Unit 3: Stories. Zdania

 0    11 fiszek    praecipito
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
He was quite a good musician.
rozpocznij naukę
Był bardzo dobrym muzykiem.
I was startled to see a face suddenly appear at the window.
rozpocznij naukę
Byłem zaskoczony widząc pojawiającą się nagle twarz w oknie.
It’s quite close.
rozpocznij naukę
To jest całkiem blisko.
He walked through a wooden gate into the field.
rozpocznij naukę
Przeszedł przez drewnianą bramę na pole.
We decided to head for home.
rozpocznij naukę
Zdecydowaliśmy się skierować do domu.
Their dad ran off when they were little.
rozpocznij naukę
Ich ojciec uciekł, gdy byli mali.
I certainly hope you're right.
rozpocznij naukę
Mam nadzieję, że masz rację.
If it all goes wrong, don’t blame me.
rozpocznij naukę
Jeśli wszystko pójdzie źle, nie wiń mnie.
She’d got fed up with waiting and gone home.
rozpocznij naukę
Miała dość czekania i poszła do domu.
The roads were barely wide enough for two cars to pass.
rozpocznij naukę
Drogi były ledwo wystarczająco szeroka dla dwóch samochodów do przejechania.
There’s only one copy left, so we’ll have to share.
rozpocznij naukę
Została tylko jedna kopia, więc musimy się podzielić nią.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.