systemy polityczne definicje

 0    32 fiszki    kamilek90102
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Co to jest system polityczny?
rozpocznij naukę
Jest to ogół organów państwowych, partii politycznych oraz organizacji i grup społecznych uczestniczących w działaniach politycznych w ramach danego państwa.
Jakie są główne elementy systemu politycznego?
rozpocznij naukę
-Społeczność -Organizacje reprezentujące interesy społeczności -Instytucje władzy państwowej -Formalne i zwyczajowe normy regulujące wzajemne relacje i funkcjonowanie wszystkich części systemu
Wymień rodzaje systemów politycznych.
rozpocznij naukę
-Wspólnota polityczna -Reżim polityczny -instytucje polityczne
Wymień najważniejsze składniki działania politycznego
rozpocznij naukę
-INPUT -CONVERSION -OUTPUT
Wyjaśnij znaczenie słowa INPUT
rozpocznij naukę
INPUT-wejście-czyli żądanie ze strony społeczności w stronę rządzących.
Wyjaśnij znaczenie słowa CONVERSION
rozpocznij naukę
CONVERSION-Proces wewnątrzsystemowego przetwarzania-pozyskanie poparcia dla żądania i przetwarzania go w decyzję
Wyjaśnij znaczenie słowa OUTPUT
rozpocznij naukę
OUTPUT-wyjście-ujawnienie decyzji
Co to jest koncepcja strukturalno-instytucjonalna?
rozpocznij naukę
W tym rozumieniu system polityczny jest równorzędny z ekonomicznym i kulturowym podsystemem społecznym wyodrębnionym z działalności grup społecznych.
Co składa się na koncepcję strukturalno instytucjonalną?
rozpocznij naukę
-Struktura polityczna -Normy polityczne i prawne -Stosunki polityczne -Świadomość polityczna -Kultura polityczna
Co to jest koncepcja instytucjonalno-normatywna?
rozpocznij naukę
Ten model charakteryzuje się uwypukleniem znaczenia instytucji i norm politycznych, które mają decydujące znaczenie w relacji władzy i społeczeństwa.
Krótko scharakteryzuj Liberalny System Polityczny.
rozpocznij naukę
-Występuje głównie w krajach Europy Zach, Izraelu, USA, Kanadzie i Australii Cechy: -konkurencyjny system partyjny -instytucjonalne zabezpieczenie praw -Silne społeczeństwo obywatelskie -wolne wybory poddane społecznej kontroli -Bazowanie na demokracji -
Krótko scharakteryzuj społeczeństwo obywatelskie.
rozpocznij naukę
Społeczeństwo charakteryzuje się aktywnoscią i zdolnością do samoorganizacji oraz okreslania i osiągania wyznaczonych celów bez impulsu ze strony władzy państwowej
Krótko scharakteryzuj postkomunistyczny system polityczny
rozpocznij naukę
-wyznaczony na przełomie lat 80 i 90 -różne tempo realizacji wytyczonych celów -wzrastająca rola partii politycznych -wysokie koszty społ. transformacji -zjawisko korupcji na szeroką skale
Krótko scharakteryzuj Wshodniazjatycki system polityczny.
rozpocznij naukę
-Występuje głównie w krajach dalekiego wschodu -Jego specyficzna cechą jest ograniczona gotowosć indywidualizmu i praw człowieka -silniejsze zorientowanie n kwestie ekonomiczne niz polityczne -wzrost i budowa dobrobytu -aprobata dla liderów silnego rządu -szacunek dla państwa
Krótko scharakteryzuj Islamski system polityczny
rozpocznij naukę
-stosunki polityczne są zgodne z zasadami religijnymi Islamu -występowanie odmian fundamentalistycznych Islamu
Krótko scharakteryzuj reżim wojskowy
rozpocznij naukę
Jest to podporządkowanie wszystkich czynników kształtujących system polityczny władzom wojskowym.
Wyjaśnij pojęcie Junta
rozpocznij naukę
Inaczej związek, rada głównie w odniesieniu do krajów Ameryki Łacińskiej. Władza wojskowa, która pr4zejełą rządy na drodze zbrojnego zamachu stanu
Jakie wyróżniamy modele ze względu na na charakter systemu politycznego
rozpocznij naukę
-demokratyczne -częściowo demokratyczne -autorytarne
Wyjaśnij pojęcie konstytucji
rozpocznij naukę
z łac. constituere co oznacza ustanawiać Określanie faktycznego układu sił politycznych istniejących w danym państwie, decydującego o treści prawa. Konstytucje posiada każde państwo nie zależnie od istniejącego systemu politycznego
Wyjaśnij znaczenie konstytucji w znaczeniu formalnym
rozpocznij naukę
Ustawa zasadnicza zawierająca normy o najwyższej mocy prawnej regulujące podstawy ustroju politycznego i społ.
Co to jest walor organizacyjny?
rozpocznij naukę
Opis ustroju władz państwowych i zasad ich funkcjonowania
Co to jest walor gwarancyjny?
rozpocznij naukę
Wyznaczenie granic, po za które władze nie mogą wykraczać
Wymień rodzaje konstytucji
rozpocznij naukę
-pisane -sztywne -niepisane -elastyczne -jednolite -złożone -stabilne -zmienne
Opisz konstytucje pisaną
rozpocznij naukę
ujęta w formie aktu lub aktów normatywnych
Opisz konstytucje niepisaną
rozpocznij naukę
Oparta na prawie zwyczajowym
Opisz konstytucję sztywną
rozpocznij naukę
to taka, która posiada wyższą moc prawną od zwykłych ustaw
opisz konstytucję elastyczną
rozpocznij naukę
To taka, która zmienia się w takim samym trybie jak ustawy
Opisz konstytucję jednolitą
rozpocznij naukę
Ujmuje całą materie konstytucyjną w jednym akcie
Opisz konstytucję złożoną
rozpocznij naukę
Składa się z kilku aktów
opisz konstytucje stabilną
rozpocznij naukę
Kiedy konstytucja obowiązuje ponad 200 lat np. w USA
Opisz konstytucje zmienną
rozpocznij naukę
Kiedy w tym samym czasie obowiazuje kilka lub kilkanaście aktów konstytucyjnych np. Francja
Wymień cechy konstytucji
rozpocznij naukę
-szczególna treść -szczególna forma -szczególna moc prawna -Nadrzędność a) uzasadnianie materialne b) uzasadnianie formalne

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.