Czasowniki z przymikiem at i about

 0    16 fiszek    jpodgajna6
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
aim at
The government's campaign is aimed at influencing public opinion. // These advertisements are specifically aimed at young people.
rozpocznij naukę
mieć na celu / być skierowanym do
Kampania rządu ma na celu wpłynięcie na opinię publiczną. // Te reklamy są skierowane głównie do młodych ludzi.
point at
"Look at that!" she said, pointing at the hole in the door.
rozpocznij naukę
wskazywać na
"Spójrz na to!" - powiedziała, wskazując na dziurę w drzwiach.
laugh at
They laughed at her jokes.
rozpocznij naukę
śmiać się z
Śmiali się z jej żartów.
shout at
Dad really shouted at me when I broke the window.
rozpocznij naukę
krzyczeć na
Tata naprawdę na mnie krzyczał, kiedy wybiłem okno.
smile at sb
When he smiled at me I knew everything was all right.
rozpocznij naukę
uśmiechać się do kogoś
Kiedy się do mnie uśmiechnął, wiedziałem, że wszystko jest w porządku.
stare at
Don't stare at people like that, it's rude.
rozpocznij naukę
gapić się na
Nie gap się na ludzi w ten sposób, to niegrzeczne.
glance at
Tim glanced at his watch and ran to the station. // at first glance
rozpocznij naukę
zerknąć, rzucać okiem na
Tim spojrzał na zegarek i pobiegł na stację. // na pierwszy rzut oka
look at
They looked at the picture and laughed.
rozpocznij naukę
patrzeć na
Spojrzeli na zdjęcie i się zaśmiali.
throw sth at sb
rozpocznij naukę
rzucić czymś w kogoś
think about
What do you think about this latest government scheme?
rozpocznij naukę
myśleć o
Co myślisz o tym najnowszym programie rządowym?
talk about
We were just talking about Simon's new girlfriend.
rozpocznij naukę
rozmawiać o
Właśnie rozmawialiśmy o nowej dziewczynie Simona.
do about
We should figure out what to do about that Bentley. // See what we can do about Granville.
rozpocznij naukę
poradzić na, zrobić z
Powinniśmy się zastanowić, co zrobić z tym Bentleyem. // Zobaczcie, co się da zrobić z Granvillem.
care about
She's never cared very much about her appearance. // I don't care about this. // Who cares?
rozpocznij naukę
przejmować się, ochodzić
Nigdy nie przejmowała się zbytnio swoim wyglądem. // Nie obchodzi mnie to. // Kogo to obchodzi?
remind sb about sth
Could you remind Paul about dinner on Saturday?
rozpocznij naukę
przypomnieć komuś o czymś
Czy możesz przypomnieć Paulowi o kolacji w sobotę?
complain about
Lots of people have complained about the noise.
rozpocznij naukę
narzekać na
Wiele osób narzekało na hałas.
warn about
They knock on walls to warn of danger.
rozpocznij naukę
ostrzec o
Pukają w ściany, aby ostrzec o niebezpieczeństwie.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.