Sentencje po angielsku

 0    20 fiszek    masterid
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
The difference between sex and death is that with death you can do it alone and no one is going to make fun of you. – Woody Allen
rozpocznij naukę
Różnica pomiędzy seksem i śmiercią polega na tym, że kiedy będziesz umierał, nikt nie będzie się śmiać z ciebie, że robisz to sam. – Woody Allen
A bad woman is the sort of woman a man never gets tired of. – Oscar Wilde
rozpocznij naukę
Zepsuta kobieta należy do tego rodzaju istot, których mężczyźni nigdy nie mają dosyć. – Oscar Wilde
We are such stuff as dreams are made on. – William Shakespeare
rozpocznij naukę
Jesteśmy z tego samego materiału co nasze sny. – William Shakespeare
The only way to get rid of a temptation is to yield to it. – George Bernard Shaw
rozpocznij naukę
Jedyny sposób, żeby uwolnić się od pokusy to jej ulec. – George Bernard Shaw
The good times of today are the sad thoughts of tomorrow. – Bob Marley
rozpocznij naukę
Dobre chwile dzisiejszego dnia są smutnymi wspomnieniami jutra. – Bob Marley
Men occasionally stumble over the truth, but most of them pick themselves up and hurry off as if nothing ever happened. – Winston Churchill
rozpocznij naukę
Czasami ludzie potkną się o prawdę. Ale prostują się i idą dalej, jakby nic się nie stało. – Winston Churchill
Being a woman is a terribly difficult task, since it consists principally in dealing with men. – Joseph Conrad
rozpocznij naukę
Być kobietą to strasznie trudne zajęcie, bo polega głównie na zadawaniu się z mężczyznami. – Joseph Conrad
We live, as we dream – alone. – Joseph Conrad
rozpocznij naukę
Żyjemy tak jak śnimy – samotnie. – Joseph Conrad
Sex alleviates tension. Love causes it. – Woody Allen
rozpocznij naukę
Seks rozładowuje napięcie, miłość je potęguje. – Woody Allen
Bisexuality immediately doubles your chances for a date on Saturday night. – Woody Allen
rozpocznij naukę
Biseksualizm? Niewątpliwie podwaja twoje szanse na sobotnią randkę. – Woody Allen
The rest is silence. – William Shakespeare
rozpocznij naukę
Reszta jest milczeniem. – William Shakespeare
When a man wants to murder a tiger, he calls it sport; when the tiger wants to murder him, he calls it ferocity... – George Bernard Shaw
rozpocznij naukę
Kiedy człowiek zabije tygrysa, nazywa to sportem, ale jeśli tygrys zabija człowieka, nazywa się to okrucieństwem. – George Bernard Shaw
Money is better than poverty, if only for financial reasons. – Woody Allen
rozpocznij naukę
Posiadanie pieniędzy jest lepsze od ich braku, przynajmniej z powodów finansowych. – Woody Allen
Each day is drive through history. – Jim Morrison
rozpocznij naukę
Każdy dzień jest podróżą przez historię. – Jim Morrison
Always forgive your enemies; nothing annoys them so much. – Oscar Wilde
rozpocznij naukę
Zawsze przebaczaj swoim wrogom. Nic ich bardziej nie potrafi rozzłościć. – Oscar Wilde
A lie can be halfway round the world before the truth has got its boots on. – James Callaghan
rozpocznij naukę
Kłamstwo zdąży obiec pół świata, zanim prawda włoży buty. – James Callaghan
I never put off till tomorrow, what I can possibly put do the day after. – Oscar Wilde
rozpocznij naukę
Nigdy nie odkładam na jutro tego, co mogę zrobić pojutrze. – Oscar Wilde
Life is too important to be taken seriously. – Oscar Wilde
rozpocznij naukę
Życie jest zbyt poważne, by o nim poważnie mówić. – Oscar Wilde
He who fights with monsters should look to it that he himself does not become a monster. When you gaze long into the abyss, the abyss also gazes into you. – Friedrich Nietzsche
rozpocznij naukę
Ten, który walczy z potworami powinien zadbać, by sam nie stał się potworem. Gdy długo spoglądamy w otchłań, otchłań spogląda również w nas. – Friedrich Nietzsche
To be or not to be, that is the question. – William Shakespeare
rozpocznij naukę
Być albo nie być, oto jest pytanie. – William Shakespeare

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.