RO pdf dyżurny pododdziału i dyż. pododdziału

 0    19 fiszek    Monika1980
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Podoficera dyżurnego pododdziału wyznacza się spośród
rozpocznij naukę
podoficerów, szeregowych (marynarzy) zawodowych, a w uzasadnionych przypadkach szeregowych (marynarzy) lub podchorążych i kadetów.

Podoficer dyżurny pododdziału podlega
rozpocznij naukę
dowódcy pododdziału, a pod względem służby - oficerowi dyżurnemu jednostki.

Podoficerowi dyżurnemu podlegają
rozpocznij naukę
dyżurni pododdziału.

Kto udziela instruktażu do służb w pododdziale?
rozpocznij naukę
dowódca, szef pododdziału lub żołnierz wyznaczony rozkazem dowódcy

Kto przeprowadza zbiórkę żołnierzy wyznaczonych do służb i komu o tym melduje?
rozpocznij naukę
podoficer dyżurny pododdziału; melduje o tym dowódcy lub szefowi pododdziału

Co robi dowódca lub szef kompanii (inny wyznaczony rozkazem przez dowódcę żołnierz) na zbiórce żołnierzy wyznaczonych do służb?
rozpocznij naukę
sprawdza przygotowanie żołnierzy do objęcia służb oraz prowadzi instruktaż z nowym podoficerem dyżurnym, zapoznając go ze stanem ewidencyjnym i faktycznym żołnierzy.

Co robi dowódca lub szef kompanii (inny wyznaczony rozkazem przez dowódcę żołnierz), jeżeli chodzi o pododdziałowy magazyn broni?
rozpocznij naukę
nadzoruje przekazanie pododdziałowego magazynu broni przez zdającego służbę podoficera dyżurnego obejmującemu służbę oraz zamknięcie magazynu broni, a następnie osobiście plombuje magazyn oraz pojemnik z kluczami (wpisuje kody zabezpieczajace).

Każdorazowe otwarcie i zamknięcie pododdziałowego magazynu broni musi być poprzedzone
rozpocznij naukę
poinformowaniem o tym fakcie oficera dyżurnego jednostki wojskowej (lub dowódcy warty - w zalezności od konfiguracji systemu) i otrzymaniem jego zgody na otwarcie tego magazynu.

Podoficer dyżurny pododdziału ma prawo
rozpocznij naukę
wydawania rozkazów wynikających z obowiązków określonych w instrukcji pełnienia służby oraz potrzeby utrzymania dyscypliny i porządku wojskowego.

Podoficer dyżurny czuwa nad
rozpocznij naukę
przestrzeganiem przez wszystkich żołnierzy pododdziału, regulaminowych norm współżycia i zasad koleżeństwa, sprawiedliwym, równomiernym dzieleniem prac porządkowych oraz reaguje na wszelkie naruszenia w tym względzie.

Komu melduje podoficer dyżurny pododdziału o zaistniałych problemach?
rozpocznij naukę
melduje o nich dowódcy pododdziału, a w wypadkach drastycznych, również oficerowi dyżurnemu jednostki.

Podoficer dyżurny sprawdza
rozpocznij naukę
wygląd zewnętrzny umundurowanych żołnierzy wychodzących poza rejon zakwaterowania, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości nakazuje ich usunięcie.

Po odprawie podoficer dyżurny obejmujący służbę
rozpocznij naukę
przejmuje dokumentację i sprzęt kwaterunkowy zgodnie ze spisem wyposażenia, sprawdza stan plomb na drzwiach magazynów broni, na szafkach hydrantowych, tablicach rozdzielczych, sprawność oświetlenia awaryjnego oraz porządek w pododdziale.

Przekazanie i przyjęcie służby podoficer dyżurny melduje
rozpocznij naukę
dowódcy pododdziału i ODJ np.: przekazujący – „PANIE KAPITANIE, kapral Kwiatkowska melduje zdanie służby podoficera dyżurnego kompanii”, przyjmujący – „PANIE KAPITANIE, sierżant Kowalski melduje objęcie służby podoficera dyżurnego kompanii.”

Jeżeli przekazanie (przyjęcie służby) następuje po godzinach służbowych, podoficerowie dyżurni meldują ten fakt
rozpocznij naukę
wyznaczonemu przez dowódcę pododdziału żołnierzowi zawodowemu i oficerowi dyżurnemu jednostki.

Podoficer dyżurny składa meldunek
rozpocznij naukę
dowódcy pododdziału, jego przełożonym oraz oficerowi dyżurnemu i jego pomocnikowi - jeżeli posiadają równy lub wyższy stopień wojskowy

Przykładowy meldunek podoficera dyżurnego pododdziału
rozpocznij naukę
„PANIE KAPITANIE, podoficer dyżurny kompanii, mat Kwiatkowska melduje kompanię podczas przygotowania do apelu porannego. W czasie pełnienia służby nic ważnego nie wydarzyło się” (albo melduje, co się wydarzyło).

Dyżurny pododdziału podlega
rozpocznij naukę
podoficerowi dyżurnemu i wykonuje jego rozkazy oraz polecenia

Gdy podoficer dyżurny pododdziału jest nieobecny, jego obowiązki pełni
rozpocznij naukę
Dyżurny pododdziału


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.