RO Meldowanie się i przedstawianie

4  3    23 fiszki    Monika1980
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Meldunek jest to
rozpocznij naukę
zwięzła informacja, którą podwładny składa przełożonemu oraz osobom wymienionym w pkt. 69.
Co podaje się w meldunku?
rozpocznij naukę
kolejno: formę („PAN, PANI”), stopień wojskowy przełożonego lub stanowisko osoby cywilnej, swoje stanowisko, stopień, nazwisko i czynność wykonywaną przez oddział (pododdział) lub meldującego albo cel przybycia,
Przykładowy meldunek
rozpocznij naukę
np. „PANIE MAJORZE (PANI MAJOR) – dowódca pierwszej kompanii – kapitan Kowalski (kapitan Kowalska) – melduje kompanię podczas ćwiczeń taktycznych na temat...”.
Komu oprócz przełożonego składa się meldunek?
rozpocznij naukę
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Obrony Narodowej i Szefowi Sztabu Generalnego Wojsk Polskiego.
Co zamiast meldunku robi się wobec pozostałych osób cywilnych-przełożonych?
rozpocznij naukę
żołnierze przedstawiają informacje, używając stosownych określeń, np. „PANIE DYREKTORZE (PANI DYREKTOR) – szef wydziału pierwszego major Kowalski (major Kowalska) – przedstawia (informuje, wyjaśnia), że...”.
Czy przełożonemu, który zna meldującego (przedstawiającego) można składać meldunek bez podawania stanowiska, stopnia i nazwiska?
rozpocznij naukę
tak
Meldunek składa się w następujących sytuacjach 1
rozpocznij naukę
w wypadku przybycia przełożonego do rejonu zakwaterowania jednostki lub pododdziału (na zajęcia, odprawę, apel, itp.) oraz miejsca służby (pracy)
Meldunek składa się w następujących sytuacjach 2
rozpocznij naukę
podczas pełnienia służby dyżurnej – w czasie pierwszego przybycia przełożonego w danym dniu oraz dodatkowo w sprawach określonych w instrukcji służby dyżurnej;
Meldunek składa się w następujących sytuacjach 3-4
rozpocznij naukę
na apelu, zbiórce jednostki (pododdziału) oraz w czasie witania osób przez kompanię honorową; po przybyciu do przełożonego – o celu przybycia;
Meldunek składa się w następujących sytuacjach 5-7
rozpocznij naukę
przed wyjazdem służbowym, na urlop lub leczenie i po powrocie; podczas obejmowania i zdawania służby, a także stanowiska służbowego; po wykonaniu rozkazu.
Osobom nieznanym, mającym wyższy stopień, dowódca, oficer dyżurny, żołnierz
rozpocznij naukę
przedstawia się.
Kto składa meldunek lub sprawozdanie osobom kontrolującym?
rozpocznij naukę
dowódca (szef, komendant, itp.) kontrolowanej jednostki, instytucji, pododdziału (równorzędnej).
Do czego zobowiązany jest kontrolujący?
rozpocznij naukę
poinformować o celu przybycia oraz przedstawić imienne stałe lub jednorazowe upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych.
Komu składa się meldunek, gdy kontrolujący przybywa do jednostki (pododdziału) razem z przełożonym, a jest on co najmniej równy stopniem?
rozpocznij naukę
kontrolującemu
Komu składa się meldunek, gdy kontrolujący przybywa do jednostki (pododdziału) razem z przełożonym, a jest on niższy stopniem?
rozpocznij naukę
przełożonemu.
Co się robi, jeżeli w czasie kontroli przybędzie przełożony dowódcy kontrolowanej jednostki (pododdziału)?
rozpocznij naukę
meldunek składa mu dowódca jednostki (pododdziału), a kontrolujący przedstawia się.
Służbowe przedstawianie się – to
rozpocznij naukę
podanie starszemu, który nie zna młodszego (podwładnego), swojego stanowiska, stopnia wojskowego i nazwiska; Starszy postępuje podobnie, jeśli nie ma pewności, że jest znany.
Przykładowe przedstawienie się
rozpocznij naukę
„PANIE PUŁKOWNIKU (PANI PUŁKOWNIK), dowódca pierwszej kompanii kapitan Kowalski (kapitan Kowalska)”.
Żołnierz przedstawia się, gdy
rozpocznij naukę
zwraca się do niego starszy.
Jakie przedstawianie się obowiązuje w służbowych rozmowach telefonicznych?
rozpocznij naukę
obustronne
Co robi żołnierz, który otrzymał telefoniczny sygnał wywoławczy?
rozpocznij naukę
przedstawia się podając swój stopień wojskowy i nazwisko (oraz funkcję, jeśli pełni służbę dyżurną), a w razie powiadomienia lub stwierdzenia, że będzie rozmawiał z przełożonym, mówi „MELDUJĘ SIĘ PANIE KAPITANIE (PANI KAPITAN)”
Co mówi żołnierz po zakończeniu rozmowy telefonicznej?
rozpocznij naukę
zgodnie z jej rezultatem – „ZROZUMIAŁEM”, „WYKONUJĘ”, „ROZKAZ”, „CZOŁEM...”, itp.
Przykład przedstawienia się na służbie
rozpocznij naukę
„Oficer dyżurny 1. Brygady Zmechanizowanej (lub numer jednostki) – kapitan Kowalski (kapitan Kowalska)”.

Meldowanie - wojskowość dla początkujących

Wojskowa czynność meldowania się to szereg ważnych reguł i schematów, które musi znać każdy żołnierz. Przyswojeniu tej wiedzy służy zestaw fiszek wojskowych z wiedzą dotyczącą meldowania. Fiszki wprowadzają najpierw poprawną definicję meldunku, o którym dowiadujemy się z nich, że jest to: "zwięzła informacja, którą podwładny składa przełożonemu lub innym osobom". Następny krok wprowadzenia do wiedzy wojskowej o meldunku to zestaw informacji o tym, co podaje się w meldunku, wreszcie zaś przykładowy meldunek. Lewa kolumna fiszek wprowadza hasła wywoławcze dotyczące specyfiki meldunku i czynności meldowania, prawa zaś rozwija i uszczegóławia te informacje. Dzięki takiemu układowi fiszki stają się szybkim i skutecznym źródłem wiedzy meldunkowej, nie tylko dla początkujących wojskowych, ale i innych osób interesujących się kulturą organizacyjną wojskowości.

Komu, oprócz przełożonego, żołnierz składa meldunek?

Meldunek składa żołnierz swojemu najbliższemu rangą przełożonemu, ale nie tylko. Żołnierz w czynności składanie meldunku podlega również Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu, Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrowi Obrony Narodowej i Szefowi Sztabu Generalnego Wojsk Polskiego. W ten sposób ścisła hierarchia wojskowa uzupełniana jest innymi regułami funkcjonowania państwa demokratycznego. Te i inne wiadomości szczegółowe o wojsku i jego funkcjonowaniu we współczesnej Polsce mogą być także ciekawostką dla osób na co dzień niebędących wojskowymi.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.