LEGAL ENGLISH - contract law

 0    24 fiszki    APNOWA
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
amendment
House of Lords suggested amendments to the Bill. We have to amend the contract
rozpocznij naukę
poprawka
Izba Lordów zaproponowala poprawki do ustawy. Musimy wprowadzić poprawki do umowy.
draft
I drafted a contract yesterday.
rozpocznij naukę
sporzadzić
Spisalem wczoraj umowę.
binding
the precedents are binding on/upon lower courts
rozpocznij naukę
wiążący
precedensy są wiążące dla sądów niższych instancji
case law
case law comes from judges (common law; judge-made law)
rozpocznij naukę
prawo precedensów
judgement
judge takes into account RATIO DECIDENDI and OBITER DICTA
rozpocznij naukę
osąd, wyrok sędziego
hand down a judgement
rozpocznij naukę
przedłożyć/wydać wyrok
issue a new precedent
rozpocznij naukę
stworzyć nowy precedens
a bill
a bill has to pass through several stages before it becomes law
rozpocznij naukę
propozycja/projekt ustawy
projekt ustawy musi przejsc przez kilka etapów zanim stanie sie ustawa.
a contract provision
rozpocznij naukę
postanowienie umowy
to enforce a term
rozpocznij naukę
egzekwowac warunek umowy
to expressly confer a right or a benefit upon sm.
rozpocznij naukę
wyraźnie potwierdzać czyjeś prawo
construction of a contract
rozpocznij naukę
wykladnia umowy
enforceable contract
rozpocznij naukę
umowa egzekwowalna
injunction
rozpocznij naukę
nakaz sądowy
a remedy/relief for breach of a contract
rozpocznij naukę
zadośćuczynienie złamania warunkow kontraktu
specific performance
rozpocznij naukę
nakazonkretnego świadczenia
void in any case
rozpocznij naukę
bezwzględnie nieważny
have no effect
rozpocznij naukę
bezskuteczny
purports to exclude
rozpocznij naukę
sugerowac wyłączenie
arising in the course of
rozpocznij naukę
powstawac w toku
incorporate the term
rozpocznij naukę
wcielac postanowienia
extent of an obligation
rozpocznij naukę
zakres obowiązków
give judgement for a claimant/defendant
rozpocznij naukę
wydac wyrok na korzysc powoda/oskarżonego
revocation
rozpocznij naukę
unieważnienie

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.