praca (oxford matura support)

 0    199 fiszek    7iluminacja
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

pracownik naukowy
rozpocznij naukę
academic

accountant


actress

kontroler ruchu lotniczego
rozpocznij naukę
air traffic controller

artist

opiekunka do dzieci (stała praca)
rozpocznij naukę
au pair

opiekunka do dzieci (dorywczo)
rozpocznij naukę
babysitter

fryzjer męski
rozpocznij naukę
barber

barrister

adwokat (US)
rozpocznij naukę
attorney

taxi driver

businessman

businesswoman

mechanik samochodowy
rozpocznij naukę
car mechanic

cashier

chef

programista komputerowy
rozpocznij naukę
computer programmer/ software developer

conductor


instruktor nauki jazdy
rozpocznij naukę
driving instructor

electrician

engineer

pracownik fabryczny
rozpocznij naukę
factory worker


firefighter

flight attendant

gospodyni domowa
rozpocznij naukę
housewife

dekorator wnętrz
rozpocznij naukę
interior decorator

tłumacz symultaniczny
rozpocznij naukę
interpreter

IT specialist

journalist

lawyer

lecturer

bibliotekarz
rozpocznij naukę
librarian


musician

pielęgniarka
rozpocznij naukę
nurse

pharmacist, chemist


police officer

postman

postwoman

psychologist

recepcjonista
rozpocznij naukę
receptionist

pracownik służb oczyszczania miasta
rozpocznij naukę
road sweeper

przedstawiciel handlowy
rozpocznij naukę
sales representative (rep)

scientist

sculptor

secretary

pracownik ochrony
rozpocznij naukę
security guard

właściciel sklepu
rozpocznij naukę
shopkeeper

pracownik społeczny
rozpocznij naukę
social worker

stockbroker

kontroler biletów
rozpocznij naukę
ticket inspector

translator

opiekować się dzieckiem
rozpocznij naukę
babysit

mieć dyżur (lekarz, policjant)
rozpocznij naukę
be on call

być za coś odpowiedzialnym
rozpocznij naukę
be responsible for sth

przynosić rachunek
rozpocznij naukę
bring the bill

zajęty, zapracowany
rozpocznij naukę
busy

sprawdzać zapasy (w magazynie)
rozpocznij naukę
check stock

rejestrować godzinę przyjścia do pracy
rozpocznij naukę
clock on

rejestrować godzinę wyjścia z pracy
rozpocznij naukę
clock off

sprzątać ze stołów
rozpocznij naukę
clear tables

mieć nowe pomysły
rozpocznij naukę
come up with new ideas

koncentrować się na
rozpocznij naukę
concentrate on

mieć do czynienia z klientami
rozpocznij naukę
deal with customers

wykonywać pracę
rozpocznij naukę
do a job

duty

zarabiać na życie jako
rozpocznij naukę
earn one's living as

karmić zwierzęta
rozpocznij naukę
feed animals

zastępować kogoś
rozpocznij naukę
fill/stand in for sb

kończyć pracę (potocznie)
rozpocznij naukę
knock off

manage, run

management

dotrzymywać terminów
rozpocznij naukę
meet deadlines

przepracować się
rozpocznij naukę
overwork

zbierać owoce
rozpocznij naukę
pick fruit

play games

umieszczać ceny na towarach
rozpocznij naukę
price foods

układać do snu
rozpocznij naukę
put to bed

obsługiwać klientów
rozpocznij naukę
serve customers

podawać posiłki
rozpocznij naukę
serve meals

zatrudniać (pracowników)
rozpocznij naukę
take on workers

przyjmować zamówienia
rozpocznij naukę
take orders

przejmować od kogoś obowiązki
rozpocznij naukę
take over from sb

opowiadać bajki
rozpocznij naukę
tell stories

pracować na farmie
rozpocznij naukę
work on a farm

pracować w sklepie
rozpocznij naukę
work in a shop

pracować nad czymś
rozpocznij naukę
work on/at sth

pracować jako (prawnik)
rozpocznij naukę
work as (a lawyer)

pracować dla kogoś
rozpocznij naukę
work for sb


współpracownik
rozpocznij naukę
colleague

employee, worker

employer

pracownik - kierownik
rozpocznij naukę
executive

intern

manager

staff


być częścią zespołu
rozpocznij naukę
be part of a team

nadzorować coś/kogoś
rozpocznij naukę
be in charge of sth/sb

be on sick leave

be/go on strike

mieć własną działalność
rozpocznij naukę
be self-employed

dodatki do pensji
rozpocznij naukę
benefits, perks

pracować w czasie strajku
rozpocznij naukę
break a strike

robić karierę
rozpocznij naukę
have/do a career

pracować na zmiany
rozpocznij naukę
do/work shifts

zatrudniać kogoś
rozpocznij naukę
employ sb

zatrudnienie
rozpocznij naukę
employment

honorarium (prawnik, lekarz)
rozpocznij naukę
fee

dostać dodatek do pensji
rozpocznij naukę
get a bonus

dostać podwyżkę
rozpocznij naukę
get a pay rise

dostać wynagrodzenie
rozpocznij naukę
get paid

dostać awans
rozpocznij naukę
get promoted

mieć dobre perspektywy
rozpocznij naukę
have good prospects

internship

praca na etacie
rozpocznij naukę
full-time job

praca fizyczna
rozpocznij naukę
manual/physical job

praca na część etatu
rozpocznij naukę
part-time job

stała praca
rozpocznij naukę
permanent job

praca sezonowa
rozpocznij naukę
seasonal job

praca wakacyjna
rozpocznij naukę
summer job

praca tymczasowa
rozpocznij naukę
temporary job

dobrze płatna praca
rozpocznij naukę
well-paid job

job market

urlop macierzyński
rozpocznij naukę
maternity leave

urlop ojcowski
rozpocznij naukę
paternity leave

zawód, zajęcie
rozpocznij naukę
occupation

drobne prace
rozpocznij naukę
odd jobs

płaca (regularna)
rozpocznij naukę
pay

zapłata (jednorazowa, lub dorywcza)
rozpocznij naukę
payment

zawód (wysokie kwalifikacje)
rozpocznij naukę
profession


utrzymywać się z (rolnictwa)
rozpocznij naukę
rely on (farming) for one's income

pensja miesięczna
rozpocznij naukę
salary

praca (nie)wymagająca kwalifikacji
rozpocznij naukę
(un)skilled work

take leave

wziąść dzień wolny
rozpocznij naukę
take a day off

zarobki tygodniowe
rozpocznij naukę
wages

pracownik umysłowy
rozpocznij naukę
white collar worker

pracownik fizyczny
rozpocznij naukę
blue collar worker

pracować nadliczbowo
rozpocznij naukę
work long hours

pracować na zlecenie
rozpocznij naukę
work freelance

pracować w domu
rozpocznij naukę
work from home

robić nadgodziny
rozpocznij naukę
work/do overtime

warunki pracy
rozpocznij naukę
working conditions

przyjmować ofertę pracy
rozpocznij naukę
accept a job offer

formularz podania o pracę
rozpocznij naukę
application form

starać się o pracę
rozpocznij naukę
apply for a job

dostać propozycję pracy
rozpocznij naukę
be offered a job

świadectwo, zaświadczenie
rozpocznij naukę
certificate

przyjść na rozmowę kwalifikacyjną
rozpocznij naukę
come for an interview

list motywacyjny
rozpocznij naukę
covering letter

Curriculum Vitae

dyplom, stopień naukowy w jakiejś dziedzinie
rozpocznij naukę
degree in sth

dołączyć życiorys
rozpocznij naukę
enclose a CV

wypełnić formularz
rozpocznij naukę
fill in a form

ogłoszenie o pracę
rozpocznij naukę
job advertisement

podanie o pracę
rozpocznij naukę
job application

biuro pośrednictwa pracy
rozpocznij naukę
job centre

poszukiwanie pracy
rozpocznij naukę
job hunting

wolna posada, wakat
rozpocznij naukę
job vacancy

szukać pracy
rozpocznij naukę
look for a job

kwalifikacje
rozpocznij naukę
qualifications

recruitment

references

require

podpisać umowę
rozpocznij naukę
sign the contract

pensja początkowa
rozpocznij naukę
starting salary

przyjęty kandydat
rozpocznij naukę
successful candidate

odrzucać propozycję pracy
rozpocznij naukę
turn down a job offer

doświadczenie zawodowe
rozpocznij naukę
work experience

zostać wylanym
rozpocznij naukę
be fired

być zwolnionym przez redukcję etatów
rozpocznij naukę
be made redundant

być na urlopie
rozpocznij naukę
be on holiday

być na zasiłku (potocznie)
rozpocznij naukę
be on the dole

być na zasiłku (potocznie - US)
rozpocznij naukę
be on welfare

zwalniać (formalnie)
rozpocznij naukę
dismiss

wylądować na zasiłku
rozpocznij naukę
end up on the dole

przeżyć (za bardzo małe pieniądze)
rozpocznij naukę
get by (on very little money)

dostawać zasiłek
rozpocznij naukę
get state benefits

wylać kogoś
rozpocznij naukę
give sb the sack

rzucić pracę
rozpocznij naukę
give up/quit work

(wysokie/niskie) bezrobocie
rozpocznij naukę
(high/low) unemployment

przyjmować pracowników
rozpocznij naukę
hire staff

zwalniać kogoś
rozpocznij naukę
lay sb off

emerytura (2)
rozpocznij naukę
pension, retirement

złożyć rezygnację
rozpocznij naukę
resign

przejść na emeryturę
rozpocznij naukę
retire

bezrobotny, bez pracy
rozpocznij naukę
unemployed, out of work

zasiłek dla bezrobotnych
rozpocznij naukę
unemployment benefit

przedsiębiorca
rozpocznij naukę
entrepreneur

civil servant

fisherman

builder


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.