rzym, spadki, słówka łacińskie

 0    20 fiszek    martynalasocka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

hereditas ogół stosunków prawnych, uprawnień, zobowiązań po zmarłym który przechodził na inną osobę droga dziedziczenia, przykład sukcesji uniwersalnej

spadkobierca
rozpocznij naukę
heres przechodziły na niego w zasadzie wszystkie prawa i obowiązki zmarłego bez uprawnień osobistych

dziedziczenie
rozpocznij naukę
sukcesja uniwersalna jest to przejście spadku na dziedzica wdł ius civile

adiuvandi iuris civilis gratia
rozpocznij naukę
przykład wspomagający ius civile; bonorum possesio udzielone dzidzicowi u. c aby wzmocnić jego pozycję

supplendi iuris civilis gratia
rozpocznij naukę
przykłąd uzupełniający na gruncie prawa prawa pretorskiego; w prawie rzymskim brak sukcesywnego powołania spadkobierców jesli powołano kogoś a on odmówił spadek stawał się wakujący

corrigendi iuris civlis gratia
rozpocznij naukę
poprawa i.c do dziedziczenia dopuszczono synów emancypowanych itp/

czynność prawna jednostronna akt ostatniej woli, zmienny do momentu śmierci

testamentum calatis comitis
rozpocznij naukę
publiczny, testament wygłoszony przed zgromadzeniem kurialnym

testamentum in procinctu
rozpocznij naukę
publiczny, przed oddziałem wojska w szyku bojowym

testamentum per aes et libram
rozpocznij naukę
prywatny, testator przenosił mancypacyjnie własność całego majątku na osobę zaufają, która późniejosoba ta miałą przekazać majątek wskazanej osobie

prawa pretorskiego
rozpocznij naukę
7 świadków+dokument+opieczętowany przez nich

testamentum tripertitium
rozpocznij naukę
3 częsciowy i. c+i. p+rozp. cesarskie

testamentum holographum
rozpocznij naukę
własnoręcznie napisany i podpisany przez testatora, może być bez świadków

testamentum temporis pestis conditium
rozpocznij naukę
sporządzony w czsie epidemii 7 świadków, ale nie muszą podpisać się jednocześnie

testamentum militis
rozpocznij naukę
każda forma, dowolny sposób

testamenti factio activia (czynna)
rozpocznij naukę
przesądzała o ważności sporządzonego testamentu

testamenti factio passiva
rozpocznij naukę
przesądzało o możliwosci dziedziczenia przez osobę wskazaną w testamencie

3 momenty testamenti factio passiva
rozpocznij naukę
*w chwili smorządzenia testamentu *w chwili śmierci testatora *w chwili nabycia spadku

treść testamentu heredis institutio
rozpocznij naukę
po łacinie na początku testamentu indywidualne ijasnookreślone testator mógł wyznaczyć więcej następców o charakterze ogólnym brak możliwości warunku lub terminu kuratela, opieka, zapis i inne

wydziedziczenie
rozpocznij naukę
w przepisowej formie


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.