Irregular Verbs - Matura Solutions

 0    63 fiszki    MarcinBieber
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
być
rozpocznij naukę
be was/were
stawać się
rozpocznij naukę
become became
zaczynać
rozpocznij naukę
begin began
przynosić
rozpocznij naukę
bring brouhgt
kupować
rozpocznij naukę
buy bought
móc
rozpocznij naukę
can could
łapać
rozpocznij naukę
catch caught
przyjść
rozpocznij naukę
come came
kosztować
rozpocznij naukę
cost cost
robić
rozpocznij naukę
do did
rysować
rozpocznij naukę
draw drew
pić
rozpocznij naukę
drink drank
kierować
rozpocznij naukę
drive drove
jeść
rozpocznij naukę
eat ate
czuć
rozpocznij naukę
feel felt
lecieć
rozpocznij naukę
fly flew
zapomnieć
rozpocznij naukę
forget forgot
dostać
rozpocznij naukę
get got
dawać
rozpocznij naukę
give gave
iść
rozpocznij naukę
go went
mieć
rozpocznij naukę
have had
uderzać
rozpocznij naukę
hit hit
chwycić
rozpocznij naukę
hold held
kaleczyć
rozpocznij naukę
hurt hurt
trzymać się
rozpocznij naukę
keep kept
wiedzieć
rozpocznij naukę
know knew
uczyć
rozpocznij naukę
learn learnt
wyjeżdżać/opuszczać
rozpocznij naukę
leave left
przegrać
rozpocznij naukę
lose lost
tworzyć
rozpocznij naukę
make made
spotkać
rozpocznij naukę
meet met
płacić
rozpocznij naukę
pay pald
kłaść
rozpocznij naukę
put put
czytać
rozpocznij naukę
read read
jechać
rozpocznij naukę
ride rode
dzwonić
rozpocznij naukę
ring rang
biec
rozpocznij naukę
run ran
mówić
rozpocznij naukę
say said
widzieć
rozpocznij naukę
see saw
sprzedawać
rozpocznij naukę
sell sold
wysyłać
rozpocznij naukę
send sent
zastrzelić
rozpocznij naukę
shoot shot
pokazywać
rozpocznij naukę
show showed
zamykać
rozpocznij naukę
shut shut
śpiewać
rozpocznij naukę
sing sang
siedzieć
rozpocznij naukę
sit sat
spać
rozpocznij naukę
sleep slept
pachnieć
rozpocznij naukę
smell smelt
rozmawiać
rozpocznij naukę
speak spoke
czarować
rozpocznij naukę
spell spelt
wydawać
rozpocznij naukę
spend spent
rozlać
rozpocznij naukę
spill spilt
zostać
rozpocznij naukę
stand stood
pływać
rozpocznij naukę
swim swam
ukraść
rozpocznij naukę
steal stole
zabierać
rozpocznij naukę
take took
uczyć kogoś
rozpocznij naukę
teach taught
powiedzieć
rozpocznij naukę
tell told
myśleć
rozpocznij naukę
think thought
rozumieć
rozpocznij naukę
understand understood
nosić
rozpocznij naukę
wear wore
wygrywać
rozpocznij naukę
win won
pisać
rozpocznij naukę
write wrote

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.