Upper Intermediate 2

 0    237 fiszek    1234magda
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
pampered child
An example of pamper is when you spoil your child and cater to his or her every whim and need.
rozpocznij naukę
wypieszczone dziecko
cater to every whim and need
rozpocznij naukę
zaspokoić wszystkie zachcianki i potrzeby
short stroll
A pleasant slow walk is a stroll
rozpocznij naukę
krótka przechdzka
The holiday is a fortnight long.
rozpocznij naukę
Urlop trwa na dwa tygodnie.
You can pay for the holiday by card.
rozpocznij naukę
Możesz zapłacić za wakacje kartą.
You can pay for the meal in cash
rozpocznij naukę
Możesz zapłacić za posiłek w gotówce
Thomas feels indifferent
"they all seemed indifferent rather than angry"
rozpocznij naukę
Thomasowi jest obojętne
en-suite bathroom
rozpocznij naukę
łazienka w pokoju
a scary movie
rozpocznij naukę
straszny film
nightmare
"I had nightmares after watching the horror movie"
rozpocznij naukę
koszmar
interest rate
I don't like cards – the interest rate is so high on them.
rozpocznij naukę
stopa procentowa
Nasza pożyczka jest oprocentowana na 10% w stosunku rocznym.
I like to spend my money wisely.
rozpocznij naukę
Lubię wydawać pieniądze mądrze.
Can we afford it?
rozpocznij naukę
Czy możemy sobie na to pozwolić?
We have plenty of money in the joint account.
rozpocznij naukę
Mamy mnóstwo pieniędzy na wspólnym rachunku.
everyday chores
rozpocznij naukę
codzienne prace domowe
hang around
the maids were just hanging around the hotel
rozpocznij naukę
pałętać się, kręcić się, sterczeć
cheer up!
rozpocznij naukę
głowa do góry!
you should start saving up
rozpocznij naukę
powinieneś zacząć oszczędzać
tidy up the garden
The maid should tidy the room at least once a day.
rozpocznij naukę
uporządkować ogród
a superb performance
rozpocznij naukę
wspaniały występ
inefficient management
rozpocznij naukę
nieefektywne zarządzanie
morally acceptable
Everyone seemed to have a different perspective on what was morally acceptable – especially when it came to sex.
rozpocznij naukę
moralnie dopuszczalne
unhappy, miserable
Gabriel, I didn't know you were unhappy with me.
rozpocznij naukę
nieszczęśliwy
indifferent to
a person who is indifferent to the sufferings of others.
rozpocznij naukę
obojętny na
Disaster area
Much of the central Gulf Coast was declared a disaster area after hurricane Katrina.
rozpocznij naukę
obszar katastrofy
everything still looked filthy
rozpocznij naukę
wszystko nadal wyglądał brudny
doss around=hang around
The staff are very lazy and they simply doss around.
rozpocznij naukę
obijać się
hang out with friends
The kids jut hang out at shopping centres after school.
rozpocznij naukę
spędzać czas z przyjaciółmi
hang up the washing
rozpocznij naukę
powiesić pranie
bring up
rozpocznij naukę
wnieść, wychować
get back together
rozpocznij naukę
wrócić razem
Smear marks on the mirrors
rozpocznij naukę
Rozmazane ślady na lustrach
The food was bland and tasteless.
rozpocznij naukę
Jedzenie było mdłe i bez smaku.
an uncanny resemblance to
An elderly woman bearing an uncanny resemblance to a terrible singer from a BBC comedy
rozpocznij naukę
niesamowite podobieństwo do
to clean thoroughly
The windows had been cleaned thoroughly.
rozpocznij naukę
dokładnie oczyścić
strong stench
There was a strong stench of chlorine in the pools.
rozpocznij naukę
silny smród
the cutlery is filthy
rozpocznij naukę
sztućce są brudne
The room is spotless.
rozpocznij naukę
Pokój jest bez skazy.
The siblings have a strong bond.
rozpocznij naukę
Rodzeństwo ma silną więź.
As much use as a chocolate teapot
rozpocznij naukę
bezużyteczny
hungry as a hog
hog - wieprz
rozpocznij naukę
bardzo głodny
well-tanned
rozpocznij naukę
dobrze opalony
be as slippery as an eel
eel
rozpocznij naukę
nie można mu zaufać
as sly as a fox
rozpocznij naukę
jako chytry jak lis
stubborn as a mule
rozpocznij naukę
uparty jak muł
to catch sb. red-handed
rozpocznij naukę
złapać kogoś. na gorącym uczynku
necklaces and bracelets
rozpocznij naukę
naszyjniki i bransoletki
as busy as bees
rozpocznij naukę
tak zajęty, jak pszczoły
as quick as a flash
rozpocznij naukę
tak szybko, jak błysk
extremely disruptive
rozpocznij naukę
bardzo uciążliwy
To be starving
rozpocznij naukę
być głodny
To be cunning
rozpocznij naukę
być przebiegłym, chytrym, sprytnym
To have a hectic schedule
rozpocznij naukę
mieć gorączkowy harmonogram
rozpocznij naukę
złapać na gorącym uczynku
I entirely agree.
rozpocznij naukę
W pełni się zgadzam.
a prankster at school
rozpocznij naukę
dowcipniś w szkole
misbehaved at school.
rozpocznij naukę
zachowywał się źle w szkole.
extra-terrestial beings
rozpocznij naukę
istoa pozaziemska
we deserve a treat!
rozpocznij naukę
zasługujemy na przyjemności
money for treat ourselfs
rozpocznij naukę
pieniądze do wydania na nasze zachcianki
he treated me fairly
rozpocznij naukę
potraktował mnie uczciwie, sprawiedliwie
it always comes down to money
rozpocznij naukę
to zawsze sprowadza się do pieniędzy
instalment of the loan
rozpocznij naukę
raty kredytu
to dip into
rozpocznij naukę
zanurzyć się
misleading information
rozpocznij naukę
wprowadzające w błąd informacje
stroll around
rozpocznij naukę
przechadzać się
to bother
"nobody bothered locking the doors"
rozpocznij naukę
niepokoić
to cut short a conversation
rozpocznij naukę
uciąć rozmowę
drive out
rozpocznij naukę
wypędzać, wyjechać
filthy cutlery
rozpocznij naukę
brudne sztućce
some resemblance to
rozpocznij naukę
pewne podobieństwo do
tasteless joke
rozpocznij naukę
niesmaczny żart
an uncanny ability to empathize
rozpocznij naukę
trudna do pojęcia zdolność do empatii
canny player
rozpocznij naukę
sprytny gracz
a gorilla comes towards you
rozpocznij naukę
Goryl przychodzi do ciebie
problem with a pace of work
rozpocznij naukę
Problem z tempem pracy
as we started moving towards the craft
rozpocznij naukę
jak ruszyliśmy w kierunku statku
it began changing colour
rozpocznij naukę
zaczął zmieniać kolor
made by local pranksters
rozpocznij naukę
wykonane przez lokalnych żartownisiów
extra-terrestrial space craft
rozpocznij naukę
nieziemski statek kosmiczny
the crop circles on my field are very basic
rozpocznij naukę
kręgi zbożowe na moim polu są bardzo proste
some crop circles appears in significant places
rozpocznij naukę
niektóre kręgi pojawia się w znaczących miejscach
coal mine
rozpocznij naukę
kopalnia węgla
Utterly fascinating
rozpocznij naukę
absolutnie fascynujące
hover like a helicopter
rozpocznij naukę
unosi się jak helikopter
alien abduction
rozpocznij naukę
uprowadzenie przez obcych
burst
The water pipe burst during the winter
rozpocznij naukę
pękać, wybuchać, rozrywać się
shift
Shift work has been linked to obesity and depression.
rozpocznij naukę
zmiana
Praca na zmiany wiąże się z otyłością i stanami depresyjnymi.
more likely
rozpocznij naukę
bardziej prawdopodobne
suffering from delusions
rozpocznij naukę
cierpi na urojenia
tidy / clean up
rozpocznij naukę
uporządkować, oczyścić
ask around
rozpocznij naukę
zebrać opinie z różnych źródeł
get back
I'll get back home at midnight.
rozpocznij naukę
wracać
Wrócę do domu o północy.
turn out
rozpocznij naukę
okazać się
to stop screaming
rozpocznij naukę
przestać krzyczeć
excessive drinking
rozpocznij naukę
nadmierne picie
bland flavour
rozpocznij naukę
mdły smak
how far is it to
rozpocznij naukę
jak daleko jest do
unless
rozpocznij naukę
chyba że
whether you like it or not
rozpocznij naukę
czy ci się to podoba czy nie
providing that
rozpocznij naukę
pod warunkiem, że
provided
rozpocznij naukę
pod warunkiem,
on condition that
rozpocznij naukę
pod warunkiem, że
compensation package is poor
rozpocznij naukę
Pakiet odszkodowania jest słaby
disastrous fire
rozpocznij naukę
katastrofalny pożar
entitled to sth
rozpocznij naukę
uprawniony do
hazardous
rozpocznij naukę
niebezpieczny
inefficient solutions
rozpocznij naukę
nieefektywne rozwiązania
income tax refund
rozpocznij naukę
Zwrot podatku dochodowego
her regret at Virginia's death
rozpocznij naukę
jej żal po śmierci Virginii
stale bread
rozpocznij naukę
czerstwy chleb
incredible tale
rozpocznij naukę
niesamowita opowieść
nagging pain
rozpocznij naukę
dokuczliwy ból
live nearby
rozpocznij naukę
Mieszkamy w pobliżu
sincere desire
rozpocznij naukę
Szczere pragnienie
willing to compromise
rozpocznij naukę
skłonny do kompromisu
predict the future
rozpocznij naukę
przewidzieć przyszłość
our main industrial competitors
rozpocznij naukę
nasi główni konkurenci przemysłowi
a merger between Dymler and Chrysler
rozpocznij naukę
fuzja Dymler i Chryslera
to hire a dozen workers
rozpocznij naukę
zatrudnić kilkunastu pracowników
he was dismissed for stealing money
rozpocznij naukę
został zwolniony za kradzież pieniędzy
this redundant brewery has been converted into a library
rozpocznij naukę
to zbędny browar został przekształcony w bibliotekęe
give notice
rozpocznij naukę
wypowiadać posadę
Do you have any vacancies?
rozpocznij naukę
Czy masz jakieś oferty pracy?
job center
rozpocznij naukę
Centrum pracy
trade union
rozpocznij naukę
związek zawodowy
wage negotiation
rozpocznij naukę
Negocjacje płacowe
labour dispute
rozpocznij naukę
Spór pracy
overtime
I think I'll ask if I can work overtime.
rozpocznij naukę
nadgodziny
Chyba zapytam, czy mogę wziąć nadgodziny.
indispensable specialist
rozpocznij naukę
niezbędny specjalista
he has applied for a promotion
rozpocznij naukę
wystąpił o awans
incentive scheme
rozpocznij naukę
program motywacyjny
Economic recession
Economic recession are predominantly the result of insufficient demand.
rozpocznij naukę
Recesja gospodarcza
consumer society
rozpocznij naukę
społeczeństwo konsumpcyjne
fortune
rozpocznij naukę
fortuna, majątek, los
turn over
The car turned over and then bumped into a tree.
rozpocznij naukę
przewracać
Samochód dachował, a potem uderzył w drzewo.
evaluate
rozpocznij naukę
oceniać, obrachować
writing on the wall
rozpocznij naukę
napis na ścianie
inscriptions on the T-shirt
rozpocznij naukę
napisy na koszulce
holding the phone
rozpocznij naukę
trzymając telefon
lid of the copy machine
rozpocznij naukę
Pokrywa kopiarki
cover
rozpocznij naukę
okładka, pokrywa
paper tray
rozpocznij naukę
Podajnik papieru
handset
rozpocznij naukę
słuchawka
facing to the left
rozpocznij naukę
skierowany w lewo
in her right hand
rozpocznij naukę
w prawej ręce
to the left (of something)
rozpocznij naukę
lewo (czegoś)
bump into
They're smart enough, we hope, not to bump into each other.
rozpocznij naukę
wpadać, natknąć się
come off
rozpocznij naukę
zejść (o plamie)
take off
That is very important in order for us to know which aeroplanes can take off and when.
rozpocznij naukę
zdejmować, startować(o samolocie)
switch off
rozpocznij naukę
wyłączać
isn't not likely
Isn't not likely to take off today, is it?
rozpocznij naukę
jest mało prawdopodobne
Jest mało prawdopodobne, aby dziś wystartował, nieprawdaż?
cone
rozpocznij naukę
stożek, wafel (np do lodów), szyszka
scoop
rozpocznij naukę
łopatka, gałka lodów
dessert
What is the best dessert in the world?
rozpocznij naukę
deser
Jaki jest najlepszy deser na świecie?
desert
rozpocznij naukę
pustynia
cord
rozpocznij naukę
sznur, telefon z kablem
stapler, staples, hole-punch
rozpocznij naukę
zszywacz, zszywki, dziurkacz
department
rozpocznij naukę
dział, ministerstwo, oddział, wydzial, resort, zaklad
head of state
The president is the head of state in Poland.
rozpocznij naukę
głowa państwa
Prezydent jest głowa państwa w Polsce.
civil rights
rozpocznij naukę
prawa obywatelskie
equal opportunities for women
rozpocznij naukę
równe szanse dla kobiet
government's central aim
rozpocznij naukę
Główny cel rządu
elections, electorate
rozpocznij naukę
wybory, wyborcy
election campaign
rozpocznij naukę
kampania wyborcza
polling station
rozpocznij naukę
lokal wyborczy
polling booth
rozpocznij naukę
kabina do głosowania
ballot-box
rozpocznij naukę
urna wyborcza
constituency
rozpocznij naukę
okręg wyborczy
majority system
rozpocznij naukę
System większościowy
mayor
rozpocznij naukę
burmistrz
abstaining from chocolate
rozpocznij naukę
powstrzymywanie się od czekolady
abstention
rozpocznij naukę
wstrzymanie się od głosu
referendum
rozpocznij naukę
referendum
opposition party
rozpocznij naukę
partia opozycyjna
pasted
rozpocznij naukę
wklejony
Parliament has just passed
rozpocznij naukę
Parlament właśnie zaakceptowa, przegosował
balance of power
rozpocznij naukę
Równowaga sił
impartial
rozpocznij naukę
bezstronny
abolish trade barriers
rozpocznij naukę
zniesienie barier w handlu
moreover
rozpocznij naukę
ponadto
furthermore, in addition
rozpocznij naukę
Ponadto, w dodatku
nevertheless
rozpocznij naukę
niemniej jednak
besides
rozpocznij naukę
oprócz
window sill
rozpocznij naukę
parapet
READING COMPREHENSION
rozpocznij naukę
Czytanie ze zrozumieniem
scorching hot
rozpocznij naukę
piekielnie gorąco
stings
rozpocznij naukę
użądlenia
feeling was mutual.
rozpocznij naukę
uczucie było wzajemne.
regret
rozpocznij naukę
żałować
Ever since I've lost my job
rozpocznij naukę
Odkąd straciłem pracę
wrong tissue
rozpocznij naukę
złe tkanki
inject patients with substances
rozpocznij naukę
wstrzyknać pacjentom subtancję
sermon
rozpocznij naukę
kazanie
learn more
rozpocznij naukę
dowiedz się więcej
yell and scream
rozpocznij naukę
krzyczeć i wrzeszczeć
complaints begun to pour in
rozpocznij naukę
skargi zaczęły napływać
apprenticeship / training
rozpocznij naukę
praktyka / szkolenie
apprentice
rozpocznij naukę
uczeń
I cheated in the exam
rozpocznij naukę
Oszukiwałem na egzaminie
weaknesses and strengths
rozpocznij naukę
słabe i mocne strony
involve
Only a small number of players seem to have been involved.
rozpocznij naukę
angażować, dotyczyć
Good manners are relevant
rozpocznij naukę
Dobre maniery są istotne
irrelevant, insignificant
rozpocznij naukę
nieistotne, nieistotne
on demand
rozpocznij naukę
na żądanie
demand
The total demand for oil has increased by 0.5%.
rozpocznij naukę
popyt
Popyt na ropę wzrósł ostatnio o 0,5%.
demanding job
rozpocznij naukę
wymagająca praca
likely, probably
they are likely to face a highly stressful journey
rozpocznij naukę
prawdopodobne, prawdopodobnie
duck tape = duct tape
rozpocznij naukę
srebrna taśma na tkaninie
to whip up profits
Fifty Shades of Grey: Shops hope to whip up profits
rozpocznij naukę
zwiększć zyski
Fifty Shades of Grey: Shops hope to whip up profits
rozpocznij naukę
Pięćdziesiąt twarzy Greya: Sklepy nadzieję wzbudzać zyski
on the contrary
rozpocznij naukę
przeciwnie
thrill
rozpocznij naukę
dreszczyk
thrilled
rozpocznij naukę
wstrząśnięty
the police ruled
rozpocznij naukę
policja wykluczyła
stardom
rozpocznij naukę
gwiazdorstwo
stashed
rozpocznij naukę
ukryty
stash
rozpocznij naukę
schować coś na potem
cache
rozpocznij naukę
Pamięć podręczna
palatial mansion
rozpocznij naukę
pałacowa rezydencja
innate talent
rozpocznij naukę
Wrodzony talent
poorer person.
rozpocznij naukę
uboższa osoba.
sycophant
rozpocznij naukę
pochlebca
likely, probably
rozpocznij naukę
prawdopodobne, pewnie
likely
rozpocznij naukę
prawdopodobnie
another downside
rozpocznij naukę
Kolejne ograniczenie
addictive substances
rozpocznij naukę
substancje uzależniające
hounded
rozpocznij naukę
ścigany
regret
rozpocznij naukę
żal, ubolewanie
steal, stole, stolen
rozpocznij naukę
ukraść
favorable
rozpocznij naukę
korzystny
Nevertheless we hardly ever argue.
rozpocznij naukę
Niemniej jednak prawie nigdy sę nie kłócimy
He is not tall, on the contrary, he is really short.
rozpocznij naukę
On nie jest wysoki, wręcz przeciwnie, jest on bardzo niski
whereas I myself was never more serious
rozpocznij naukę
natomast ja sam nigdy nie był bardziej poważny
My sister would have been very athletic if she had continued to do sport.
rozpocznij naukę
Moja siostra byłaby bardzo wysportowany gdyby nadal uprawiała sport.
I get angry about the way he acts
rozpocznij naukę
Złoszczę o sposób, w jaki działa
She forgave him for his rude behavior
rozpocznij naukę
Ona wybaczyła mu za niegrzeczne zachowanie

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.