Słownictwo arkusz 3

 0    61 fiszek    patifiszki
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
How can I get to...?
rozpocznij naukę
Jak mogę się dostać do...?
loud - louder - (the) loudest
rozpocznij naukę
głośniej - głośniej - (najgłośniej)
Good luck!
rozpocznij naukę
Powodzenia!
Lucky you!
rozpocznij naukę
Szczęściarz z ciebie!
Why don't we go to the theatre?
rozpocznij naukę
Dlaczego nie pójść do teatru? / A może pójdziemy do teatru?
Let me introduce you to Karen.
rozpocznij naukę
Pozwól, że przedstawię cię Karen.
Are you ready to order?
rozpocznij naukę
Jesteś gotowy, aby złożyć zamówienie?
get lost
rozpocznij naukę
zgubić się
lost dog
rozpocznij naukę
zgubiony pies
remind
rozpocznij naukę
przypominać
be responsible for
rozpocznij naukę
być odpowiedzialnym za
let me know
rozpocznij naukę
daj mi znać
ask for a favour
rozpocznij naukę
poprosić o przysługę
according to
rozpocznij naukę
według
be allowed to
You're not allowed to talk during the exam. // Smoking is not allowed in this restaurant. // The loophole has allowed hundreds of drink drivers to avoid prosecution.
rozpocznij naukę
mieć pozwolenie
Nie możesz rozmawiać podczas egzaminu. // W tej restauracji palenie jest zabronione. // Ta luka prawna pozwoliła setkom nietrzeźwych kierowców uniknąć postawienia przed sądem.
without permision
rozpocznij naukę
bez pozwolenia
forbid - forbade - forbidden
rozpocznij naukę
zakazać
forbidden
Drinking is forbidden.
rozpocznij naukę
zakazane, zabronione
Picie jest zabronione.
concern
Matters of pollution and the environment concern us all. // What I have to say to Amy doesn't concern you.
rozpocznij naukę
dotyczyć
Kwestie zanieczyszczeń i środowiska dotyczą nas wszystkich. // To, co mam do powiedzenia Amy, nie dotyczy ciebie.
straight to your stomach
rozpocznij naukę
prosto do żołądka
influence on
Helen's a bad/good influence on him.
rozpocznij naukę
wpływ na
Helen ma na niego zły / dobry wpływ.
Scientists proved that
rozpocznij naukę
Naukowcy udowodnili, że...
How about the brain?
rozpocznij naukę
A co z mózgiem?
call
They've called the twins Katherine and Thomas. // His real name is Jonathan, but they've always called him 'Johnny'.
rozpocznij naukę
nazywać
Nazwali bliźniaki Katherine i Thomas. // Naprawdę nazywa się Jonathan, ale zawsze nazywali go „Johnny”.
Don't forget to feed your brain.
rozpocznij naukę
nie zapomnij nakarmić mózgu.
positive attitude
rozpocznij naukę
pozytywne nastawienie
moreover
rozpocznij naukę
co więcej, ponadto
online classes
rozpocznij naukę
zajęcia online
class
rozpocznij naukę
lekcja
classroom
rozpocznij naukę
klasa (pomieszczenie)
have to
rozpocznij naukę
musieć
waste time
rozpocznij naukę
tracić czas
waste time on commuting
rozpocznij naukę
tracić czas na dojazdy (do szkoły, pracy)
much better
rozpocznij naukę
dużo lepiej
waste of time
rozpocznij naukę
strata czasu
surely not for me
rozpocznij naukę
na pewno nie dla mnie
till the end of May
rozpocznij naukę
do końca maja
main prize
rozpocznij naukę
główna nagroda
childhood
rozpocznij naukę
dzieciństwo
the best period in everybody's life
rozpocznij naukę
najlepszy okres w życiu każdego człowieka
other than
rozpocznij naukę
inny/e niż
be in the center of attention
rozpocznij naukę
być w centrum uwagi
kindergarden
rozpocznij naukę
przedszkole
take care of
rozpocznij naukę
opiekować się, dbać, zajmować się czymś/kimś
plant - rzeczownik
rozpocznij naukę
roślina
plant - czasownik
rozpocznij naukę
sadzić
early enough
rozpocznij naukę
wystarczająco wcześnie
can be destroyed by low temperature
rozpocznij naukę
może ulec zniszczeniu w niskiej temperaturze
follow the weather forecasts
rozpocznij naukę
śledź prognozy pogody
gather information
rozpocznij naukę
zbierać informacje
fertilizer
rozpocznij naukę
nawóz
soil
rozpocznij naukę
gleba
look after
rozpocznij naukę
opiekować się
I'm thinking of buying a new phone.
rozpocznij naukę
Myślę o zakupie nowego telefonu.
during the rehasal
rozpocznij naukę
podczas próby
inappropriate
rozpocznij naukę
nieodpowiedni, niewłaściwy, niestosowny.
Let it be your choice.
rozpocznij naukę
Niech to będzie twój wybór.
pitch
rozpocznij naukę
boisko
I'll be at your place at 11.00
rozpocznij naukę
Będę u ciebie o 11.00
at your place
rozpocznij naukę
u ciebie
Italian cuisine, Polish cuisine
rozpocznij naukę
Kuchnia włoska, kuchnia polska

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.