Szkoła częśc 1

 0    177 fiszek    Marcin15
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
akademia
rozpocznij naukę
academy
szkoła podstawowa
rozpocznij naukę
elementary school
szkoła średnia
rozpocznij naukę
high school
szkoła niepubliczna
rozpocznij naukę
independent school
przedszkole
rozpocznij naukę
kindergarten
szkoła prywatna
rozpocznij naukę
private school
szkoła tylko dla jednej płci
rozpocznij naukę
single-sex school
szkoła państwowa
rozpocznij naukę
state school
uniwersytet
rozpocznij naukę
university
szkoła zawodowa
rozpocznij naukę
vocational school
stołówka
rozpocznij naukę
canteen
sala lekcyjna
rozpocznij naukę
class room
świetlica
rozpocznij naukę
common room
pracownia komputerowa
rozpocznij naukę
computer room
korytarz
rozpocznij naukę
corridor
sala gimnastyczna
rozpocznij naukę
gym
gabinent dyrektora
rozpocznij naukę
headmaster`s office
pracownia
rozpocznij naukę
liboratory
sekretariat
rozpocznij naukę
office
boisko do zabawy
rozpocznij naukę
playground
sala do nauki chem fiz
rozpocznij naukę
science lab
boisko sportowe
rozpocznij naukę
sports field
pokój nauczycielski
rozpocznij naukę
staffroom
kolega z klasy
rozpocznij naukę
classmate
wicedyrektor
rozpocznij naukę
deputy head
egzaminator
rozpocznij naukę
examiner
wychowawca
rozpocznij naukę
form teacher
dyrektor
rozpocznij naukę
headmaster
dyrektorka
rozpocznij naukę
headmistress
wykładowca
rozpocznij naukę
lecturer
profesor
rozpocznij naukę
professor
uczeń
rozpocznij naukę
schoolboy
uczennica
rozpocznij naukę
schoolgirl
kolega ze szkoły
rozpocznij naukę
schoolmate
sekretarz
rozpocznij naukę
secretary
nauczycie
rozpocznij naukę
teacher
grono pedagogiczne
rozpocznij naukę
teaching staff
student uniwersytetu
rozpocznij naukę
univerity student
plastyka
rozpocznij naukę
Art
biologia
rozpocznij naukę
biology
chemia
rozpocznij naukę
chemistry
WOS
rozpocznij naukę
Civic studies
kółko
rozpocznij naukę
club
język angielski
rozpocznij naukę
English language and literature
języki obce
rozpocznij naukę
foregein languages
geografia
rozpocznij naukę
geography
przedmioty humanistyczne
rozpocznij naukę
humanities
historia
rozpocznij naukę
history
matematyka
rozpocznij naukę
mathematics
muzyka
rozpocznij naukę
music
wf
rozpocznij naukę
PE psychical education
fizyka
rozpocznij naukę
physic
nauki scisle
rozpocznij naukę
science
przedmiot sql
rozpocznij naukę
subject
tablica
rozpocznij naukę
blackboard
pisak do tablicy
rozpocznij naukę
blackboard marker
calkulator
rozpocznij naukę
calculator
kreda
rozpocznij naukę
chalk
zeszyt
rozpocznij naukę
notebook
podręcznik
rozpocznij naukę
textbook
gąbka
rozpocznij naukę
duster
zeszyt cwiczen
rozpocznij naukę
workbook
segregator
rozpocznij naukę
file
teczka
rozpocznij naukę
folder
interaktywna tablica
rozpocznij naukę
interactive whiteboard
szafka
rozpocznij naukę
locker
dlugopis
rozpocznij naukę
pen
piornik
rozpocznij naukę
pencil case
temperowka
rozpocznij naukę
pencil sharpener
rząd ławek
rozpocznij naukę
row of desks
gumka
rozpocznij naukę
rubber
linijka
rozpocznij naukę
ruler
wyniki w nauce
rozpocznij naukę
academic results
poziom nauczania
rozpocznij naukę
academic standards
arkusz egzaminacyjny
rozpocznij naukę
exam paper
wyniki egzaminu
rozpocznij naukę
examin results
egzamin
rozpocznij naukę
examination
dostac sie na uniwersytet
rozpocznij naukę
get a place at a university
egzamin zakonczeniowy
rozpocznij naukę
school-leaving exam
egzamin wstepny na uniwersytet
rozpocznij naukę
university entrance exam
ściągac na egzaminie
rozpocznij naukę
cheek in an exam
przystepowac do egzaminu
rozpocznij naukę
do an exam
źle sobie poradzić na egzaminie
rozpocznij naukę
do badly in an exam
dobrze poradzić sobie na egzaminie
rozpocznij naukę
do well in an exam
oblać egzamin
rozpocznij naukę
fail an exam
dostać 56 punktów z egzaminu
rozpocznij naukę
get 56 marks in a test
oceniać
rozpocznij naukę
mark
sprawdzać arkusze egzaminacyjne
rozpocznij naukę
mark exam papers
sprawdzać test
rozpocznij naukę
mark a test
zdać egzamin
rozpocznij naukę
pass an exam
nieobecnosc
rozpocznij naukę
absence
nieobecny
rozpocznij naukę
absent
obecność
rozpocznij naukę
attendance
przerwa
rozpocznij naukę
break
uczeń prześladujący
rozpocznij naukę
bully
przerwa na lunch
rozpocznij naukę
lunch brak
olimpiada szkolna
rozpocznij naukę
competition
obowiązkowy
rozpocznij naukę
compulsory
termin wykonania pracy
rozpocznij naukę
deadline
ocena
rozpocznij naukę
mark
stypendium
rozpocznij naukę
grant
trudności w nauce
rozpocznij naukę
learning difficulties
lekcja
rozpocznij naukę
lesson
nieobowiązkowy
rozpocznij naukę
optional
obecny
rozpocznij naukę
present
świadectwo szkolne
rozpocznij naukę
school certificate
czesne
rozpocznij naukę
school free
wycieczka szkolna
rozpocznij naukę
school trip
lektury szkolne
rozpocznij naukę
set books
SKS
rozpocznij naukę
sports club
rada pedagogiczna
rozpocznij naukę
staff meeting
semestr
rozpocznij naukę
term
plan lekcji
rozpocznij naukę
timetable
praca pisemna
rozpocznij naukę
written work
uczęszczać
rozpocznij naukę
attend
paplać, trajkotać
rozpocznij naukę
chatter
leran
rozpocznij naukę
uczyć się
zadawać
rozpocznij naukę
set
uczęszczać na kurs
rozpocznij naukę
attend course
uczęszczać na zajęcia
rozpocznij naukę
attend classes
uczęszczać do szkoły
rozpocznij naukę
attend school
omawiać lektury
rozpocznij naukę
discuss set books
robić kurs
rozpocznij naukę
do a course
robić projekt
rozpocznij naukę
do a project
wykonywać zadanie
rozpocznij naukę
do a task
robić ćwiczenie
rozpocznij naukę
do an exercise
przeprowadzać eksperyment
rozpocznij naukę
do an experiment
robić pracę domową
rozpocznij naukę
do homework
bardzo się starać
rozpocznij naukę
do one's best
chodzić do szkoły
rozpocznij naukę
go to school
oddawać pracę domową
rozpocznij naukę
hand in homework
zrobić sobie przerwę, mieć przerwę
rozpocznij naukę
have a break
make a personation
rozpocznij naukę
przygotować prezentację
robić błędy
rozpocznij naukę
make mistakes
robić notatki
rozpocznij naukę
make notes
robić postępy
rozpocznij naukę
make progress
uczyć się na pamięć
rozpocznij naukę
memorise
opuszczać lekcje
rozpocznij naukę
miss lessons
brać udział w lekcji
rozpocznij naukę
take part in lesson
uważać na lekcji
rozpocznij naukę
pay attention in class
czytać mapy
rozpocznij naukę
read maps
zadawać wypracowanie
rozpocznij naukę
set an essay
set homework
rozpocznij naukę
zadawać pracę domową
opuszczać zajęcia
rozpocznij naukę
skip classes
solve a problem
rozpocznij naukę
rozwiązywać zadanie matematyczne
uczyć się pilnie
rozpocznij naukę
study hard
studiować teksty źródłowe
rozpocznij naukę
study sorces
sprawdzać listę obecności w dzienniku
rozpocznij naukę
take the register
be late
rozpocznij naukę
spóźniać się
wipe the board
rozpocznij naukę
ścierać tablicę
pisać wypracowanie
rozpocznij naukę
write an essay
nauki humanistyczne
rozpocznij naukę
BA Bachelor of Arts
licencjat nauki ścisłe
rozpocznij naukę
BSc Bachelor of Science
licnencjat absolwent
rozpocznij naukę
graduate
magister nauki humanistyczne
rozpocznij naukę
MA Master of Art
magister nauki ścisłe
rozpocznij naukę
MSc Master of Science
doktor nauki humanistyczne i ścisłe
rozpocznij naukę
Phd Doctor of Philosophy
dostać się na uczelnię
rozpocznij naukę
get into university
skończyć uniwersytet
rozpocznij naukę
graduate from university
otrzymać świadectwo
rozpocznij naukę
get a certificate
uzyskać stopień naukowy
rozpocznij naukę
get a degree
otrzymać dyplom
rozpocznij naukę
get a diploma
aktywny
rozpocznij naukę
active
chętny do współpracy
rozpocznij naukę
cooperative
niechętny do współpracy
rozpocznij naukę
uncooperative
wymagający
rozpocznij naukę
demanding
niesprawiedliwy
rozpocznij naukę
fair
gifted
rozpocznij naukę
utalentowany
obdarzony wyobraźnią
rozpocznij naukę
imaginative
zmotywowany
rozpocznij naukę
motivated
motywujący
rozpocznij naukę
motivatin
bierny
rozpocznij naukę
passive
profesjonalny
rozpocznij naukę
professional
punktualny
rozpocznij naukę
puncutal
surowy
rozpocznij naukę
strict
systematyczny
rozpocznij naukę
systematic
utalentowany
rozpocznij naukę
talented

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.