Promocja 50% na megapacki na komórkach, żeby skorzystać zainstaluj aplikację ( / )

łacina prawnicza cz. VI

 0    77 fiszek    jadziadom62
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
węzeł prawa
rozpocznij naukę
vinculum iuris
wierzyciel
rozpocznij naukę
creditor
dłużnik
rozpocznij naukę
debitor
zobowiązywać
rozpocznij naukę
obligare
zobowiązanie
rozpocznij naukę
obligatio
zobowiązanie w naturze
rozpocznij naukę
obligatio in natura
zobowiązanie, które może być dochodzone w drodze sądowej
rozpocznij naukę
obligatio civilis
zobowiązanie, które nie może być zaskarżone
rozpocznij naukę
obligatio naturalis
przeniesienie prawa własności
rozpocznij naukę
dare
uczynić
rozpocznij naukę
facere
zaniechać
rozpocznij naukę
non facere
znosić
rozpocznij naukę
pati
być zobowiązanym do...
rozpocznij naukę
praestare
niemożliwe do świadczenia prawnie (świadczenie jest niemożliwe do wykonania)
rozpocznij naukę
impossibilium nulla obligatio est
możliwość wyboru jednego świadczenia sposród wielu świadczeń
rozpocznij naukę
ius variandi
upoważnienie przemienne
rozpocznij naukę
facultas alternativa
zobowiązanie przemienne
rozpocznij naukę
obligatio alternativa
uważa się, że gatunek nie ginie (rzeczy oznaczone co do gatunku nie giną)
rozpocznij naukę
genus perire non censetur
rzecz oznaczona indywidualnie przepada temu komu się należy
rozpocznij naukę
species perit ei cui debetur
rzeczywista, powstała szkoda
rozpocznij naukę
damnum emergens
cena rynkowa
rozpocznij naukę
pretium commune
żądać za dużo (błąd żądania za dużo)
rozpocznij naukę
plus (pluris) petitio
cena jednostkowa
rozpocznij naukę
pretium singulare
cena związana z przywiązaniem do rzeczy
rozpocznij naukę
pretium affectionis
prawo miarkowania
rozpocznij naukę
ius moderandi
kompensacja zysku i szkody (obliczenie różnicy między stratą a zyskiem)
rozpocznij naukę
compensatio lucri cum damno
prawo zatrzymania rzeczy
rozpocznij naukę
ius retentionis
prawo zatrzymania zbytecznych/użytecznych nakładów
rozpocznij naukę
ius tollendi
spełnienie świadczenia w celu zwolnienia się od zobowiązania
rozpocznij naukę
datio in solutum
drogą faktów, przez fakty
rozpocznij naukę
via facti
umowa na korzyść osoby trzeciej
rozpocznij naukę
pactum in favorem tertii
umowa z klauzulą przepadku
rozpocznij naukę
lex commissoria
kontrakt, umowa nienazwana
rozpocznij naukę
contractus innominatus
umowa o zawarciu umowy (umowa przedwstępna)
rozpocznij naukę
pactum de contrahendo
umów należy dochowywać
rozpocznij naukę
pacta sunt servanda
klauzula zasadniczej zmiany okoliczności (umowa obowiązuje jeśli okoliczności się nie zmienią)
rozpocznij naukę
rebus sic stantibus
zarzut niespełnienia świadczenia (niewykonania umowy)
rozpocznij naukę
exceptio non adimpleti contractus
wina umyślna, podstęp
rozpocznij naukę
dolus
wina nieumyślna
rozpocznij naukę
culpa
rażące niedbalstwo (duża wina)
rozpocznij naukę
culpa lata
lekka wina
rozpocznij naukę
culpa levis
wina w wyborze
rozpocznij naukę
culpa in eligendo
wina osoby zobowiązanej do nadzoru (strzeżenia)
rozpocznij naukę
culpa in custodiendo
siła wyższa
rozpocznij naukę
vis maior
siła, której słabość ludzka nie może sie oprzeć
rozpocznij naukę
vis cui humana infirmitas resistere non potest
odnowienie (przekształcenie się jednego zobowiązania w drugie)
rozpocznij naukę
novatio
potrącenie
rozpocznij naukę
compensatio
przekazanie dóbr, przelew wierzytelności
rozpocznij naukę
cessio
umowa o nieodstępowanie/alienowanie rzeczy
rozpocznij naukę
pactum de non cedendo vel non alienando
odstąpienie upoważnienia
rozpocznij naukę
cessio legis
skarga na działanie dłużnika na szkodę wierzyciela, wtedy kiedy dłużnik pozbywa się dóbr na ręce osób trzecich
rozpocznij naukę
actio Pauliana
kupno rzeczy
rozpocznij naukę
emptio rei
kupno rzeczy, których się dopiero spodziewamy, np. plonów
rozpocznij naukę
emptio speratae
kupno szansy, losu
rozpocznij naukę
emptio spei
rzeczy będące w obrocie
rozpocznij naukę
res in comnercio
rzeczy wyjęte z obrotu (np. rzeczy wspólne dla wszystkich-rzeka)
rozpocznij naukę
res extra commercium
ten, kto ma korzyści ponosi ryzyko np. utraty rzeczy
rozpocznij naukę
cuius commodum eius periculum
zapewnienie o rzeczy
rozpocznij naukę
dicta et promissa
umowa zatrzymania własności
rozpocznij naukę
pactum reservati dominii
możliwość zwrotu rzeczy kupionej
rozpocznij naukę
pactum displicentiae
kupno z zastrzeżeniem, że kupujący w określonym czasie będzie mógł zwrócić rzecz jeśli mu się ona nie spodoba
rozpocznij naukę
emptio ad gustum
umowa o odkupienie rzeczy
rozpocznij naukę
pactum de retroemendo
normalny, prawidłowy depozyt (rzeczy są tu oznaczone indywidualnie)
rozpocznij naukę
contractus mohatre
kontrakt najmu rzeczy
rozpocznij naukę
locatio conductio rei
kontrakt najmu dzieła
rozpocznij naukę
locatio conductio operis
kontrakt najmu pracy
rozpocznij naukę
locatio conductio operatum
daje rzeczy w najem
rozpocznij naukę
locator
bierze rzeczy w najem
rozpocznij naukę
conductor
czynsz
rozpocznij naukę
merx
depozyt nieprawidłowy (przedmiotem są rzeczy oznaczone gatunkowo)
rozpocznij naukę
depositum irregulare
kontrakt przechowania
rozpocznij naukę
depositum
prowadzenie cudzych spraw bez zezwolenia
rozpocznij naukę
negotiorum gestio
zlecenie
rozpocznij naukę
mandatum
powództwo z tytułu dochodzenia należności
rozpocznij naukę
conditionum
wola pozostawania w spółce
rozpocznij naukę
affectio societatis
czas do namysłu, rozważenia
rozpocznij naukę
tempus deliberandi
odpowiedzialność do wysokości majątku należącego do rodziny
rozpocznij naukę
pro viribus patrimonii

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.