łacina prawnicza cz. V (prawo spadkowe i prawo rodzinne)

 0    60 fiszek    jadziadom62
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
dziedziczenie z ustawy
rozpocznij naukę
successio ex lege
dziedziczenie z testamentu
rozpocznij naukę
successio ex testamento
sukcesja uniwersalna, przeniesienie na kogoś wszystkich swoich praw
rozpocznij naukę
successio per universitatem
ten, który ma się narodzić jest traktowany jak urodzony wtedy, kiedy chodzi o jego korzyści
rozpocznij naukę
nasciturus pro iam nato habetur quotiens de commodis eius agitur
dziedziczenie beztestamentowe wg. głów
rozpocznij naukę
in capita
dziedziczenie beztestamentowe wg. szczepów
rozpocznij naukę
in stirpes
z myślą, że jest to testament
rozpocznij naukę
cum animo testandi
w razie wątpliwości rozstrzyga się na korzyść testamentu (jeśli jest wątpliwość czy testament jest ważny czy nie, to uważa się, że jest ważny)
rozpocznij naukę
favor testamenti
w razie wątpliwości małżeństwo uznaje się za ważne
rozpocznij naukę
favor matrimoni
w razie wątpliwości uważa się, że ktoś jest wolny (korzyść wolności)
rozpocznij naukę
favor libertatis
przebłysk świadomości
rozpocznij naukę
lucidum intervallum
zapisy dokonane w testamencie, dodatkowe rozporządzenia
rozpocznij naukę
LEGATUM
zobowiązanie dziedzica do wydania rzeczy
rozpocznij naukę
legatum per damnationem
od razu po śmierci spadkodawcy osoba wyznaczona (legatariusz) staje się właścicielem danej rzeczy
rozpocznij naukę
legatum per vindicationem
osoba wyznaczona mogła zabrać uprzednio (tj. przed dokonaniem podziału spadku) zapisaną jej rzecz
rozpocznij naukę
legatum per praeceptionem
nakazanie dziedzicowi pewnych zachowań (np. zniesienia długu)
rozpocznij naukę
legatum sinendi modo
zapisanie wierzytelności
rozpocznij naukę
legatum nominis
zwolnienie z długu
rozpocznij naukę
legatum liberationis
odpowiedzialność za rzeczy znajdujące się w spadku
rozpocznij naukę
cum viribus hereditatis
odpowiedzialność do wysokości masy spadkowej
rozpocznij naukę
pro viribus hereditatis
spadek wcześniej przyjęty (chcemy coś komuś zapisać i dajemy mu to wcześniej, ale odejmujemy to od wartości jego części spadkowej; dostaje to na poczet przyszłego spadku)
rozpocznij naukę
successio anticipata
powództwo windykacyjne (o wydanie spadku)
rozpocznij naukę
hereditatis petitio
oddzielenie własnego majątku od spadku
rozpocznij naukę
separatio bonorum
małżeństwo
rozpocznij naukę
matrimonium (nuptiae)
majątek należący do ojca rodziny
rozpocznij naukę
patrimonium
przeszkoda zrywająca
rozpocznij naukę
impendimentum dirimens
przymierze małżeńskie
rozpocznij naukę
foedus matrimoniale
zgoda małżeńska
rozpocznij naukę
consensus matrimonialis
zgoda, która musiała być wyrażana przez cały czas trwania małżeństwa
rozpocznij naukę
affectio maritalis
małżeństwa powinny być wolne/niezależne od nacisków
rozpocznij naukę
matrimonia libera esse debent
zaręczyny
rozpocznij naukę
sponsalia
przyrzeczenie zawarcia małżeństwa w przyszłości
rozpocznij naukę
matrimonii promissio
zwrot poniesionych kosztów (w przypadku zerwania zaręczyn)
rozpocznij naukę
ad reparationem damnorum
nikt, kto powołuje się na własną niegodziwość nie będzie wysłuchany
rozpocznij naukę
nemo turpitudinem suam allegans audiatur
małżeństwo zawarte i dopełnione
rozpocznij naukę
matrimonium ratum et consumatum
małżeństwo zawarte i niedopełnione
rozpocznij naukę
matrimonium ratum et non consumatum
żadna ludzka władza nie może rozwiązać zawartego małżeństwa
rozpocznij naukę
nulla humana potestas
oddzielenie
rozpocznij naukę
separatio
zdanie odrębne sędziego w sądzie kolegialnym
rozpocznij naukę
VOTUM SEPARATUM
oddzielenie co do łoża i stołu
rozpocznij naukę
separatio quoad torum et mensam
oddzielenie stałe
rozpocznij naukę
separatio perpetua
oddzielenie czasowe
rozpocznij naukę
separatio temporanea
oddzielenie w czasie trwania węzła małżeńskiego
rozpocznij naukę
separatio manente vinculo
matka zawsze jest pewna
rozpocznij naukę
mater semper certa est
ojcem jest ten, na kogo wskazuje małżeństwo
rozpocznij naukę
pater est quem nuptiae demonstrant
niemożność współżycia
rozpocznij naukę
impotentia coeundi
bezpłodność
rozpocznij naukę
impotentia generandi
dzieci
rozpocznij naukę
liberi
dzieci poczęte poza małżeństwem (z nieprawego łoża)
rozpocznij naukę
liberi vulgo concepti (filii illegitimi)
dzieci z prawego łoża
rozpocznij naukę
filii legitimi
przez zawarcie małżeństwa (dzieci pozamałżeńskie są legitymowane po zawarciu małżeństwa)
rozpocznij naukę
per subsequens matrimonium
zarzut wielu współżyjących
rozpocznij naukę
exceptio plurium concubentium
małżeństwo mniemane (wszyscy myślą,że małżeństwo jest ważne, ale tak nie jest)
rozpocznij naukę
matrimonium putativum
przysposobienie/adopcja
rozpocznij naukę
adoptio
przysposobienie ze wszystkimi skutkami
rozpocznij naukę
adoptio plena
adopcja niepełna (dziecko zostaje pod władzą ojca w dotychczasowej rodzinie, ale otrzymuje prawo do dziedziczenia beztestamentowego)
rozpocznij naukę
adoptio minus plena
adopcja najpełniejsza (dziecko traktowane jako członek rodziny)
rozpocznij naukę
adoptio plenissima
adopcja powinna odtwarzać naturę (tzn, powinna być zachowana różnica wieku)
rozpocznij naukę
adoptio naturam imitatur
zapłodnienie naturalne, z przyjemnością =)
rozpocznij naukę
in vivo
zapłodnienie sztuczne
rozpocznij naukę
in vitro

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.