Słówka z arkusza 5

 0    45 fiszek    jpodgajna6
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
although
She walked home by herself, although she knew that it was dangerous. // He decided to go, although I begged him not to.
rozpocznij naukę
mimo że / chociaż
Szła do domu sama, chociaż wiedziała, że to niebezpieczne. // Postanowił iść, chociaż błagałam go, żeby tego nie robił.
irritating / annoying
rozpocznij naukę
irytujący / denerwujący
7th - graders
rozpocznij naukę
siódmoklasiści
entrance fee
rozpocznij naukę
opłata za wejście
tell apart
He can't tell them apart.
rozpocznij naukę
rozróżniać / odrózniać kogoś od kogoś
On ich nie rozróżnia.
almost 90
She's almost 90.
rozpocznij naukę
prawie 90
Ona ma prawie 90 lat.
How can I get to London?
rozpocznij naukę
Jak mogę dostać się do Londynu?
gorgeous
You look gorgeous!
rozpocznij naukę
cudnie
Wyglądasz cudnie!
pay extra
rozpocznij naukę
płacić dodatkowo
extra
If you need any extra help, just call me.
rozpocznij naukę
dodatkowy
Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, zadzwoń do mnie.
this kind of information
rozpocznij naukę
tego rodzaju informacje
hold - held - held
hold a conversation / interview // The election will be held on 8th of August.
rozpocznij naukę
odbywać się, prowadzić
prowadzić rozmowę / wywiad // Wybory odbędą się 8 sierpnia.
for safety reasons
rozpocznij naukę
z powodów bezpieczeństwa
spectator
rozpocznij naukę
kibic, widz
participant
rozpocznij naukę
uczestnik
one-of-a-kind
rozpocznij naukę
jedyny w swoim rodzaju
event
rozpocznij naukę
wydarzenie
unusuall
rozpocznij naukę
niezwykły
contestant
rozpocznij naukę
zawodnik
at least
It will cost at least $100. // Even if she didn't want to send a present, she could at least have sent a card. // It's a small house but at least there's a garden.
rozpocznij naukę
co najmniej / przynajmniej
Będzie kosztować co najmniej 100 USD. // Nawet jeśli nie chciała wysłać prezentu, mogła przynajmniej wysłać kartkę. // To mały dom, ale przynajmniej jest ogród.
replace with
The factory replaced most of its workers with robots.
rozpocznij naukę
zamienić/ zastąpić
Fabryka zastąpiła większość swoich pracowników robotami.
You'll have to wait at least an hour.
rozpocznij naukę
Musisz poczekać co najmniej godzinę.
exchange
an exchange of ideas/information // student exchange program // It's traditional for the two teams to exchange shirts after the game.
rozpocznij naukę
wymiana, wymieniać, zamieniać się
wymiana pomysłów / informacji // program wymiany studentów // Tradycyjnie obie drużyny wymieniają koszulki po meczu.
visible
rozpocznij naukę
widoczny / widzialny
invisible
rozpocznij naukę
niewidzialny
keep in touch
No, Jane and I never kept in touch after college.
rozpocznij naukę
pozostawać w kontakcie
Nie, Jane i ja nigdy nie kontaktowaliśmy się po college'u.
spend even the whole day
rozpocznij naukę
spędzić nawet cały dzień
during
rozpocznij naukę
w czasie / podczas
Sopot Pier
rozpocznij naukę
Molo w Sopocie
contest
rozpocznij naukę
zawody / konkurs
almost
rozpocznij naukę
prawie
attract
rozpocznij naukę
przyciągać
crowds of spectators
rozpocznij naukę
tłumy widzów
she is not aware of the fact, that
rozpocznij naukę
nie jest świadoma faktu, nie zdaje sobie sprawy, że
she exposes herself to danger
rozpocznij naukę
ona naraża się na niebezpieczeństwo
Soon, it turns out that...
rozpocznij naukę
Wkrótce okazuje się, że...
song by Justin Bieber, poem by Shakespeare
rozpocznij naukę
piosenka Justina Biebera, wiersz Szekspira
If I were you
If I were you, I'd probably go. // I think I'd take the money if I were you.
rozpocznij naukę
Gdybym był tobą, ja na twoim miejscu
Na twoim miejscu prawdopodobnie bym poszedł. // Myślę, że wziąłbym pieniądze na twoim miejscu.
Caroline used to live in that flat.
rozpocznij naukę
Caroline kiedyś mieszkała w tym mieszkaniu.
We should hurry up.
rozpocznij naukę
Powinniśmy się pospieszyć.
in 15 minutes
rozpocznij naukę
za 15 minut
in a week
rozpocznij naukę
za tydzień
in exchange for
They were given food and shelter in exchange for work.
rozpocznij naukę
w zamian za
Dostali żywność i schronienie w zamian za pracę.
annually
Your starting salary is £13 000 per annum and will be reviewed annually.
rozpocznij naukę
co roku, raz w roku
Twoja pensja początkowa wynosi 13 000 GBP rocznie i będzie corocznie weryfikowana.
in a month
rozpocznij naukę
za miesiąc

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.