Czasowniki z przyimkiem "to"

 0    20 fiszek    jpodgajna6
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
invite to
We're invited to Lola's party.
rozpocznij naukę
zaprosić do
Jesteśmy zaproszeni na przyjęcie Loli.
adapt to something
Many software companies have adapted popular programs to the new operating system.
rozpocznij naukę
przystosować się do
Wiele firm programistycznych dostosowało popularne programy do nowego systemu operacyjnego.
listen to
listen to music
rozpocznij naukę
słuchać
słuchać muzyki
belong to
This book belongs to Sarah.
rozpocznij naukę
należeć do
Ta książka należy do Sary.
refer to
In her autobiography, she occasionally refers to her unhappy schooldays. // The new salary scale only refers to company managers and directors.
rozpocznij naukę
odnosić się do, dotyczyć
W swojej autobiografii rzadko odnosi się do swoich nieszczęsnych czasów szkolnych. // Nowa skala wynagrodzeń dotyczy tylko menadżerów i dyrektorów firmy.
attribute sth to sb/sth
He attributes his success to hard work.
rozpocznij naukę
przypisywać coś komuś/czemuś
Swój sukces przypisuje ciężkiej pracy.
talk to
She talks to her mother on the phone every day.
rozpocznij naukę
rozmawiać z
Codziennie rozmawia przez telefon z matką.
describe something to somebody
Let me describe it to you.
rozpocznij naukę
opisać coś komuś
Pozwól, że ci to opiszę.
commit oneself to
He committed himself to helping others.
rozpocznij naukę
poświęcić się czemuś
Zaangażował się w pomaganie innym.
prefer sth to sth
I prefer tea to coffee.
rozpocznij naukę
woleć coś od czegoś
Wolę herbatę niż kawę.
explain sth to sb
The teacher explained the rules to the children.
rozpocznij naukę
wyjaśnić coś komuś
Nauczyciel wyjaśnił zasady dzieciom.
speak to
The manager promised that she would speak to the person responsible.
rozpocznij naukę
porozmawiać z kimś (kto zrobił coś źle/złego), rozmówić się
Kierowniczka obiecała, że porozmawia z tym, kto jest za to odpowiedzialny.
phone / telephone to
rozpocznij naukę
zadzwonić do
shout to sb
rozpocznij naukę
krzyczeć do kogoś (at - na kogoś)
object to something
We objected to his unreasonable demands.
rozpocznij naukę
sprzeciwiać się czemuś
Sprzeciwialiśmy się jego nierozsądnym żądaniom.
throw sth to sb
Amy threw the ball to the dog.
rozpocznij naukę
rzucić coś do kogoś
Amy rzuciła piłkę psu.
react to
He reacted angrily to her comments.
rozpocznij naukę
zareagować na
Gniewnie zareagował na jej komentarze.
appologize to sb for sth
The pilot apologized to passengers for the delay.
rozpocznij naukę
przeprosić kogoś za coś
Pilot przeprosił pasażerów za opóźnienie.
answer to something
answer to the question
rozpocznij naukę
odpowiedz na
odpowiedź na pytanie
confess to
He has confessed to the murder. // She confessed to her husband that she had sold her wedding ring.
rozpocznij naukę
Przyznać się do
Przyznał się do morderstwa. // Wyznała mężowi, że sprzedała obrączkę.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.