ACCIDENTS AND DISASTER- WYPADKI I KATASTROFY

 0    142 fiszki    pantinciaj
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
avalanche
rozpocznij naukę
lawina
cyclone
rozpocznij naukę
cyklon
disaster
rozpocznij naukę
katastrofa
disaster area
rozpocznij naukę
obszar katastrofy
drought
rozpocznij naukę
susza
earthquake
rozpocznij naukę
trzęsienie ziemi
epicentre
rozpocznij naukę
epicentrum
flood
rozpocznij naukę
powódź
flood victims
rozpocznij naukę
ofiary powodzi
flooded
rozpocznij naukę
zalany
forest fire
rozpocznij naukę
pożar lasu
high tide
rozpocznij naukę
wysoki poziom wody
hurricane
rozpocznij naukę
huragan
landslide
rozpocznij naukę
obsunięcie się ziemi
lava
rozpocznij naukę
lawa
magma
rozpocznij naukę
magma
tornado
rozpocznij naukę
tornado
tremor
rozpocznij naukę
wstrząs
twister
rozpocznij naukę
tornado
typhoon
rozpocznij naukę
tajfun
volcanic
rozpocznij naukę
wulkaniczny
volcanic eruption
rozpocznij naukę
erupcja wulkanu
volcano
rozpocznij naukę
wulkan
active volcano
rozpocznij naukę
aktywny wulkan
dormant volcano
rozpocznij naukę
wulkan uśpiony, drzemiący wulkan
extinct volcano
rozpocznij naukę
wygasły wulkan
accident
rozpocznij naukę
wypadek
accidents will happen
rozpocznij naukę
wypadki chodzą po ludziach
car accident
rozpocznij naukę
wypadek samochodowy
fatal accident
rozpocznij naukę
wypadek śmiertelny
minor accident
rozpocznij naukę
niegroźny wypadek
road accident
rozpocznij naukę
wypadek drogowy
alarm
rozpocznij naukę
alarm
false alarm
rozpocznij naukę
fałszywy alarm
fire alarm
rozpocznij naukę
alarm pożarowy
alert
rozpocznij naukę
alarm
on the alert
rozpocznij naukę
na baczności, w pogotowiu
attack
rozpocznij naukę
atak
terrorist attack
rozpocznij naukę
atak terrorystyczny
black box
rozpocznij naukę
czarna skrzynka
bomb
rozpocznij naukę
bomba
car bomb
rozpocznij naukę
bomba samochodowa
booby trap
rozpocznij naukę
pułapka, ukryta bomba
calamity
rozpocznij naukę
katastrofa, klęska
casualty
rozpocznij naukę
ofiara(wypadku, wojny)
catastrophe
rozpocznij naukę
katastrofa
ecological/environment catastrophe
rozpocznij naukę
katastrofa ekologiczna
coastguard
rozpocznij naukę
straż przybrzeżna
communication cord
rozpocznij naukę
hamulec bezpieczeństwa(w pociągu)
crash
rozpocznij naukę
wypadek, rozbicie się
plane crash
rozpocznij naukę
katastrofa samolotu
train crash
rozpocznij naukę
katastrofa pociągu
danger
rozpocznij naukę
niebezpieczeństwo
danger zone
rozpocznij naukę
strefa niebezpieczeństwa
in danger
rozpocznij naukę
w niebezpieczeństwie
ecological/environment disaster
rozpocznij naukę
katastrofa ekologiczna
disasterous
rozpocznij naukę
katastrofalny
displaced person
rozpocznij naukę
osoba wysiedlana(w związku z powodzią, trzęsieniem ziemi itp.)
emergency
rozpocznij naukę
zagrożenie, nagły wypadek
emergency officer
rozpocznij naukę
pracownik służb ratowniczych
emergency services
rozpocznij naukę
służby ratownicze
in (case of) emergency
rozpocznij naukę
w stanie zagrożenia, w przypadku niebezpieczeństwa
state of emergency
rozpocznij naukę
stan zagrożenie, stan wyjątkowy
evacuation
rozpocznij naukę
ewakuacja
explosion
rozpocznij naukę
eksplozja, wybuch
fire
rozpocznij naukę
pożar
fire brigade
rozpocznij naukę
straż pożarna
fire extinguisher
rozpocznij naukę
gaśnica
fireman/-woman/firefighter
rozpocznij naukę
strażak
hazardous
rozpocznij naukę
niebezpieczny, ryzykowny
help
rozpocznij naukę
pomoc
hoax
rozpocznij naukę
fałszywy alarm
bomb hoax
rozpocznij naukę
fałszywy alarm bomobowy
injury
rozpocznij naukę
obrażenia
injured
rozpocznij naukę
ranny
lifeboat
rozpocznij naukę
szalupa ratunkowa
lifeguard
rozpocznij naukę
ratownik(na plaży, basenie)
rescue
rozpocznij naukę
ratunek
rescue operation
rozpocznij naukę
akcja ratunkowa
risk
rozpocznij naukę
ryzyko, niebezpieczeństwo
at risk of sth
rozpocznij naukę
w niebezpieczeństwie czegoś
risky
rozpocznij naukę
ryzykowny, niebezpieczny
security
rozpocznij naukę
bezpieczeństwo
security measures/precautions
rozpocznij naukę
środki ostrożności
shipwreck
rozpocznij naukę
katastrofa morska
slippery road
rozpocznij naukę
śliska droga
survival
rozpocznij naukę
przeżycie, przetrwanie
survival kit
rozpocznij naukę
zestaw przetrwania
threat
rozpocznij naukę
groźba
unstable
rozpocznij naukę
niestabilny
victim
rozpocznij naukę
ofiara(zamachu, wybuchu pożaru)
warning
rozpocznij naukę
ostrzeżenie
early warning system
rozpocznij naukę
system wczesnego ostrzegania
without warning
rozpocznij naukę
bez ostrzeżenia
to alert
rozpocznij naukę
zaalarmować
to be accident-prone
rozpocznij naukę
mieć skłonności do ulegania wypadkom
to be derailed
rozpocznij naukę
wykoleić się
to be in danger
rozpocznij naukę
być zagrożonym, być w niebezpieczeństwie
to be on alert
rozpocznij naukę
byc w stanie gotowości bojowej
to be on fire
rozpocznij naukę
palić się
to be on the alert for sb/sth
rozpocznij naukę
zwracać szczególną uwagę na kogoś/coś
to be struck by lightening
rozpocznij naukę
zostać rażonym piorunem
to avert a tragedy
rozpocznij naukę
uniknąć tragedii
to avoid disaster
rozpocznij naukę
uniknąć katastrofy
to blow up
rozpocznij naukę
wysadzić
to burn to the ground
rozpocznij naukę
doszczętnie spłonąć
to call an ambulance/the police
rozpocznij naukę
wezwać pogotowie/policję
to catch fire
rozpocznij naukę
zapalić się
to collapse
rozpocznij naukę
zawalić się, runąć
to crash
rozpocznij naukę
rozbić(się)
to derail
rozpocznij naukę
wykoleić się
to endanger
rozpocznij naukę
narazić na niebezpieczeństwo
to erupt
rozpocznij naukę
wybuchać(o wulkanie)
to escape
rozpocznij naukę
uciekać
to evacuate
rozpocznij naukę
ewakuować się
to explode
rozpocznij naukę
wybuchać
to extinguish the fire
rozpocznij naukę
gasić ogień
to flood
rozpocznij naukę
zalać
to give first aid
rozpocznij naukę
udzielić pierwszej pomnocy
to have an accident/crash
rozpocznij naukę
mieć wypadek
to help
rozpocznij naukę
pomagać
to overflow
rozpocznij naukę
wylać
to overflow one's banks
rozpocznij naukę
wystąpić z brzegów
to panic
rozpocznij naukę
panikować
to pose a serious threat(to sb)
rozpocznij naukę
stanowić poważne zagrożenie(dla kogoś)
to put out the fire
rozpocznij naukę
gasić ogień
to raise the alarm
rozpocznij naukę
podnieść alarm
to receive injuries
rozpocznij naukę
odnieść obrażenia
to rescue
rozpocznij naukę
uratować, ocalić
to run a risk
rozpocznij naukę
ryzykować
to run sb over
rozpocznij naukę
przejechać kogoś
to send out the SOS
rozpocznij naukę
wysyłać SOS
to set fire to sth/sth on fire
rozpocznij naukę
podpalić coś
to sink
rozpocznij naukę
zatonąć
to sound the alarm
rozpocznij naukę
włączyć alarm(dźwięk)
to spell disaster
rozpocznij naukę
oznaczać katastrofę
to strike
rozpocznij naukę
uderzać
to sustain injuries
rozpocznij naukę
odnieść obrażenia
to take a risk
rozpocznij naukę
ryzykować
to take precautions
rozpocznij naukę
podjąć środki ostrożności
to threaten
rozpocznij naukę
zagrażać
to warn(against sth)
rozpocznij naukę
ostrzegać(przed czymś)

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.