokud to zkusíte jíst třikrát denně, 7 dní v týdnu po většinu svého života, můžete se s tím trochu nudit
kipper
rozpocznij naukę
slaneček, uzenáč
skylark
rozpocznij naukę
skřivan
wheat
rozpocznij naukę
pšenice
daft
Getting drunk is a daft idea.
rozpocznij naukę
hloupý
Opít se je hloupý nápad.
do they sound daft?
rozpocznij naukę
zní to blbě?
tummy
rozpocznij naukę
bříško
go to rumbling tum?
rozpocznij naukę
duní vám v břiše?
muttering monks
rozpocznij naukę
mumlaví mniši
forefinger
rozpocznij naukę
ukazováček
cask
rozpocznij naukę
sud
'pour me some wine' - put thumb and forefinger together as if turning on the tap of a cask
rozpocznij naukę
'Nalejte mi nějaké víno' dejte palec a ukazováček dohromady a otočte jím jako kdybyste otáčeli pípou na sudu
sneer
rozpocznij naukę
úšklebek
it is not a very good joke, but it survived 1,200 years, which is more than you will, so don't sneer at it
rozpocznij naukę
není to moc dobrý vtip, ale přežil 1200 let, což je víc, než vy, takže se na to nešklebte
scrumptious
rozpocznij naukę
chutný
so it was bye-bye to your old friend Daisy the cow and hello to scrumptious steaks
rozpocznij naukę
takže to bylo sbohem vašemu starému příteli Daisy, krávě a ahoj báječným steakům
sooty bacon
rozpocznij naukę
slanina se sazemi
curl curing
rozpocznij naukę
kučeravá léčba
slaphead
rozpocznij naukę
plešoun
tumble
rozpocznij naukę
pád
the evil tooth-worms will tumble from the mouth
rozpocznij naukę
zlí zuboví červi se zhroutí z úst
gooey
rozpocznij naukę
lepkavý
Why didn't God just cure the knee without all that gooey flour?
rozpocznij naukę
Proč Bůh jen nevyléčil koleno bez toho, bez celé té lepkavé mouky?
weedy
rozpocznij naukę
neduživý
People in the past were much smaller and weedier than we are today.
rozpocznij naukę
Lidé v minulosti byli mnohem menší a nemocnější než dnes.
scoff
rozpocznij naukę
zhltnout
Belch
rozpocznij naukę
Říhnutí
so fleas flew happily through clothes, scoffed on your skin and belched after bellyful of your blood
rozpocznij naukę
tak blechy šťastně létaly skrz šaty, nabaštily se na vaší kůži a měly břicha plné vaší krve.
cling
rozpocznij naukę
lpět
those stubborn little friends lay their eggs in your hair and cling like a rottweiler to a burglar's bum
rozpocznij naukę
ti tvrdohlaví malí přátelé položili vejce do vlasů a drželi se jako rotvajler zadku zloděje
ergot
rozpocznij naukę
houba
old grain went mouldy with a fungus called ergot
rozpocznij naukę
staré obilí plesnivé houbou zvanou ergot
ergotism
rozpocznij naukę
ergotismus
twitch
rozpocznij naukę
škubnutí
your arms and legs are on fire and can't stop them twitching
rozpocznij naukę
vaše paže a nohy jsou v ohni a nemohou je zastavit škubání
squiggly
rozpocznij naukę
svižně
not the sort of squiggly fat things you see in the ground
rozpocznij naukę
není to druh strnule tučných věcí, které vidíte v zemi
scrummy
rozpocznij naukę
mňam
raed
rozpocznij naukę
rada
booby
rozpocznij naukę
ťulpas
in fact only a bird-brained booby would say yes
rozpocznij naukę
ve skutečnosti pouze ťulpas ptačí voskem by řekl ano
grisly
rozpocznij naukę
příšerný
if one of the serving women at a viking stronghold could have written this is how she may have described the grisly scene
rozpocznij naukę
pokud by jedna z obsluhujících žen ve vikingské pevnosti mohla napsat, takto by mohla popsat příšernou scénu
run off
rozpocznij naukę
utéct
Goblet
rozpocznij naukę
Pohár
top up
rozpocznij naukę
doplnit
I was run off my feet keeping their goblets topped up.
rozpocznij naukę
Málem jsem si ušlapal a nohy abych udržela jejich poháry naplněné
snotty
rozpocznij naukę
arogantní
how much are you going to pay to set yourself free you snotty Saxon?
rozpocznij naukę
kolik zaplatíš aby ses osvobodil ty nafoukaný Sase?
conk
rozpocznij naukę
palice
it cracked the old guy right On The Conk and he fell
rozpocznij naukę
to trefilo starého muže přímo do palice a spadl
pelt
rozpocznij naukę
kožešina
every Vikings picked up a bone and pelted the old man
rozpocznij naukę
každý Vikingové zvedli kost a pokropili starého muže
bish
rozpocznij naukę
hovorově biskup
the Bish took it bravely for a while then he fell
rozpocznij naukę
Bish to chvíli statečně vzal a pak padl
swimming gala
rozpocznij naukę
plavecký turnaj
bump off
rozpocznij naukę
narazit
Surely Cnut the Great wouldn't arrange to have a noble brother bumped off?
rozpocznij naukę
Cnut Great by určitě nezajistil, aby šlechtický bratr narazil?
mess about
rozpocznij naukę
povalovat se
the Saxons certainly didn't mess about if you broke out one of their laws
rozpocznij naukę
sasové určitě nezaháleli Pokud jste porušili jeden z jejich zákonů
thrall
rozpocznij naukę
otrok
slaves were known to the Saxons as thralls
rozpocznij naukę
Otroci byli Saxové známí jako otroci
dimwit
rozpocznij naukę
hňup
then neither of us will have a pen dimwit
rozpocznij naukę
pak žádný z nás nebude mít pero, tupče
Rustling
rozpocznij naukę
šustění, štípnutí
the King got to hear of the case of sheep-rustling Edward Medway
rozpocznij naukę
Král slyšel o případu Edvarda Medwaye, který štípnul ovce
sheep Slasher
rozpocznij naukę
sekáč ovcí
the magistrate then sentenced the Sheep slasher to hang by the neck today at noon
rozpocznij naukę
smírčí soudce dneska odsoudil sekáče ovcí k tomu aby byl pověšen za krk Dnes v poledne
Magistrate
rozpocznij naukę
Smírčí soudce
gibbet
rozpocznij naukę
šibenice
gibbet
rozpocznij naukę
šibenice
Upon A Roadside gibbet High
rozpocznij naukę
vysoko na šibenici podél silnice
groan
rozpocznij naukę
zasténání
my friends you must not groan or cry
rozpocznij naukę
mí přátelé, nesmíte zasténat ani brečet
then Godwin set about the slaying of Alf's friends
rozpocznij naukę
pak Godwin zahájil zabíjení Alfových přátel
sticky end
rozpocznij naukę
neradostný konec
he had them caught and had them brought to really sticky ends
rozpocznij naukę
Nechal ji chytit a přivedl je opravdu ne radostným koncům
and that was the end of the gruesome Godwins
rozpocznij naukę
a to byl konec krutých godwinů
gruesome
rozpocznij naukę
příšerný
fiendish
rozpocznij naukę
otřesný
ask these fiendish questions
rozpocznij naukę
Zeptejte se na tyto ďábelské otázky
naughty bits
rozpocznij naukę
intimní části těla
fangled
rozpocznij naukę
trapnou hloupou
some idiot thinks up a new-fangled idea and the next minute the whole country is trying to copy it
rozpocznij naukę
nějaký idiot vymyslí nový praštěný nápad a příští minutu se ho celá země snaží zkopírovat
twirler
rozpocznij naukę
zkroucení
Twerp
rozpocznij naukę
vopruz
snot
rozpocznij naukę
sopel
Muck
rozpocznij naukę
zmrvit
the villagers came to muck out the stables, upset a Lantern in the straw and burn the monastery to the ground while the monks slept and roasted
rozpocznij naukę
vesničané vyčistili stáje, povalili lucernu do slámy a spálili klášter až na zem, zatímco mniši spali a pekli se
poser
rozpocznij naukę
pozér
alcuin wore a habit in a delightful shade of mud brown with smart rope belt and did not approve of painted posers
rozpocznij naukę
Alcuin nosil hábit v nádherném stínu blátivé hnědé s elegantním lanovým pásem a neschvaloval malované pozéry
for good
rozpocznij naukę
navždy, nadobro
chuffed
rozpocznij naukę
potěšen
slang
Athelstan would be chuffed
rozpocznij naukę
Athelstan by byl potěšen
putrid
rozpocznij naukę
hnijící
foul food, lousy laws and putrid punishment were all part of Saxon life
rozpocznij naukę
škodlivé jídlo, mizerné zákony a tvrdé tresty byly součástí saského života

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.