English In Mind 2 - Sprawdzian, słówka - ostatni rozdział

 0    182 fiszki    taniotanio7
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
ache
rozpocznij naukę
ból
ambulance
rozpocznij naukę
karetka pogotowia
ankle
rozpocznij naukę
kostka
antiseptic
rozpocznij naukę
środek antyseptyczny / odkarzający
aspirin
rozpocznij naukę
aspiryna
chest
rozpocznij naukę
klatka piersiowa
cold
rozpocznij naukę
przeziębienie
dentist
rozpocznij naukę
dentysta
doctor
You should see a doctor as soon as possible.
rozpocznij naukę
lekarz
Powinieneś jak najszybciej pójść do lekarza.
headache
rozpocznij naukę
ból głowy
health
His health deteriorated in the last months.
rozpocznij naukę
zdrowie
Stan jego zdrowia pogorszył się w ostatnich miesiącach.
heart
rozpocznij naukę
serce
hospital
Tom had a heart attack and was taken to hospital.
rozpocznij naukę
szpital
Tom miał atak serca i został zabrany do szpitala.
hurt
rozpocznij naukę
zranić
medical
rozpocznij naukę
medyczny
neck
I have a long neck
rozpocznij naukę
szyja
Mam długą szyję
pain
The doctor asked me to describe the pain.
rozpocznij naukę
ból
Lekarz poprosił mnie o opisanie bólu.
painful
rozpocznij naukę
bolesny
patient
rozpocznij naukę
pacjent
penicillin
rozpocznij naukę
penicylina
sore
rozpocznij naukę
bolący
stornach ache
rozpocznij naukę
ból żołądka
tablet
rozpocznij naukę
tabletka
temperature
She had a temperature of thirty nine degrees and her mother was worried.
rozpocznij naukę
temperatura
Miała temperaturę trzydzieści dziewięć stopni i jej matka się martwiła.
throat
I have a sore throat
rozpocznij naukę
gardło
Boli mnie gardło.
toothache
I've been suffering from severe toothache for about 12 hours now.
rozpocznij naukę
ból zęba
Cierpię z powodu ostrego bólu zęba od jakiś 12 godzin.
transplant
rozpocznij naukę
przeszczep
treat
rozpocznij naukę
leczyć / wyleczyć
treatment
rozpocznij naukę
leczenie
afford
rozpocznij naukę
stać (kogoś) na coś
suck
rozpocznij naukę
ssać
chemical
rozpocznij naukę
substancja chemiczna
herb
rozpocznij naukę
zioło
hole
rozpocznij naukę
dziura
leech
rozpocznij naukę
pijawka
member
rozpocznij naukę
członek
Middle Ages
rozpocznij naukę
Średniowiecze
physics
rozpocznij naukę
fizyka
ceramic
rozpocznij naukę
ceramiczny
comic
rozpocznij naukę
komiczny
common
rozpocznij naukę
zwykły, wspólny
cruel
rozpocznij naukę
okrutny
horrible
rozpocznij naukę
okropny
radioactive
rozpocznij naukę
radioaktywny
Congratulations!
rozpocznij naukę
Gratulacje!
end up with
rozpocznij naukę
zakończyć z
hang on to
rozpocznij naukę
trzymać się (kogoś)
You’re kidding!
rozpocznij naukę
Żartujesz!
burn
rozpocznij naukę
wypalić, wypalać
CD drive
rozpocznij naukę
napęd CD
chat
rozpocznij naukę
(po)gadać, rozmowa, czat
chat room
rozpocznij naukę
czatroom, kanał dyskusyjny
connect
rozpocznij naukę
(po)łączyć (się)
connection
rozpocznij naukę
połączenie
crash
rozpocznij naukę
siadać
disk drive
rozpocznij naukę
napęd dysku
download
rozpocznij naukę
przesłać (dane z serwera)
file
Susan lost all her files on the computer.
rozpocznij naukę
włączyć do dokumentacji, plik
Susan straciła wszystkie swoje pliki na komputerze.
hits
rozpocznij naukę
wejścia
IT
rozpocznij naukę
informatyka
keyboard
There are special computer keyboards for left-handed people.
rozpocznij naukę
klawiatura
Istnieją specjalne klawiatury dla leworęcznych.
laptop
A lot of students bring their laptops to lectures.
rozpocznij naukę
laptop
Wielu studentów przynosi laptopy na wykłady.
link
I can send you the links to some fantastic websites.
rozpocznij naukę
łączyć, połączenie, link
Mogę wysłać ci linki do fantastycznych stron internetowych.
log on
rozpocznij naukę
(za)logować się
mouse
I am thinking of buying a wireless mouse.
rozpocznij naukę
myszka
Myślę o zakupie myszki bezprzewodowej.
mouse pad
rozpocznij naukę
podkładka pod mysz
net
rozpocznij naukę
sieć
offline
rozpocznij naukę
bez utrzymywania łączności z siecią
online
rozpocznij naukę
praca komputera podczas utrzymywania łączności z siecią
print
rozpocznij naukę
(wy)drukować
printer
The HP printer prints 100 copies a minute.
rozpocznij naukę
drukarka
Drukarka HP drukuje 100 kopi na minutę.
program
This show is boring, let's change the channel.
rozpocznij naukę
(v) programować, (n) program
Ten program jest nudny, zmieńmy kanał.
provider
rozpocznij naukę
dostawca
np. internetu =)
publish
rozpocznij naukę
wydać, wydawać; opublikować
save
rozpocznij naukę
zachować
screen
rozpocznij naukę
ekran
search
rozpocznij naukę
szukać; wyszukiwać; przeglądać
search engine
Which search engine do you use?
rozpocznij naukę
wyszukiwarka
Z której wyszukiwarki korzystasz?
site
rozpocznij naukę
witryna
software
You need software so that hardware would work.
rozpocznij naukę
oprogramowanie
Żeby działać sprzęt komputerowy potrzebujesz oprogramowania.
surf
rozpocznij naukę
surfować
user
rozpocznij naukę
użytkownik
change something for the better
rozpocznij naukę
zmieniać coś na lepsze
provide
rozpocznij naukę
dostarczyć, dostarczać
rely on
rozpocznij naukę
polegać na
start up
rozpocznij naukę
uruchomić, uruchamiać
work something out
I can't work it out. I have no idea where the error is.
rozpocznij naukę
znaleźć znajdować rozwiązanie; rozgryźć (problem)
... rozkminić =)
Nie mogę nic wykombinować. Nie mam pojęcia gdzie jest błąd.
addiction
rozpocznij naukę
uzależnienie
employee
The company employs 1000 employees.
rozpocznij naukę
pracownik
Zakład zatrudnia 1000 osób.
eyesight
rozpocznij naukę
wzrok
importance
rozpocznij naukę
waga; sprawa dużej wagi
injuries
rozpocznij naukę
uszkodzenia
inspiration
rozpocznij naukę
inspiracja
project
rozpocznij naukę
projekt
success
rozpocznij naukę
sukces
addicted
rozpocznij naukę
uzależniony
independent
rozpocznij naukę
niezależny
psychological
rozpocznij naukę
psychologiczny
stressful
rozpocznij naukę
stresujący
archaeology
rozpocznij naukę
archeologia
civilisation
rozpocznij naukę
cywilizacja
discovery
rozpocznij naukę
odkrycie
empire
rozpocznij naukę
imperium
expedition
rozpocznij naukę
wyprawa, ekspedycja
explanation
rozpocznij naukę
wyjaśnienie
figure
rozpocznij naukę
figura, postać
journal
rozpocznij naukę
dziennik, czasopismo
kitten
rozpocznij naukę
kotek
ladder
rozpocznij naukę
drabina
ruins
rozpocznij naukę
ruiny
sand
You have sand in your hair.
rozpocznij naukę
piasek
Masz piasek we włosach
square
rozpocznij naukę
rynek; kwadrat
window cleaner
rozpocznij naukę
osoba myjąca okna; płyn do mycia szyb
photographer
rozpocznij naukę
fotograf
terracotta
rozpocznij naukę
z terakoty
tropical
rozpocznij naukę
tropikalny
give it a go
rozpocznij naukę
spróbować
Good luck
rozpocznij naukę
Powodzenia
stuff
rozpocznij naukę
coś
though
rozpocznij naukę
chociaż
apologise
rozpocznij naukę
przeprosić, przepraszać
arrange
rozpocznij naukę
zarezerwować, zorganizować, urządzić,
calculate
rozpocznij naukę
(s)kalkulować, obliczać
communicate
rozpocznij naukę
porozumie(wa)ć się
educate
rozpocznij naukę
kształcić (się)
entertain
rozpocznij naukę
bawić; zabawiać; rozbawiać
equip
rozpocznij naukę
wyposażyć, wyposażać
improve
rozpocznij naukę
poprawi(a)ć
inform
rozpocznij naukę
(po)informować
manage
rozpocznij naukę
zarządzać
spill
rozpocznij naukę
rozsypać, rozlać
touch
Grubasie, nie dotykaj mnie!
rozpocznij naukę
dotknąć, dotykać
Fatmen, don't touch me!
airport
Will you meet me at the airport?
rozpocznij naukę
lotnisko
Czy wyjedziesz po mnie na lotnisko?
bad luck
rozpocznij naukę
pech
conversation
rozpocznij naukę
konwersacja, rozmowa
devil
rozpocznij naukę
diabeł
horseshoe
rozpocznij naukę
podkowa
lucky break
rozpocznij naukę
uśmiech losu
manager
At the moment all the managers are in a meeting.
rozpocznij naukę
menadżer
W tej chwili wszyscy kierownicy są na spotkaniu.
mirror
She looked at herself in the mirror.
rozpocznij naukę
lustro
Ona przejrzała się w lustrze
moon
rozpocznij naukę
księżyc
performance
rozpocznij naukę
przedstawienie
shoeshine boy
rozpocznij naukę
pucybut
shoulder
rozpocznij naukę
ramię
spirit
rozpocznij naukę
duch
superstition
rozpocznij naukę
przesąd
witch
rozpocznij naukę
czarownica
education
Education in Poland starts at the age of five or six for the 0 class.
rozpocznij naukę
edukacja
Obowiązek szkolny w Polsce zaczyna się od 5 lub 6 roku życia klasą zerową.
entertainment
E! Online.com is the source for entertainment news, celebrity gossip and pictures.
rozpocznij naukę
rozrywka
E! Online.com jest źródłem wiadomości ze świata rozrywki, plotek o celebrytach i zdjęć.
equipment
A knife is a piece of kitchen equipment.
rozpocznij naukę
wyposażenie
Nóż to część wyposażenia kuchni.
improvement
rozpocznij naukę
ulepszenie, poprawa
information
Where can I get more information?
rozpocznij naukę
informacja
Gdzie znajdę więcej informacji?
management
rozpocznij naukę
zarządzanie
evil
rozpocznij naukę
zły
superstitious
rozpocznij naukę
przesądny
backflip
rozpocznij naukę
salto do tyłu
... takie trixy
bead
rozpocznij naukę
koralik, paciorek
belt
The belt is made of genuine leather.
rozpocznij naukę
pas
Pasek zrobiony jest z naturalnej skóry.
campground
rozpocznij naukę
boisko
competitors
rozpocznij naukę
zawodnicy
contest
rozpocznij naukę
konkurs
rumour
rozpocznij naukę
plotka
shame
rozpocznij naukę
wstyd
stunt
rozpocznij naukę
wyczyn kaskaderski
temple
rozpocznij naukę
świątynia
waist
rozpocznij naukę
talia
weapon
rozpocznij naukę
broń
wheelchair
rozpocznij naukę
wózek inwalidzki
hardcore
rozpocznij naukę
zatwardziały
... mynkraft?
imaginary
As a child she used to play with her imaginary friends.
rozpocznij naukę
wymyślony
Jako dziecko bawiła się ze zmyślonymi przyjaciółmi.
jealous
rozpocznij naukę
zazdrosny
leather
rozpocznij naukę
skórzany
rude
rozpocznij naukę
niegrzeczny
brake
nie broke =)
rozpocznij naukę
hamować
crash
rozpocznij naukę
zderzyć się
create a plot
rozpocznij naukę
wymyślać fabułę
do stunts
rozpocznij naukę
wykonywać popisy kaskaderskie
give (sth) a try
rozpocznij naukę
próbować
seem
rozpocznij naukę
wydawać się
feature
rozpocznij naukę
cechować, opisywać, uwydatniać
spot
rozpocznij naukę
dostrzec
i co?
(gunwo haha)
rozpocznij naukę
... kaplica
created by Dżony ... tak to już koniec =)

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.