Słówka angielski

 0    170 fiszek    rydzek1990
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
nawet
rozpocznij naukę
even
taki
rozpocznij naukę
such
położyć
rozpocznij naukę
put
pierwiastek
rozpocznij naukę
root
różne
rozpocznij naukę
different
w odległości
rozpocznij naukę
away
poszedłem
rozpocznij naukę
I went
nadal
rozpocznij naukę
still
pomiędzy
rozpocznij naukę
between
zestaw
rozpocznij naukę
set
własny
rozpocznij naukę
own
wzdłuż
rozpocznij naukę
along
podczas gdy
rozpocznij naukę
while
przypuszczam
rozpocznij naukę
I suppose
poniżej
rozpocznij naukę
below
oboje
rozpocznij naukę
both
trzymać
rozpocznij naukę
keep
funkcjonować
rozpocznij naukę
function
dość, wystarczająco
rozpocznij naukę
quite enough
zaczynać
rozpocznij naukę
start, began
rodzaj
rozpocznij naukę
type, kind
przez
rozpocznij naukę
across
rzecz
rozpocznij naukę
thing
cały
rozpocznij naukę
whole
kilka
rozpocznij naukę
some, several
w kierunku
rozpocznij naukę
towards
zazwyczaj
rozpocznij naukę
usually
z chwilą
rozpocznij naukę
upon
ruszać się
rozpocznij naukę
move
rosnąć
rozpocznij naukę
grow
rysować
rozpocznij naukę
draw
jeszcze
rozpocznij naukę
more, yet
za domem
rozpocznij naukę
behind my home
pośród
rozpocznij naukę
among
jestem w stanie
rozpocznij naukę
I am able to
odpoczywać
rozpocznij naukę
rest
być może
rozpocznij naukę
perhaps
cokolwiek
rozpocznij naukę
anything
trzymać, chować (coś gdzieś)
rozpocznij naukę
hold, hide (something somewhere)
wniosek, konkluzja
rozpocznij naukę
request, the conclusion
powszechny
rozpocznij naukę
common
okrągły
rozpocznij naukę
round
zamiast
rozpocznij naukę
instead
już
rozpocznij naukę
already
ciepły
rozpocznij naukę
warm
nieobecny
rozpocznij naukę
absent
głęboki
rozpocznij naukę
deep
przynosić
rozpocznij naukę
bring
chory
rozpocznij naukę
ill, sick
w obrębie czegoś
rozpocznij naukę
within something
zupełnie
rozpocznij naukę
quite
nagle
rozpocznij naukę
suddenly
wzór, schemat
rozpocznij naukę
pattern diagram
szeroki
rozpocznij naukę
wide
maleńki
rozpocznij naukę
tiny
zdarzyło się
rozpocznij naukę
happened
opiekować się
rozpocznij naukę
care
niski
rozpocznij naukę
low
sprawdzać
rozpocznij naukę
check
często
rozpocznij naukę
often
skradać się
rozpocznij naukę
creep
dowcip, żart
rozpocznij naukę
joke, prank
wykończony
rozpocznij naukę
finished
spodnie dresowe
rozpocznij naukę
sweat pants
nieświadomy
rozpocznij naukę
dubiously
przekazywać
rozpocznij naukę
forward, conwey
obserwować intensywnie
rozpocznij naukę
stare
obserwować
rozpocznij naukę
watch
ciężki
rozpocznij naukę
heavy
iść za
rozpocznij naukę
follow
każdy
rozpocznij naukę
each, everyone
opuszczać
rozpocznij naukę
leave
sami
rozpocznij naukę
themselves
nieść
rozpocznij naukę
carry
chociaż
rozpocznij naukę
although
wrażliwy
rozpocznij naukę
sensitive
położyć, kłaść
rozpocznij naukę
lie down
pole
rozpocznij naukę
field
sam
rozpocznij naukę
alone
ocena
rozpocznij naukę
evaluation
wyjaśnić
rozpocznij naukę
explain
złapałem
rozpocznij naukę
I caught
wydaje się
rozpocznij naukę
seems
dlatego
rozpocznij naukę
because
kwadratowy
rozpocznij naukę
square
jaskrawy
rozpocznij naukę
bright
z wyjątkiem
rozpocznij naukę
except
życzenia
rozpocznij naukę
Wishes
złapać
rozpocznij naukę
catch
sięgać po
rozpocznij naukę
reach out
zatem, wiec, potem
rozpocznij naukę
therefore, so, then
zastąpić
rozpocznij naukę
replace
urlop
rozpocznij naukę
vacation
możliwość, okazja
rozpocznij naukę
opportunity
starać się
rozpocznij naukę
apply
szacować
rozpocznij naukę
estimate
niezadowolony
rozpocznij naukę
dissatisfied
wzmocnienie
rozpocznij naukę
reinforcement
duży wybór
rozpocznij naukę
large selection of
wynalazca
rozpocznij naukę
inventor
okres próbny
rozpocznij naukę
probation
ulepszyć
rozpocznij naukę
improve
wrażenie
rozpocznij naukę
impression, impact
zniechęcać
rozpocznij naukę
discourage
korzyść
rozpocznij naukę
benefit
zastosowanie
rozpocznij naukę
application
śruba
rozpocznij naukę
screw
nakrętka
rozpocznij naukę
nut
podwyżka
rozpocznij naukę
increase
działalność
rozpocznij naukę
activity
nadzorować, być szefem
rozpocznij naukę
supervise, be the boss
ułatwienie
rozpocznij naukę
facilitation
zanieczyszczenie
rozpocznij naukę
contamination
przytulny
rozpocznij naukę
cozy
chronić
rozpocznij naukę
protect
nagrodzeni
rozpocznij naukę
awarded
pensja
rozpocznij naukę
salary
przekazać
rozpocznij naukę
transfer
naprzeciwko
rozpocznij naukę
opposite
zachęcać do czegoś
rozpocznij naukę
encouraged to do something
wykwalifikowany robotnik
rozpocznij naukę
skilled worker
wyprzedzać
rozpocznij naukę
overtake
dojeżdżać do (pracy/szkoły)
rozpocznij naukę
commute to (work / school)
osiągnięcie
rozpocznij naukę
achievement
odporność zderzeniowa
rozpocznij naukę
crashworthiness
rozszerzenie
rozpocznij naukę
extending
zbadać, rozpatrywać
rozpocznij naukę
investigates
odpowiednik
rozpocznij naukę
counterparts
ulepszać
rozpocznij naukę
improve
utrzymywać
rozpocznij naukę
maintained
podobne
rozpocznij naukę
Similar
szczytowy
rozpocznij naukę
top, peak
przyśpieszenie
rozpocznij naukę
acceleration
ograniczenie
rozpocznij naukę
limit, constraints
podzbiór
rozpocznij naukę
subset
sztywność
rozpocznij naukę
stiffness, rigidity
projekt
rozpocznij naukę
project, design
pokrewny
rozpocznij naukę
related
przybliżone
rozpocznij naukę
approximate
w zależności
rozpocznij naukę
according, depending
wewnętrzny
rozpocznij naukę
internal
deska rozdzielcza
rozpocznij naukę
dashboard
porównanie
rozpocznij naukę
comparison
dopuścić
rozpocznij naukę
allow
otrzymywać
rozpocznij naukę
receive, obtaining
całkowity
rozpocznij naukę
total, overall
związane, powiazane
rozpocznij naukę
associated
oszacować
rozpocznij naukę
estimate
pasażer
rozpocznij naukę
occupant
szkoda
rozpocznij naukę
injury
według, zgodnie z
rozpocznij naukę
By, in accordance with
tył
rozpocznij naukę
back, rear
węzeł, kolanko
rozpocznij naukę
node, elbow
eksponat, okaz, wystawa
rozpocznij naukę
exhibit
osobno, odrębnie
rozpocznij naukę
individually, apart
pełzanie, poślizg, płynięcie
rozpocznij naukę
creep
zaniedbany, zapuszczony
rozpocznij naukę
neglected
unikać, omijać
rozpocznij naukę
Avoid
równość
rozpocznij naukę
equality
dzielenie
rozpocznij naukę
division
świr na punkcie samochodów
rozpocznij naukę
petrolhead
zawód
rozpocznij naukę
profession, occupation
pomimo tego
rozpocznij naukę
nevertheless
przeciek
rozpocznij naukę
leak
por
rozpocznij naukę
leek
prekursor
rozpocznij naukę
forerunner
pozbyć się
rozpocznij naukę
dispose of
tratwa
rozpocznij naukę
raft
dodatkowy koszt
rozpocznij naukę
additional cost, surcharge
srogi, surowy
rozpocznij naukę
severe

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.