Eighth attempt

 0    59 fiszek    miichallo
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
paragon
rozpocznij naukę
receipt
przepis
rozpocznij naukę
recipe
praktyka
rozpocznij naukę
practice
praktykować
rozpocznij naukę
practise
zniszczyć
rozpocznij naukę
destruct
destruction of the rainforests
(at times) czasami, sporadycznie
rozpocznij naukę
occasionally
zapierający dech
rozpocznij naukę
breath-taking
Around the town landscape is breath-taking
dolina, kotlina.
rozpocznij naukę
valley
o stromym zboczu, moczyc
rozpocznij naukę
steep
kulturalny, wykształcony, uprawny
rozpocznij naukę
cultivated
zwijanie, kręty, wijący się
rozpocznij naukę
winding
ubłocony, mulisty, mętny
rozpocznij naukę
muddy
brzeg, wybrzeże, podpora
rozpocznij naukę
shore
ulewa
rozpocznij naukę
downpour
(walk on) chodzić po czymś;
rozpocznij naukę
tread
kałuża, bajor(k)o
rozpocznij naukę
puddle
My feet were soaked because I trod in a puddle
zamieć śnieżna, zadymka
rozpocznij naukę
blizzard
They couldn't get home because of the blizzard
bardzo silny wiatr, gwałtowny wiatr, wichura
rozpocznij naukę
gale
The gale blew the tree down
ośnieżony
rozpocznij naukę
snow-capped
równik
rozpocznij naukę
equator
adj ogromny, kolosalny; pot. wspaniały
rozpocznij naukę
tremendous
obfitość, dostatek, zasobność; in ~ pod dostatkiem
rozpocznij naukę
abundance
(arduous journey) długa wędrówka: to go on ~/for a ~ iść na wędrówkę
rozpocznij naukę
trek
to go on trek, for a trek
wzmacniać, pokrzepiać, dodawać sił, popierać, zasilać
rozpocznij naukę
reinforce
brać się (za coś), uporać się, radzić sobie,
rozpocznij naukę
tackle
We found new ways to tackle the problem.
rzetelny.
rozpocznij naukę
reliable
sufit
rozpocznij naukę
ceiling
zaprzeczać, odmawiać, dementować, wypierać się
rozpocznij naukę
deny
Yes, I was there. I don't deny it.
przeciwieństwo, przekorny, przeciwnie, na odwrót
rozpocznij naukę
contrary
On the contrary, it's a constant state of anxiety
niepokój, troska, obawa, kłopot
rozpocznij naukę
anxiety
ekstaza, uniesienie, zachwyt
rozpocznij naukę
ecstasy
His performance sent the audience into ecstasies
ból, cierpienie, udręka, agonia
rozpocznij naukę
agony
radosc
rozpocznij naukę
joy
zadowolony, zadowalać, treść, zawartość
rozpocznij naukę
content
A fancy hotel is not necessary; I'd be content with a warm meal and a clean place to sleep.
pragnienie
rozpocznij naukę
desire
Desires are never satisfied, because once they are, they cease to be desires.
wola, chęć, ochota, ostatni
rozpocznij naukę
Will
zdrętwiały, bez czucia
rozpocznij naukę
numb
Her legs had gone numb because of the position I'd told her to adpot
komentować (na temat), wypowiadać (uwagę), zauważać
rozpocznij naukę
remark
Athena remarked taht she had travelled for nearly five hours
przyzwyczajać się (do) (kogoś do)
rozpocznij naukę
accustom
to become (get) accustomed to sth
usłuchać, wysłuchać
rozpocznij naukę
heed
She failed to heed the warnings.
tylko, jedynie, zaledwie
rozpocznij naukę
merely
(clearly) najwyraźniej. (seemingly) widocznie; chyba
rozpocznij naukę
apparently
Apparently, her husband didn't know the cake was for the raffle, since he helped himself to a piece
wyjaśnienie, objaśnienie
rozpocznij naukę
explanation
wyjaśniać, tłumaczyć
rozpocznij naukę
explain
wzbogacać, polepszać
rozpocznij naukę
enrich
It's only a game - but it could enrich your life.
(relig) wyznanie religijne; kult, wyznawac
rozpocznij naukę
worship
podziw; zachwyt, pelen podziwu
rozpocznij naukę
admiration
niechęć, uraza, wrogie uczucia (do kogoś)
rozpocznij naukę
rancour
nieco, dość, w pewnym stopniu
rozpocznij naukę
somewhat
She received me somewhat unenthusiastically
przestać, zaprzestawać
rozpocznij naukę
cease
poniżać, upokarzać
rozpocznij naukę
humiliate
She was hurt and deeply humiliated by the lies he told about her.
(look for) szukać, to _ out wyszukiwac
rozpocznij naukę
seek
(sought) The company is seeking new ways to improve service.
obejmowac
rozpocznij naukę
embrace
It's a subject that embraces many areas of learning.
władza, urząd, prawo, moc prawna, autorytet, uprawnienie, upoważnienie
rozpocznij naukę
authority
Local authorities are investigating the accident.
(astonishing) niesamowity; (splendid) cudowny.
rozpocznij naukę
marvellous
He has a marvellous way with children
pępek
rozpocznij naukę
navel
pajęczyna, nić pajęcza.
rozpocznij naukę
cobweb
Dirt and cobwebs filled the corners of the room.
tchórz
rozpocznij naukę
coward
skąpstwo
rozpocznij naukę
meanness

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.