e 1000 podstawa krótkie słówka

 0    92 fiszki    typer3
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
w (we wnętrzu czegoś)
rozpocznij naukę
in (inside something)
na (powierzchni czegoś)
rozpocznij naukę
on (the surface of something)
w
rozpocznij naukę
at
w górę
rozpocznij naukę
up
w dól
rozpocznij naukę
down
nad powyżej
rozpocznij naukę
above over
pod
rozpocznij naukę
under below benath underneath
do (wrzucić coś do czegoś)
rozpocznij naukę
into
na górze
rozpocznij naukę
upstairs
na dole
rozpocznij naukę
downstairs
wewnątrz
rozpocznij naukę
inside
na zewnątrz
rozpocznij naukę
outside
wzdłuż
rozpocznij naukę
along alongside around
dookoła
rozpocznij naukę
around
z tyłu
rozpocznij naukę
behind
pomiędzy
rozpocznij naukę
between
pośród
rozpocznij naukę
among
daleko
rozpocznij naukę
away
wszyscy
rozpocznij naukę
all
mało
rozpocznij naukę
little few
dużo
rozpocznij naukę
much many
kilka
rozpocznij naukę
some a few couple of several
nieznacznie nieco
rozpocznij naukę
slightly a litle
mnóstwo dużo
rozpocznij naukę
a lot lots
mniej
rozpocznij naukę
less
więcej
rozpocznij naukę
more extra
każdy (z osobna poszczególny)
rozpocznij naukę
each
kolejny (jeszcze jeden)
rozpocznij naukę
another
niż (słowo używane przy porównaniach)
rozpocznij naukę
than
wystarczająco
rozpocznij naukę
enough
zbyt
rozpocznij naukę
too
jeden raz
rozpocznij naukę
once one time
dwa razy
rozpocznij naukę
twice two times
jeden pojedynczy
rozpocznij naukę
single
podwójny
rozpocznij naukę
double
obaj
rozpocznij naukę
both
kilka parę
rozpocznij naukę
some few, several a couple of
połowa
rozpocznij naukę
half
cały
rozpocznij naukę
whole
jakiś (w pytaniach lub zdaniach warunkowych)
rozpocznij naukę
any
ktoś
rozpocznij naukę
anybody, anyone
coś cokolwiek (w pytaniach lub zdaniach warunkowych)
rozpocznij naukę
anything
nigdzie
rozpocznij naukę
anywhere
każdy
rozpocznij naukę
every
wszyscy
rozpocznij naukę
everybody everone
wszystko
rozpocznij naukę
everything
wszędzie
rozpocznij naukę
everywhere
jakiś,
rozpocznij naukę
some,
ktoś
rozpocznij naukę
someone somebody
coś
rozpocznij naukę
something
gdzieś
rozpocznij naukę
somewhere
nikt
rozpocznij naukę
nobody no one
nic
rozpocznij naukę
nothing
nigdzie
rozpocznij naukę
nowhere
żaden
rozpocznij naukę
none
i
rozpocznij naukę
and
ale lecz
rozpocznij naukę
but
jeśli
rozpocznij naukę
if
lub
rozpocznij naukę
or
bardzo
rozpocznij naukę
very
ten (zwykle o przedmiocie w zasięgu naszych rąk)
rozpocznij naukę
This
tamten
rozpocznij naukę
that
tutaj
rozpocznij naukę
here
tam
rozpocznij naukę
there
także również
rozpocznij naukę
as well too
w przeciwnym razie
rozpocznij naukę
else otherwise
tylko zaledwie
rozpocznij naukę
just only simply merely
nawet
rozpocznij naukę
even
pozostały
rozpocznij naukę
remaining
również
rozpocznij naukę
also as well
ponieważ
rozpocznij naukę
because
tak
rozpocznij naukę
so
taki podobny
rozpocznij naukę
such
dobrze
rozpocznij naukę
well
tylko
rozpocznij naukę
only
całkiem
rozpocznij naukę
quite
blisko
rozpocznij naukę
close near
kolejny
rozpocznij naukę
next
naprawdę
rozpocznij naukę
really
zły niewłaściwy
rozpocznij naukę
wrong
sam
rozpocznij naukę
alone yourself on your own
razem
rozpocznij naukę
together
na głos
rozpocznij naukę
aloud
we snie
rozpocznij naukę
asleep
przynajmniej
rozpocznij naukę
at least
natychmiast
rozpocznij naukę
immediately at once right away
wcale (zupełnie) nie
rozpocznij naukę
at all
reszta
rozpocznij naukę
rest
ten sam, taki sam
rozpocznij naukę
the same,
na przykład
rozpocznij naukę
for example for instance
zwłaszcza, szczególnie
rozpocznij naukę
in particular, especially
dokładnie
rozpocznij naukę
exactly precisely directly accurately

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.