łacina prawnicza, drugie 52

 0    50 fiszek    pietranikm
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie English Odpowiedź English
działanie zgodnie z przepisami ustawy
rozpocznij naukę
iuxta legem
działanie w celu obejścia ustawy (sprzeczne z ideą ustawodawcy, ale zgodne z literą prawa) działanie wbrew przepisom ustawy
rozpocznij naukę
praeter legem
wbrew ustawie
rozpocznij naukę
contra legem
cel ustawy
rozpocznij naukę
ratio legis
tam, gdzie ten sam cel ustawy, tam musi być i ta sama treść ustawy/ w takich samych okolicznościach należy stosować takie same rozwiązania prawne
rozpocznij naukę
ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio
z przeciwieństwa
rozpocznij naukę
a contrario
rozumowanie z podobieństwa
rozpocznij naukę
per analogiae
wnioskowanie na podstawie jednego aktu prawnego (z podobieństwa dwóch różnych ustaw)
rozpocznij naukę
analogia legis
wnioskowanie z podobieństwa systemu prawnego
rozpocznij naukę
analogia iuris
domniemanie
rozpocznij naukę
PRAESUMPTIO
domniemanie z wiedzy
rozpocznij naukę
preasumptio facti
domniemanie prawne
rozpocznij naukę
preasumtio iuris
domniemanie prawne wzruszalne (które można obalić, np. domniemanie ojcostwa w małżeństwie, domniemanie niewinności)
rozpocznij naukę
praesumptio iuris tantum
domniemanie prawne niewzruszalne (którego nie można obalić)
rozpocznij naukę
praesumptio iuris ac de iure
ustawa ogólna
rozpocznij naukę
lex generalis
ustawa szczególna/ specjalna
rozpocznij naukę
lex specialis
ustawa szczególna uchyla ustawę ogólną
rozpocznij naukę
lex specialis derogat legi generali
ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą
rozpocznij naukę
lex posteriori derogat legi priori
ustawa późniejsza ogólna nie uchyla ustawy wcześniejszej szczególnej
rozpocznij naukę
lex posteriori generalis non derogat legi priori speciali
ustawa nie działa wstecz; zasada, że nie powinno się stosować przepisów prawa ze skutkiem wstecznym
rozpocznij naukę
lex retro non agit
przedawnienie; długo niestosowane prawo traci swą moc
rozpocznij naukę
desuetudo
komentarz do ustawy, która obowiązuje
rozpocznij naukę
de lege lata
wnioski związane z przyszłymi zmianami w prawodawstwie
rozpocznij naukę
de lege ferenda
ustanawiać ustawę
rozpocznij naukę
legem ferre
wobec wszystkich
rozpocznij naukę
erga omnes
skarga skuteczna wobec wszystkich (w prawie rzeczowym)
rozpocznij naukę
actiones in rem
między stronami
rozpocznij naukę
inter partes
skarga skuteczna tylko wobec konkretnej osoby (w prawie zobowiązań)
rozpocznij naukę
actiones in personam
testament:
rozpocznij naukę
LEGATUM
testament, tworzy prawo władcze
rozpocznij naukę
legatum per vindicationem
testament, tworzy zobowiązanie
rozpocznij naukę
legatum per domnationem
szkoda idzie za głową (sprawcą)
rozpocznij naukę
noxa caput sequitur
daj mi fakt, dam ci prawo (jeżeli znamy stan faktyczny, możemy zastosować prawo)
rozpocznij naukę
da mihi factum, dabo tibi ius
prawo zna sąd, tzn. w sądzie nie musimy udowadniać prawa, bo sąd zna prawo
rozpocznij naukę
iura novit curia
w sensie ścisłym
rozpocznij naukę
sensu stricto
w sensie szerokim
rozpocznij naukę
sensu largo
ściśle
rozpocznij naukę
stricte
rzeczy jasnych (oczywistych) się nie interpretuje
rozpocznij naukę
clara non sunt interpretanda
z definicji
rozpocznij naukę
ex definitione
kto korzysta ze swojego prawa, nikomu nie szkodzi
rozpocznij naukę
qui suo iure utitur, neminem laedit
pierwszy w czasie, lepszy w prawie
rozpocznij naukę
prior tempore, potior iure
wyraźnie, jasno powiedziane
rozpocznij naukę
expressis verbis
przez fakty dokonane, dorozumiane
rozpocznij naukę
per facta concludentia
określona liczba, lista zamknięta (np. ściśle określona liczba przyjętych na studia)
rozpocznij naukę
numerus clausus
na pierwszy rzut oka, bez zagłębiania się w sprawę
rozpocznij naukę
prima facie
rzeczy oznaczone co do gatunku
rozpocznij naukę
genus
liczyć
rozpocznij naukę
numero
ważyć
rozpocznij naukę
pondere
mierzyć
rozpocznij naukę
mensuro
siedzę na koniu
rozpocznij naukę
sedebo in equo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.