50 SCHOOL LIFE, subjects, people, tests & exams

 0    125 fiszek    DigitalSmile
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
sztuka, zajęcia plastyczne
rozpocznij naukę
art
przedmioty humanistyczne
rozpocznij naukę
arts / humanities
biologia
rozpocznij naukę
biology
chemia
rozpocznij naukę
chemistry
zajęcia techniczne
rozpocznij naukę
design and technology
wychowanie, zajęcia
rozpocznij naukę
education
wychowanie fizyczne
rozpocznij naukę
physical education (br.) / PE (br.) / gym (am.)
religia
rozpocznij naukę
religious education / RE
wychowanie seksualne
rozpocznij naukę
sex education
angielski
rozpocznij naukę
English
niemiecki
rozpocznij naukę
German
język obcy
rozpocznij naukę
foreign language
język obcy nowożytny
rozpocznij naukę
modern foreign language
geografia
rozpocznij naukę
geography
historia
rozpocznij naukę
history
informatyka
rozpocznij naukę
information technology
matematyka
rozpocznij naukę
mathematics / maths (br.) / math (am.)
muzyka
rozpocznij naukę
music
filozofia
rozpocznij naukę
philosophy
fizyka
rozpocznij naukę
physics
psychologia
rozpocznij naukę
psychology
przedmioty ścisłe, fizyka
rozpocznij naukę
science
osoba nieobecna
rozpocznij naukę
absentee
woźny / woźna
rozpocznij naukę
caretaker (br.) / janitor (am.)
kolega, koleżanka z klasy
rozpocznij naukę
classmate
absolwent
rozpocznij naukę
graduate
dyrektor szkoły
rozpocznij naukę
head (br.)
dyrektor szkoły
rozpocznij naukę
headmaster (br.) / principal (am.)
dyrektorka szkoły
rozpocznij naukę
headmistress (br.)
bibliotekarz / bibliotekarka
rozpocznij naukę
librarian
prefekt
rozpocznij naukę
prefect
uczeń, uczennica
szkoły podstawowej
rozpocznij naukę
pupil
uczeń
rozpocznij naukę
schoolboy
uczeń, uczennica
rozpocznij naukę
schoolchild
uczennica
rozpocznij naukę
schoolgirl
kolega, koleżanka ze szkoły
rozpocznij naukę
schoolmate
student, uczeń
rozpocznij naukę
student
nauczyciel / nauczycielka
rozpocznij naukę
teacher
nauczyciel na zastępstwie
rozpocznij naukę
supply teacher (br.) / substitute teacher (am.)
pupilek nauczyciela
rozpocznij naukę
teacher's pet
wagarowicz
rozpocznij naukę
truant
nieobecny
rozpocznij naukę
absent
przerwa
rozpocznij naukę
break(time) (br.) / recess (am.)
1. klasa; 2. lekcja
rozpocznij naukę
class
klasa, sala lekcyjna
rozpocznij naukę
classroom
kara pozostania po lekcjach
rozpocznij naukę
detention
wakacje
rozpocznij naukę
holiday (br.) / vacation (am.)
przerwa świąteczna/wielkanocna/wakacje letnie
rozpocznij naukę
Christmas/Easter/summer holiday(s) (br.) / Christmas/Easter/summer vacation (am.)
zadanie domowe
rozpocznij naukę
homework
laboratorium językowe
rozpocznij naukę
language laboratory
wykład
rozpocznij naukę
lecture
lekcja
rozpocznij naukę
lesson
biblioteka
rozpocznij naukę
library
ocena
rozpocznij naukę
mark (br.) / grade (am.)
dobre oceny
z angielskiego
rozpocznij naukę
good marks (in/for English) (br.) / good grades (in/for English) (am.)
program nauczania w szkołach
rozpocznij naukę
national curriculum
drzwi otwarte
rozpocznij naukę
open day
drugie śniadanie
rozpocznij naukę
packed lunch (br.) / box lunch (am.)
zebranie dla rodziców
rozpocznij naukę
parent's evening
boisko
rozpocznij naukę
playground
bal maturalny
rozpocznij naukę
prom (am.)
dziennik obecności
rozpocznij naukę
register
szkoła
rozpocznij naukę
school
autobus szkolny
rozpocznij naukę
school bus
pisemna opinia o postępach ucznia
rozpocznij naukę
school report
półrocze, semestr
rozpocznij naukę
school term
mundurek szkolny
rozpocznij naukę
school uniform
rok szkolny
rozpocznij naukę
school year
pokój nauczycielski
rozpocznij naukę
staffroom
grupa uczniów na zbliżonym poziomie odbywających razem zajęcia z danego przedmiotu
rozpocznij naukę
stream (br.) / track (am.)
program nauczania
rozpocznij naukę
syllabus
semestr
rozpocznij naukę
term
tygodniowa przerwa w połowie każdego semestru
rozpocznij naukę
half term (br.)
plan lekcji
rozpocznij naukę
timetable
w planie lekcji
rozpocznij naukę
on the timetable
wagarowanie
rozpocznij naukę
truancy
klasy bez podziału na grupy
według poziomu
rozpocznij naukę
unstreamed classes
klasa
np. pierwsza, szósta itp.
rozpocznij naukę
year (br.) / grade (am.)
dyplom, świadectwo
rozpocznij naukę
certificate
dyktando
rozpocznij naukę
dictation
egzamin
rozpocznij naukę
exam / examination
egzamin wstępny
rozpocznij naukę
entrance exam
egzamin ustny
rozpocznij naukę
oral exam
egzamin pisemny
rozpocznij naukę
written exam
egzamin próbny
rozpocznij naukę
mock (exam) (br.)
poprawka
rozpocznij naukę
retake / resit (br.)
powtórka
rozpocznij naukę
revision
polecenia
rozpocznij naukę
rubric
niezapowiedziana kartkówka
rozpocznij naukę
surprise / pop quiz (am.)
praca semestralna
rozpocznij naukę
term paper (am.)
test, klasówka
rozpocznij naukę
test
test wielokrotnego wyboru
rozpocznij naukę
multiple-choice test
spóźnić się do szkoły
rozpocznij naukę
to be late for school
znęcać się nad młodszymi i słabszymi kolegami
rozpocznij naukę
to bully
urwać się z lekcji
pot.
rozpocznij naukę
to bunk off (school) (br.)
col.
zakuwać do klasówki/egzaminu
rozpocznij naukę
to cram for a test/exam (br.) / to grind for a test/exam (am.)
ściągać
rozpocznij naukę
to crib
odrobić zadanie domowe
rozpocznij naukę
to do one's homework
kończyć szkołę, kończyć lekcje
rozpocznij naukę
to end school
oblać
rozpocznij naukę
to fail / to flunk
ukończyć szkołę
rozpocznij naukę
to finish school
dostać dobrą ocenę
rozpocznij naukę
to get a good mark (br.) / to get a good grade (am.)
zdać
rozpocznij naukę
to get through
chodzić do szkoły
rozpocznij naukę
to go to school
wiedzieć
rozpocznij naukę
to know
znać coś na pamięć
rozpocznij naukę
to know something by heart
uczyć się
rozpocznij naukę
to learn
nauczyć się czegoś na pamięć
rozpocznij naukę
to learn something (off) by heart
uczyć się na pamięć, zapamiętywać
rozpocznij naukę
to memorise (br.) / to memorize (am.)
zdać
rozpocznij naukę
to pass
zdać śpiewająco
rozpocznij naukę
to pass an exam with flying colours
chodzić na wagary
rozpocznij naukę
to play truant (br.) / to play hooky (am.)
powtarzać rok/klasę
rozpocznij naukę
to repeat a year/class
zaczynać szkołę, zaczynać lekcje
rozpocznij naukę
to start school
dzielić dzieci na grupy
rozpocznij naukę
to stream children (br.) / to track children (am.)
uczyć się, studiować
rozpocznij naukę
to study
przygotowywać się do egzaminu
rozpocznij naukę
to study for an exam
zawiesić kogoś w prawach ucznia
rozpocznij naukę
to suspend somebody from school
zdawać egzamin
rozpocznij naukę
to take an exam
pisać test
rozpocznij naukę
to take a test
chodzić na lekcje (jazdy konnej/pływania)
rozpocznij naukę
to take (riding/swimming) lessons
chodzić na lekcje (jazdy konnej/pływania)
rozpocznij naukę
to have (riding/swimming) lessons
uczyć (kogoś/czegoś)
rozpocznij naukę
to teach (somebody/something)
ścierać tablicę
rozpocznij naukę
to wipe the blackboard
napisać wypracowanie (o czymś)
rozpocznij naukę
to write an essay (on something)

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.