Unit 3. Matura Repetytorium

 0    208 fiszek    givemeabuzz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
wychowanie plastyczne
rozpocznij naukę
art
informatyka
rozpocznij naukę
computing
zajęcia teatralne
rozpocznij naukę
drama
medioznawstwo
rozpocznij naukę
media studies
wychowanie muzyczne
rozpocznij naukę
music
szkoła z internatem
rozpocznij naukę
boarding school
szkoła koedukacyjna
rozpocznij naukę
co-educational school
państwowa szkoła średnia
rozpocznij naukę
comprehensive school
szkoła dla dzieci do 11. roku życia
rozpocznij naukę
grammar school
szkoła niepubliczna
rozpocznij naukę
independent school
szkoła językowa
rozpocznij naukę
language school
szkoła dla dzieci w wieku 9-13 lat
rozpocznij naukę
middle school
przedszkole
rozpocznij naukę
nursery school
szkoła podstawowa
rozpocznij naukę
primary school
szkoła średnia
rozpocznij naukę
secondary school
szkoła męska/żeńska
rozpocznij naukę
single-sex collage
dwuletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
rozpocznij naukę
sixth form college
szkoła specjalistyczna
rozpocznij naukę
specialist school
szkoła państwowa
rozpocznij naukę
state school
szkoła zawodowa
rozpocznij naukę
vocational school
osoba znęcająca się nad słabszymi
rozpocznij naukę
bully
kolega/koleżanka z klasy
rozpocznij naukę
classmate
osoba wydająca posiłki w szkolej stołówce
rozpocznij naukę
dinner lady
dyrektor
rozpocznij naukę
head teacher
bibliotekarz/bibliotekarka
rozpocznij naukę
librarian
uczeń
rozpocznij naukę
pupil
student, uczeń szkoły średniej
rozpocznij naukę
student
grono pedagogiczne
rozpocznij naukę
teaching staff
aula
rozpocznij naukę
assembly hall
stołówka
rozpocznij naukę
canteen
szatnia
rozpocznij naukę
changing room
świetlica
rozpocznij naukę
common room
sala komputerowa
rozpocznij naukę
computer lab
laboratorium językowe
rozpocznij naukę
language lab
sala do wychowania muzycznego
rozpocznij naukę
music room
boiska sportowe
rozpocznij naukę
playing fields
laboratorium fizyczne/chemiczne
rozpocznij naukę
science lab
gabinet pielęgniarki
rozpocznij naukę
sick room
pokój nauczycielski
rozpocznij naukę
staff room
sala do nauki własnej
rozpocznij naukę
study area
nieobecność
rozpocznij naukę
absence
apel
rozpocznij naukę
assembly
obecność
rozpocznij naukę
attendance
tablica interaktywna
rozpocznij naukę
interactive whiteboard
łącze internetowe
rozpocznij naukę
Internet connection
przerwa na lunch
rozpocznij naukę
lunch break
tablica ogłoszeń
rozpocznij naukę
notice board
presja grupy rówieśniczej
rozpocznij naukę
peer pressure
piórnik
rozpocznij naukę
pencil case
przedmiot
rozpocznij naukę
subject
przyjechać za późno
rozpocznij naukę
arrive late
przyjechać za wcześnie
rozpocznij naukę
arrive early
przyjechać na czas
rozpocznij naukę
arrive on time
być nieobecnym w szkole
rozpocznij naukę
be absent from school
spóźnić się/przyjść za wcześnie/przyjść punktualnie
rozpocznij naukę
be late/early/on time
być obecnym w szkole/w klasie
rozpocznij naukę
be present at school/in class
spisywać czyjeś zadanie domowe
rozpocznij naukę
copy sb's homework
poprowadzić zajęcia, lekcje/przygotować projekt/napisać esej/przeprowadzać eksperymenty/odrobić pracę domową
rozpocznij naukę
do a class, lesson/project/an essay/experiments/homework
dostawać dobre oceny
rozpocznij naukę
get good marks
mieć przerwę/lekcję/dużo nauki/zadanie domowe
rozpocznij naukę
have a break/a lesson/a lot to learn/homework
uczyć się (o czymś)
rozpocznij naukę
learn (about sth)
popełnić błąd, robić postępy/notatki
rozpocznij naukę
make a mistake, make progress/notes
opuścić lekcje/nie pójść do szkoły
rozpocznij naukę
skip a lesson/school
rozwiązać problem
rozpocznij naukę
solve a problem
odejmować od
rozpocznij naukę
subtract from
zrobić sobie przerwę, robić notatki
rozpocznij naukę
take a breake, take notes
uczyć (kogoś o czymś)
rozpocznij naukę
teach (sb about sth)
napisać esej
rozpocznij naukę
write an essay
artystyczny
rozpocznij naukę
artistic
mylący, podchwytliwy
rozpocznij naukę
confusing
twórczy
rozpocznij naukę
creative
wymagający
rozpocznij naukę
demanding
rozczarowujący
rozpocznij naukę
disappointing
oficjalny
rozpocznij naukę
formal
pracowity
rozpocznij naukę
hard-working
punktualny
rozpocznij naukę
punctual
bezpośredni
rozpocznij naukę
straightforward
surowy, wymagający
rozpocznij naukę
strict
odpowiedzi
rozpocznij naukę
answers
świadectwo
rozpocznij naukę
certificate
(university) degree
rozpocznij naukę
stopień naukowy
dyplom
rozpocznij naukę
diploma
egzaminy końcowe
rozpocznij naukę
final examinations
kwalifikacje
rozpocznij naukę
qualifications
wyniki
rozpocznij naukę
results
powtórka
rozpocznij naukę
revision
pamiętać, mieć na uwadze
rozpocznij naukę
bear in mind
być zakłopotanym
rozpocznij naukę
be confused
ściągać podczas egzaminu/testu
rozpocznij naukę
cheat on a test/in an exam
ostateczny termin (na zrobienie czegoś)
rozpocznij naukę
deadline for (doing sth)
starać się ze wszystkich sił
rozpocznij naukę
do one's best
nie zdać egzaminu
rozpocznij naukę
fail an exam
otrzymać dobrą ocenę/uzyskać złe/dobre wyniki
rozpocznij naukę
get a good mark/bad results/good results
zostać za karę po lekcjach
rozpocznij naukę
get detention
uczyć się na pamięć
rozpocznij naukę
learn by heart
podjąć decyzję
rozpocznij naukę
make a decision
poprawić, ocenić egzamin/esej
rozpocznij naukę
mark an exam/essay
zapamiętać coś
rozpocznij naukę
memorise sth
zdać egzamin
rozpocznij naukę
pass an exam
zwracać uwagę na
rozpocznij naukę
pay attention to
przygotowywać się do
rozpocznij naukę
prepare for
zgłosić się, podnieść rękę
rozpocznij naukę
raise your hand
ponownie zdawać egzamin
rozpocznij naukę
retake an exam
powtarzać materiał do egzaminu
rozpocznij naukę
revise for an exam
przygotowywać się do egzaminu
rozpocznij naukę
study for an exam
nadzorować, pilnować podczas egzaminu
rozpocznij naukę
supervise an exam
zdawać egzamin
rozpocznij naukę
take an exam
klub książki
rozpocznij naukę
book club
ambitne gry
rozpocznij naukę
challenging games
impreza dobroczynna
rozpocznij naukę
charity event
klub szachowy
rozpocznij naukę
chess club
kurs tańca
rozpocznij naukę
dance class
literatura
rozpocznij naukę
literature
szkolny zespół muzyczny
rozpocznij naukę
school band
należeć do klubu
rozpocznij naukę
be in a club
wyrazić się
rozpocznij naukę
express yourself
jechać na wycieczkę szkolną/edukacyjną
rozpocznij naukę
go on a school/field trip
zapisać się do klubu
rozpocznij naukę
join a club
zorganizować jakieś wydarzenie
rozpocznij naukę
organise an event
brać w czymś udział
rozpocznij naukę
participate in an activity
sadzić drzewa
rozpocznij naukę
plant trees
grać na instrumencie
rozpocznij naukę
play an instrument
trenować jakąś dyscyplinę
rozpocznij naukę
practise playing sth
zbierać pieniądze na
rozpocznij naukę
raise money for
czytać powieści
rozpocznij naukę
read novels
ćwiczyć/doskonalić umysł
rozpocznij naukę
sharpen your mind
zgłosić się na ochotnika, aby coś zrobić
rozpocznij naukę
volunteer to do sth
dogonić (kogoś, coś)
rozpocznij naukę
catch up with (sb, sth)
przekonać się (do jakiegoś pomysłu)
rozpocznij naukę
come round to (an idea)
skreślić, wykreślić
rozpocznij naukę
cross out
porzucić (szkołę)
rozpocznij naukę
drop out of (school)
zasnąć (w klasie)
rozpocznij naukę
fall asleep (in class)
narobić sobie zaległości (w szkole)
rozpocznij naukę
fall behind (at school)
koncentrować się/skupiać na
rozpocznij naukę
focus on (sth)
dostać się do (college'u, na uniwersytet)
rozpocznij naukę
get into (college, univeristy)
być w dobrych stosunkach z (kimś)
rozpocznij naukę
get on with (sb)
uporać się z (czymś)
rozpocznij naukę
get on with (sth)
oddać (esej)
rozpocznij naukę
hand in (an essay)
rozdać (testy egzaminacyjne)
rozpocznij naukę
hand out (an exam paper)
dotrzymywać komuś kroku, utrzymywać się na tym samym poziomie
rozpocznij naukę
keep up with (sb)
cieszyć się na
rozpocznij naukę
look forward to
sprawdzić coś (np. w słowniku)
rozpocznij naukę
look sth up
podnieść rękę
rozpocznij naukę
put up (your hand)
(o czasie) kończyć się
rozpocznij naukę
run out of (time)
przesiadywać (całą noc/do późna)
rozpocznij naukę
stay up (all night/late)
zajmować (czas)
rozpocznij naukę
take up (time)
przemyśleć
rozpocznij naukę
think over
przyjść (późno/wcześniej/w samą porę)
rozpocznij naukę
turn up (late/early/on time)
zapisać
rozpocznij naukę
write down
przebrnąć (przez coś)
rozpocznij naukę
scrape through (sth)
zrobić bałagan w pytaniach
rozpocznij naukę
mess up on the questions
szacować
rozpocznij naukę
assess
nie móc się zdecydować
rozpocznij naukę
be in two minds
mieć pustkę w głowie
rozpocznij naukę
sb's mind goes completely blind
ledwie
rozpocznij naukę
barely
być chorym
rozpocznij naukę
be off sick
korepetycje
rozpocznij naukę
extra tuition
dostawać dobre oceny
rozpocznij naukę
achieve good marks
na raz
rozpocznij naukę
at a time
sprzeciwić się
rozpocznij naukę
stand up to
w złym stanie
rozpocznij naukę
in poor condition
łącze Internetowe (nie connecion)
rozpocznij naukę
internet access
niechcący
rozpocznij naukę
by mistake
zwrócić czyjąś uwagę na
rozpocznij naukę
drop sb's attention
pojedynczo
rozpocznij naukę
one at a time
poradzić sobie z problemem
rozpocznij naukę
work a problem out
zerwać z kimś
rozpocznij naukę
make a break
opuścić dzień w szkole
rozpocznij naukę
take the day off
ponadprogramowy
rozpocznij naukę
extracurricular
pozycja społeczna
rozpocznij naukę
status
nie mówiąc nawet
rozpocznij naukę
let alone
głębokość
rozpocznij naukę
depth
specjalizacja
rozpocznij naukę
major
miejsce wydarzeń publicznych
rozpocznij naukę
venue
mój długopis wylał
rozpocznij naukę
my pen burst
umierać z głodu
rozpocznij naukę
starve
interesować się (czymś)
rozpocznij naukę
take a keen interest in (sth)
podjąć wysiłek (mówi się tak wgl?)
rozpocznij naukę
make an effort
wydalić ze szkoły
rozpocznij naukę
expel from school
próbny egzamin
rozpocznij naukę
mock
okazać się
rozpocznij naukę
turn out
zaliczyć wpadkę
rozpocznij naukę
be given a fail
poszerzać
rozpocznij naukę
broaden
zafascynowany (czymś)
rozpocznij naukę
fascinated with (sth)
to był prawdziwy cios
rozpocznij naukę
it was a real blow
poprawić
rozpocznij naukę
resit
rozdzielić się na
rozpocznij naukę
split into
miejsce
rozpocznij naukę
spot
jąkać się
rozpocznij naukę
stutter
intrygować
rozpocznij naukę
puzzle
odrzucać
rozpocznij naukę
reject
dokładnie
rozpocznij naukę
sharp
bez wyjątku
rozpocznij naukę
without fail
błąd
rozpocznij naukę
slip up
wbrew
rozpocznij naukę
contrary
wymagać
rozpocznij naukę
require
rozległy
rozpocznij naukę
widespread
mimo to
rozpocznij naukę
regardless
wyznaczać
rozpocznij naukę
assign
obowiązkowy
rozpocznij naukę
compulsory
przemiana
rozpocznij naukę
transition
przysługa
rozpocznij naukę
favour
skryty
rozpocznij naukę
reserved
przymusowy
rozpocznij naukę
enforced
odsetek
rozpocznij naukę
percentage
niemniej
rozpocznij naukę
nevertheless
rozległy
rozpocznij naukę
vast
zachęcać
rozpocznij naukę
encourage

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.