Unit 8 Szkoła

 0    104 fiszki    michal0003
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
zakwaterowanie
rozpocznij naukę
accommodation
dodatkowy
rozpocznij naukę
additional
praktykant
rozpocznij naukę
apprentice
ambitny
rozpocznij naukę
aspiring
ocena
rozpocznij naukę
assessment
zakładać
rozpocznij naukę
assume
dostępny
rozpocznij naukę
available
nagrodzony
rozpocznij naukę
award-winning
zasadniczo, właściwie
rozpocznij naukę
basically
najlepszy start
rozpocznij naukę
best start
szkoła z internatem
rozpocznij naukę
boarding school
sala posiedzeń zarządu
rozpocznij naukę
boardroom
zastraszyć kogoś, znęcać się
rozpocznij naukę
bully
zarządzanie (kierunek studiów)
rozpocznij naukę
business studies
obywatelstwo
rozpocznij naukę
citizenship
wyjaśniać
rozpocznij naukę
clarify
konkurować o
rozpocznij naukę
compete for
obowiązkowy
rozpocznij naukę
compulsory
czas koncentracji uwagi
rozpocznij naukę
concentration span
zadania na zajęciach
rozpocznij naukę
coursework
kultura
rozpocznij naukę
culture
zaciekły
rozpocznij naukę
cutthroat
stwierdzać
rozpocznij naukę
declare
dyplom uczelni
rozpocznij naukę
degree
pochodzić od
rozpocznij naukę
derive
dyscyplina
rozpocznij naukę
discipline
strapiony
rozpocznij naukę
distracted
wada, minus
rozpocznij naukę
downside
siła napędowa, motor działań
rozpocznij naukę
driving force
ekonomia (przedmiot)
rozpocznij naukę
economics
przedsiębiorstwo, przedsięwzięcie
rozpocznij naukę
enterprise
przedsiębiorca
rozpocznij naukę
entrepreneur
pozaprogramowy
rozpocznij naukę
extracurricular
nowe doświadczenie
rozpocznij naukę
eye-opener
wiara
rozpocznij naukę
faith
zwolniony
rozpocznij naukę
fired
finansowanie
rozpocznij naukę
funding
stopień (ocena)
rozpocznij naukę
grade
grant, dotacja
rozpocznij naukę
grant
przewaga na starcie
rozpocznij naukę
head start
mam nadzieję, że
rozpocznij naukę
hopefully
informatyka
rozpocznij naukę
information technology
innowacja
rozpocznij naukę
innovation
kontrola, wizytacja
rozpocznij naukę
inspection
niewystarczający
rozpocznij naukę
insufficient
cechy przywódcze
rozpocznij naukę
leadership qualities
stworzony, wymyślony
rozpocznij naukę
masterminded
wykonywać kilka czynności naraz
rozpocznij naukę
multitask
przedszkole
rozpocznij naukę
nursery school
opcjonalny
rozpocznij naukę
optional
w przeciwnym wypadku
rozpocznij naukę
otherwise
uczestnik
rozpocznij naukę
participant
szkoła podstawowa
rozpocznij naukę
primary school
oskarżać (w sądzie)
rozpocznij naukę
prosecute
kwalifikacje
rozpocznij naukę
qualifications
zarejestrowany
rozpocznij naukę
registered
religia (przedmiot szkolny)
rozpocznij naukę
religious education
plan zajęć
rozpocznij naukę
schedule
stypendium
rozpocznij naukę
scholarship
szkoła średnia
rozpocznij naukę
secondary school
człowiek, który sam do wszystkiego doszedł
rozpocznij naukę
self-made
umiejętność
rozpocznij naukę
skill
nauka o społeczeństwie
rozpocznij naukę
social studies
grać główną rolę
rozpocznij naukę
star
system państwowy
rozpocznij naukę
state system
wysyłać, składać (o dokumentach)
rozpocznij naukę
submit
znaczący
rozpocznij naukę
substantial
semestr
rozpocznij naukę
term
wyświechtany
rozpocznij naukę
trite
wagary
rozpocznij naukę
truancy
nauczanie
rozpocznij naukę
tuition
niezaznajomiony z
rozpocznij naukę
unfamiliar with
mundurek
rozpocznij naukę
uniform
zawodowy
rozpocznij naukę
vocational
popularny, obecny wszędzie
rozpocznij naukę
widespread
sieć
rozpocznij naukę
a string of
wbrew prawu
rozpocznij naukę
against the law
odpalić np. komputer
rozpocznij naukę
boot up
zaspokajać potrzeby
rozpocznij naukę
cater for your needs
zmieniać szkoły
rozpocznij naukę
change schools
sprawdzać (kogoś)
rozpocznij naukę
check up on
przychodzić na myśl
rozpocznij naukę
comes to mind
czuć się przywalonym, przeciążonym
rozpocznij naukę
feel overloaded
spełniać marzenia
rozpocznij naukę
follow a dream
utknąć, napotkać trudności
rozpocznij naukę
get stuck
rozumiem twój punkt widzenia
rozpocznij naukę
I take your point
w praktyce
rozpocznij naukę
in practice
to nie jest kwestia...
rozpocznij naukę
it's not a question of
zapisywać, rejestrować
rozpocznij naukę
keep records
patrząc na to z innej strony...
rozpocznij naukę
looking at it from a different angle...
upewniać się
rozpocznij naukę
make sure
ominąć, opuścić; stracić (coś)
rozpocznij naukę
miss out on
po stronie zalet
rozpocznij naukę
on the plus side
w planie zajęć
rozpocznij naukę
on the timetable
indywidualnie
rozpocznij naukę
one-to-one
płacić cenę za
rozpocznij naukę
pay the price for
wykorzystać swój cały potencjał
rozpocznij naukę
realise your full potential
do tej pory
rozpocznij naukę
so far
wziąć odpowiedzialność za
rozpocznij naukę
take responsibility for
wadą czegoś jest...
rozpocznij naukę
the bad thing about...
nie ma na to jednej odpowiedzi
rozpocznij naukę
there's no one answer to that
nie jest żadnym zaskoczeniem
rozpocznij naukę
to come as no surprise
nie oglądamy się za siebie, nie żałujemy tego
rozpocznij naukę
we haven't looked back
w granicach prawa
rozpocznij naukę
within the law

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.