I, LUB, ALE, WIĘĆ... - AND, OR, BUT, SO...

 0    26 fiszek    ZIELINSKAKA
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
i
Chcę chleb i wodę.
rozpocznij naukę
and
I want some bread and water.
lub
Kawa czy herbata?
rozpocznij naukę
or
Tea or coffee?
ale
Chcę, ale nie mogę.
rozpocznij naukę
but
I want but I can't.
więc
Byłem głodny więc poszedłem coś zjeść.
rozpocznij naukę
so
I was hungry so I went to eat something.
ponieważ
Nie chcę płynąć statkiem ponieważ mam chorobę morską.
rozpocznij naukę
because
I don't want to travel by ship because I'm seasick.
też
Powinieneś też zwiedzić katedrę.
rozpocznij naukę
too
You should visit the cathedral, too.
również
Powinieneś również zwiedzić katedrę.
rozpocznij naukę
also
You should also visit the cathedral.
że
Czy wiesz, że Cię lubię?
rozpocznij naukę
that
Do you know that I like you?
jeśli
Jeśli będzie padać pójdziemy do kina.
rozpocznij naukę
if
If it rains we will go to the cinema.
niż
Jestem mądrzejszy niż ty.
rozpocznij naukę
than
I'm smarter than you.
ten / ta / to
Kim jest ta kobieta?
rozpocznij naukę
this
Who is this woman?
tamten / tamta / tamto
Tamta kobieta na końcu kolejki ma fajne buty.
rozpocznij naukę
that
That woman at the end of the queue has nice shoes.
te / ci
Widzicie tych ludzi obok nas?
rozpocznij naukę
these
Can you see these people next to us?
tamte / tamci
Bardzo podobają mi się tamte zabytki po drugiej stronie ulicy.
rozpocznij naukę
those
I really like those monuments across the street.
tylko
Mam tylko 5 minut.
rozpocznij naukę
only
I've got only 5 minutes.
mało
Dali nam mało czasu.
rozpocznij naukę
little
They gave us little time.
trochę
Jesteśmy trochę zawiedzeni.
rozpocznij naukę
a little
We're a little disappointed.
dużo
Rodzice zrobili dużo zdjęć.
rozpocznij naukę
a lot
Parents took a lot of photos.
kilka
Spotkałem kilku przyjaciół.
rozpocznij naukę
a few
I met a few friends.
więcej
W przyszłym roku chcę zobaczyć więcej.
rozpocznij naukę
more
Next year I want to see more.
mniej
Galeria była mniej interesująca niż koncert.
rozpocznij naukę
less
The gallery was less interesting than the concert.
bardzo
Jestem bardzo podekscytowany.
rozpocznij naukę
very
I'm very excited.
z
Poszedł do kościoła ze swoją dziewczyną.
rozpocznij naukę
with
He went to church with his girlfriend.
dla
To prezent dla Ciebie.
rozpocznij naukę
for
This is a present for you.
jako
Pracuję jako przewodnik turystyczny.
rozpocznij naukę
as
I work as a tour guide.
może
Być może myliłem się.
rozpocznij naukę
maybe
Maybe I was wrong.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.