RO oficer dyżurny jednostki

5  1    24 fiszki    Monika1980
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Oficera dyżurnego jednostki wyznacza się spośród
rozpocznij naukę
oficerów, a w uzasadnionych wypadkach – spośród podoficerów zawodowych
Oficer dyżurny podlega
rozpocznij naukę
dowódcy jednostki wojskowej (komórki organizacyjnej)
Oficer dyżurny pod względem gotowości bojowej podlega
rozpocznij naukę
Dyżurnej Służbie Operacyjnej tego samego lub wyższego szczebla dowodzenia.
Oficerowi dyżurnemu jednostki podlegają
rozpocznij naukę
wszyscy żołnierze i osoby pełniące służbę wewnętrzną, a w czasie wolnym również wszystkie osoby przebywające na terenie jednostki z wyjątkiem: dowódcy, zastępcy dowódcy, szefa sztabu, szefa szkolenia i szefa logistyki.
Kto jeszcze i w jakim zakresie wykonuje polecenia oficera dyżurnego?
rozpocznij naukę
Dowódcy wart z OWC i SUFO w zakresie wynikającym z planu ochrony jednostki (kompleksu, obiektu), instrukcji dowódcy warty lub instrukcji ochrony SUFO.
Do zakresu działań oficera dyżurnego jednostki należy 1
rozpocznij naukę
wyk. czynności określonych odrębnie w przepisach o wojskowych organach porządkowych;
Do zakresu działań oficera dyżurnego jednostki należy 2
rozpocznij naukę
uruchamianie (zapoczątkowanie) osiągania gotowości do podjęcia działań i stanów kryzysowych oraz kierowanie jego przebiegiem do czasu przybycia dowódcy (kierownika, szefa, komendanta, dyrektora);
Do zakresu działań oficera dyżurnego jednostki należy 3
rozpocznij naukę
wykonywanie innych zadań określonych w instrukcjach oraz nakazanych przez dowódcę (szefa, komendanta) jednostki wojskowej.
W swoim zakresie działania oficer dyżurny ma prawo do
rozpocznij naukę
wydawania i egzekwowania rozkazów (poleceń) w stosunku do wszystkich będących podwładnymi dowódcy jednostki wojskowej, z wyjątkiem jego zastępcy, szefa sztabu, szefa szkolenia i szefa logistyki.
Oficer dyżurny nie zezwala na przyjęcie służby żołnierzom
rozpocznij naukę
nie przygotowanym do jej pełnienia
W jakich przypadkach ODJ podejmuje decyzję o zmianie żołnierzy na służbie?
rozpocznij naukę
w przypadku żołnierzy naruszających zasady pełnienia służby lub tych, którzy utracili zdolność do jej pełnienia.
Jaką służbę nadzoruje ODJ dodatkowo?
rozpocznij naukę
służbę sprawowaną przez OWC i SUFO.
W wojskowych zakładach leczniczych służbę oficera dyżurnego mogą pełnić
rozpocznij naukę
lekarze wojskowi, będąc jednocześnie lekarzami dyżurnymi
Czy pomocnik oficera dyżurnego wojskowego zakładu leczniczego musi być lekarzem?
rozpocznij naukę
nie
Komu i jak oficerowie dyżurni meldują przekazanie i przyjęcie służby?
rozpocznij naukę
dowódcy osobiście lub telefonicznie
Przykładowy meldunek przekazania służby ODJ
rozpocznij naukę
przekazujący – „PANIE MAJORZE, porucznik Kowalski melduje zdanie służby oficera dyżurnego brygady”, przyjmujący – „PANIE MAJORZE, kapitan Nowakowski melduje objęcie służby oficera dyżurnego brygady”
Komu oficer dyżurny składa ustny meldunek?
rozpocznij naukę
dowódcy (szefowi, komendantowi) oraz jego przełożonym
Przykładowy ustny meldunek ODJ
rozpocznij naukę
„PANIE PUŁKOWNIKU, oficer dyżurny porucznik Kowalski melduje brygadę podczas szkolenia programowego (przygotowania do apelu porannego, obiadu, itp.). W czasie pełnienia służby nic ważnego nie wydarzyło się” (albo melduje, co się wydarzyło).
Zastępcy dowódcy ODJ melduje czy przedstawia się?
rozpocznij naukę
przedstawia się.
Komu oficer dyżurny składa meldunek w instytucjach wojskowych w których nie obowiązuje porządek dnia?
rozpocznij naukę
dowódcy (szefowi, dyrektorowi, kierownikowi, komendantowi oraz jego przełożonym)
Przykładowy meldunek ODJ w instytucji, w której nie obowiązuje porządek dnia
rozpocznij naukę
„PANIE PUŁKOWNIKU, oficer dyżurny major Kowalski melduje (podaje nazwę instytucji) podczas pracy (przygotowania do pracy – przed rozpoczęciem godzin służbowych) W czasie pełnienia służby nic ważnego nie wydarzyło się” (albo melduje, co się wydarzyło).
Kiedy i gdzie ODJ składa dowódcy meldunek ustny?
rozpocznij naukę
po przybyciu dowódcy w terminie i miejscuprzez niego określonym
O przybyciu przełożonych lub komisji (osób kontrolujących), oficer dyżurny niezwłocznie melduje
rozpocznij naukę
dowódcy jednostki i towarzyszy im do czasu przybycia dowódcy.
Oficer dyżurny jednostki odpowiada osobiście za
rozpocznij naukę
stan ilościowy, ochronę i obronę uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz amunicji przechowywanej w miejscu pełnienia przez niego służby lub wydzielonej do pełnienia służb, a także broni i amunicji zdanej na przechowanie do depozytu

Oficer dyżurny

Oficer dyżurny jednostki jest to osoba, która w danym momencie pełni służbę dyżurną w jednostce wojskowej. Jednostki wojskowe różnych rodzajów wojsk i służb tworzą Rodzaje Sił Zbrojnych, do których należą: Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna i Wojska Specjalne. Oficer dyżurny w Siłach Zbrojnych RP ma prawo do wydawania poleceń wszystkim żołnierzom, będącym podwładnymi dowódcy jednostki wojskowej, czyli wszystkim żołnierzom i osobom pełniącym służbę wewnętrzną. Nie tylko wojsko polskie stosuje tytuł oficera dyżurnego, występuje on również w innych służbach mundurowych, takich jak: Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna i policja.

Zakres obowiązków ODJ

Do obowiązków oficera dyżurnego jednostki należą m.in. uruchamianie procesów osiągania wyższych stanów gotowości bojowej i kierowanie ich przebiegiem, a także wykonywanie zadań nakazywanych przez dowódcę (szefa, komendanta) jednostki wojskowej. Oficer dyżurny odpowiada także za nadzorowanie służby wartowniczej pełnionej zarówno przez żołnierzy jak i oddziały wart cywilnych (OWC) oraz służbę ochronną ze specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych (SUFO). Wszystkich tych informacji dowiesz się z powyższej lekcji, która w prawie 30 fiszkach przeszkodzi Cię z tej tematyki.

Wiedza o wojsku dla każdego

Ten zestaw poświęcony został wiedzy o ODJ, jego obowiązkach i charakterystyce. Fiszkoteka prezentuje jednak pokaźną bazę lekcji na wojskowe tematy. Jeżeli interesuje Cię coś więcej niż tylko oficer dyżurny jednostki, polecamy: Podoficer dyżurny pododdziału, Sztandar i flaga państwowa oraz Meldowanie się i przedstawianie. Wszystkie te zestawy pogłębią Twoją wiedzę na temat wojska polskiego i jednostek, jakie w nim funkcjonują. Nie pożałujesz!

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.