Czasowniki z przyimkiem of / after / in

 0    21 fiszek    jpodgajna6
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
take care of
Don't worry about me, I can take care of myself.
rozpocznij naukę
opiekować się kimś
Nie martw się o mnie, potrafię o siebie zadbać
think of
We'll have to think of a pretty good excuse for being late.
rozpocznij naukę
pomyśleć o, wymyślić
Będziemy musieli pomyśleć o/wymyślić całkiem niezłą wymówkę na spóźnienie.
remind sb of sth
Your hair and eyes remind me of your mother.
rozpocznij naukę
przypominać komuś coś
Twoje włosy i oczy przypominają mi twoją matkę.
accuse sb of sth
The surgeon was accused of negligence.
rozpocznij naukę
oskarżać kogoś o coś
Chirurg został oskarżony o zaniedbanie.
warn of
signs warning of fog
rozpocznij naukę
ostrzegać przed
znaki ostrzegające przed mgłą
suspect sb of doing sth
The police suspect him of carrying out two bomb attacks.
rozpocznij naukę
podejrzewać kogoś o zrobienie czegoś
Policja podejrzewa go o przeprowadzenie dwóch zamachów bombowych.
convict of
convicted of arson
rozpocznij naukę
skazać za
skazany za podpalenie.
approve of
She doesn't approve of my friends. / He doesn't approve of smoking.
rozpocznij naukę
akceptować
Ona nie akceptuje moich przyjaciół./ On nie pochwala palenia.
despair of
Don't despair!
rozpocznij naukę
rozpaczać z powodu
Nie rozpaczaj!
dispose of
How did they dispose of the body?
rozpocznij naukę
pozbyć się
Jak pozbyli się ciała?
beware of
Beware of the dog.
rozpocznij naukę
uważać na
Uwaga zły pies.
die of
She died of hunger.
rozpocznij naukę
umrzeć z
Umarła z głodu.
consist of
The team consists of four Europeans and two Americans.
rozpocznij naukę
składać się z
Zespół składa się z czterech Europejczyków i dwóch Amerykanów.
look after sb
I can't go out tonight, I'm looking after my brother.
rozpocznij naukę
opiekować się kimś
Nie mogę wyjść dziś wieczorem, opiekuję się moim bratem.
take after sb
I take after my mother.
rozpocznij naukę
(dosł. brać po) być podobnym
Jestem podobna do mamy.
interfere in
It's their problem and I'm not going to interfere.
rozpocznij naukę
wtrącać się w
To ich problem i nie zamierzam się wtrącać.
specialize in
She's hired a lawyer who specializes in divorce cases.
rozpocznij naukę
specializować się w
Wynajęła prawnika, który specjalizuje się w sprawach rozwodowych.
result in
Icy road conditions in Teesdale resulted in two roads being closed. // The fire resulted in damage to their property.
rozpocznij naukę
spowodować, prowadzić do, przyczynić się do
Oblodzenie dróg w Teesdale spowodowało zamknięcie dwóch dróg. // Pożar spowodował zniszczenie ich mienia.
believe in
Do you believe in ghosts?
rozpocznij naukę
wierzyć w
Wierzysz w duchy?
succeed in doing sth
He has finally succeeded in passing his exams.
rozpocznij naukę
osiągnąć sukces
W końcu zdał egzaminy.
involve sb in sth
I prefer teaching methods that actively involve students in learning.
rozpocznij naukę
angażować kogoś w coś
Preferuję metody nauczania, które aktywnie angażują uczniów w naukę.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.