RO pdf dyżurny pododdziału i dyż. pododdziału

3  4    19 fiszek    Monika1980
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Podoficera dyżurnego pododdziału wyznacza się spośród
rozpocznij naukę
podoficerów, szeregowych (marynarzy) zawodowych, a w uzasadnionych przypadkach szeregowych (marynarzy) lub podchorążych i kadetów.
Podoficer dyżurny pododdziału podlega
rozpocznij naukę
dowódcy pododdziału, a pod względem służby - oficerowi dyżurnemu jednostki.
Podoficerowi dyżurnemu podlegają
rozpocznij naukę
dyżurni pododdziału.
Kto udziela instruktażu do służb w pododdziale?
rozpocznij naukę
dowódca, szef pododdziału lub żołnierz wyznaczony rozkazem dowódcy
Kto przeprowadza zbiórkę żołnierzy wyznaczonych do służb i komu o tym melduje?
rozpocznij naukę
podoficer dyżurny pododdziału; melduje o tym dowódcy lub szefowi pododdziału
Co robi dowódca lub szef kompanii (inny wyznaczony rozkazem przez dowódcę żołnierz) na zbiórce żołnierzy wyznaczonych do służb?
rozpocznij naukę
sprawdza przygotowanie żołnierzy do objęcia służb oraz prowadzi instruktaż z nowym podoficerem dyżurnym, zapoznając go ze stanem ewidencyjnym i faktycznym żołnierzy.
Co robi dowódca lub szef kompanii (inny wyznaczony rozkazem przez dowódcę żołnierz), jeżeli chodzi o pododdziałowy magazyn broni?
rozpocznij naukę
nadzoruje przekazanie pododdziałowego magazynu broni przez zdającego służbę podoficera dyżurnego obejmującemu służbę oraz zamknięcie magazynu broni, a następnie osobiście plombuje magazyn oraz pojemnik z kluczami (wpisuje kody zabezpieczajace).
Każdorazowe otwarcie i zamknięcie pododdziałowego magazynu broni musi być poprzedzone
rozpocznij naukę
poinformowaniem o tym fakcie oficera dyżurnego jednostki wojskowej (lub dowódcy warty - w zalezności od konfiguracji systemu) i otrzymaniem jego zgody na otwarcie tego magazynu.
Podoficer dyżurny pododdziału ma prawo
rozpocznij naukę
wydawania rozkazów wynikających z obowiązków określonych w instrukcji pełnienia służby oraz potrzeby utrzymania dyscypliny i porządku wojskowego.
Podoficer dyżurny czuwa nad
rozpocznij naukę
przestrzeganiem przez wszystkich żołnierzy pododdziału, regulaminowych norm współżycia i zasad koleżeństwa, sprawiedliwym, równomiernym dzieleniem prac porządkowych oraz reaguje na wszelkie naruszenia w tym względzie.
Komu melduje podoficer dyżurny pododdziału o zaistniałych problemach?
rozpocznij naukę
melduje o nich dowódcy pododdziału, a w wypadkach drastycznych, również oficerowi dyżurnemu jednostki.
Podoficer dyżurny sprawdza
rozpocznij naukę
wygląd zewnętrzny umundurowanych żołnierzy wychodzących poza rejon zakwaterowania, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości nakazuje ich usunięcie.
Po odprawie podoficer dyżurny obejmujący służbę
rozpocznij naukę
przejmuje dokumentację i sprzęt kwaterunkowy zgodnie ze spisem wyposażenia, sprawdza stan plomb na drzwiach magazynów broni, na szafkach hydrantowych, tablicach rozdzielczych, sprawność oświetlenia awaryjnego oraz porządek w pododdziale.
Przekazanie i przyjęcie służby podoficer dyżurny melduje
rozpocznij naukę
dowódcy pododdziału i ODJ np.: przekazujący – „PANIE KAPITANIE, kapral Kwiatkowska melduje zdanie służby podoficera dyżurnego kompanii”, przyjmujący – „PANIE KAPITANIE, sierżant Kowalski melduje objęcie służby podoficera dyżurnego kompanii.”
Jeżeli przekazanie (przyjęcie służby) następuje po godzinach służbowych, podoficerowie dyżurni meldują ten fakt
rozpocznij naukę
wyznaczonemu przez dowódcę pododdziału żołnierzowi zawodowemu i oficerowi dyżurnemu jednostki.
Podoficer dyżurny składa meldunek
rozpocznij naukę
dowódcy pododdziału, jego przełożonym oraz oficerowi dyżurnemu i jego pomocnikowi - jeżeli posiadają równy lub wyższy stopień wojskowy
Przykładowy meldunek podoficera dyżurnego pododdziału
rozpocznij naukę
„PANIE KAPITANIE, podoficer dyżurny kompanii, mat Kwiatkowska melduje kompanię podczas przygotowania do apelu porannego. W czasie pełnienia służby nic ważnego nie wydarzyło się” (albo melduje, co się wydarzyło).
Dyżurny pododdziału podlega
rozpocznij naukę
podoficerowi dyżurnemu i wykonuje jego rozkazy oraz polecenia
Gdy podoficer dyżurny pododdziału jest nieobecny, jego obowiązki pełni
rozpocznij naukę
Dyżurny pododdziału

Obowiązki podoficera - wiedza o wojsku dla każdego

Podoficer dyżurny pododdziału? Wiesz, kto to taki i jakie są obowiązki podoficera? Jeśli nie pełnisz takiej funkcji ani nie jesteś też zawodowym wojskowym, zapewne nie jest to wiedza oczywista. Nikt przecież nie wie wszystkiego. Fiszki gromadzące i porządkujące wiedzę o funkcjach i rolach wojskowych podoficera pomogą każdemu przed kim egzamin z wiedzy o wojskowości. Niektórzy zdają taki egzamin w ramach szkolnej olimpiady wiedzy o społeczeństwie, inni przechodzą podobne testy podczas naboru do służb wojskowych. Fiszki z wiedzą o funkcji podoficera mogą także zainteresować wielbicieli wojskowości, amatorsko poszerzających zakres swoich kompetencji. A jest to wiedza fascynująca, choć nieoczywista, jak i wiele innych zagadnień związanych z wojskowością. Z fiszkami i ich ścisłym opracowaniem obowiązków podoficera wojskowego, nauka o kulturze militarnej wciągnie naprawdę każdego.

System pytań i poprawnych odpowiedzi, czyli uczymy się wojskowej precyzji

Fiszki poświęcone wiedzy o obowiązkach podoficera dyżurnego pododdziału zbudowane zostały w formule pytań i odpowiedzi. Lewa kolumna to zestaw pytań, prawa odpowiedzi na nie. Dzięki temu rozwiązaniu nasza pamięć przyswoi szereg wojskowych niuansów wiele razy szybciej, bo ludzki mózg doskonale pamięta to, co zostało uporządkowane i ułożone w czytelnych systemach reguł. Kto udziela instruktażu do służb w pododdziale? Dowódca, szef pododdziału lub żołnierz wyznaczony rozkazem dowódcy? Zrozumiałe? Z fiszkami już tak, bo reguły tych fiszek to porządek pytań i odpowiedzi. Jak to w wojsku.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.